"Gdy działania różnych banków centralnych zaczną przynosić efekty, a kondycja globalnej gospodarki się poprawi, można będzie oczekiwać spadku zainteresowania niekonwencjonalną polityką pieniężną, co z kolei powinno umożliwić rynkom akcji powrót do bardziej racjonalnych, według nas, zachowań."

Rosnące stopy procentowe i powrót globalnych selekcjonerów
Czerwiec 16, 2015

Od czasu pierwszej fazy globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2009, szeroko rozpowszechnione wśród inwestorów było pasywne inwestowanie na ...