Beyond Bulls & Bears

Card image cap

Inflatie: dood of gewoon vergeten?

De Amerikaanse en wereldwijde economie zijn inmiddels al zes jaar aan het herstellen van de wereldwijde financiële crisis, en groei blijkt veerkrachtig op een aantal schokken te reageren. Toch worden het economische debat en de dynamiek op de financiële markten nog steeds gekenmerkt door een algemeen en diepgeworteld pessimisme.

Card image cap

Eind goed, olie goed?

Met een op z'n zachtst gezegd bescheiden wereldwijd economisch herstel na het trauma van de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 die nog vers in het geheugen ligt, is het begrijpelijk dat de markten bezorgd zijn over mogelijke onaangename schokken.

Card image cap

Over barometers in januari en koopjes op de markt

Wij zijn momenteel getuige van historische extremen in de voordelige waardering van waarde ten opzichte van groei, kwaliteit en veiligheid. Hoewel dit klimaat al enige tijd pijnlijk is (en kan blijven), vertegenwoordigt de uiteindelijke normalisering van deze extremen de meest interessante kans op de aandelenmarkten van vandaag, en onze portefeuilles zijn dienovereenkomstig gepositioneerd.

Card image cap

Waarom wij niet in paniek raken over China

Over het algemeen zijn we nog steeds van oordeel dat de onderliggende omstandigheden van de Chinese economie fundamenteel stabieler zijn dan de markten onlangs hebben laten blijken.

Card image cap

Wordt 2016 voor aandelen een mooier jaar?

De wereldwijde financiële markten worden nog steeds geconfronteerd met talrijke risico's, maar volgens ons zijn de aanjagers van bedrijfswinstgevendheid in het huidige zakelijke en economische klimaat houdbaar.

Card image cap

De positieve kant van de renteverhoging van de Fed voor vastrentende beleggingen

Gezien de toestand van de Amerikaanse economie, zou de rente op langere termijn, ten opzichte van zijn huidige niveau wellicht moeten stijgen, maar er zijn factoren die de langetermijnrente gedurende een langere periode laag zouden kunnen houden.

Card image cap

Fed houdt woord over renteverhoging: kerstgeschenk of straf?

Het was maanden (zelfs jaren) wachten, maar de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft aan het einde van zijn monetaire-beleidsvergadering van 15-16 december de referentierente voor kortlopende leningen (beleidsrente of fed-fundsrente) eindelijk met 25 basispunten of 0,25% verhoogd, tot een vork van 0,25% tot 0,50%.

Card image cap

Geen vuurwerk van de ECB, Draghi blijft kalm

(Mario) Draghi en de andere leden van de raad van bestuur namen liever geen risico’s. In plaats daarvan zorgden zij ervoor dat de gunstige ontwikkelingen konden worden voortgezet, en gaven zij aan klaar te staan om in te grijpen indien nodig.

Card image cap

Demografie remt groei Japan af

De demografie was – en blijft – een belangrijke factor die de Japanse groeiprestaties afremt. De Japanse bevolking wordt in snel tempo ouder.

Card image cap

Centrale banken, aandelenbeurzen zijn jullie probleem niet

Ik denk dat we vroeg of laat moeten afstappen van het stimuleringsbeleid. Als de wereldeconomie alleen kan overleven dankzij — massa's — goedkoop geld, bewijst dat volgens mij het failliet van de markteconomie.

Card image cap

Een doortastend monetair beleid kijkt verder dan de economie

Nu het ernaar uitziet dat de verschillen in monetair beleid tussen de drie belangrijkste centrale banken ter wereld zullen worden doorgetrokken, lijkt het ons duidelijk dat de noodzaak van een doorslaggevende aanpak op meer moet berusten dan alleen economische argumenten.

Card image cap

Japan: de lange weg naar groei en inflatie

Het Abenomics-beleid [in Japan] is een duidelijke koerswijziging, die al een onmiskenbare impact op de Japanse economie heeft gehad, maar de weg naar duurzame hogere groei en inflatie is nog lang.