Pośród byków i niedźwiedzi

Card image cap

Brexit: Jak szybko osłabnie efekt zaskoczenia?

Uważamy, że należy skoncentrować się na fundamentach poszczególnych spółek. Warunki rynkowe sprzyjają selekcjonerom akcji i można spodziewać się atrakcyjnych możliwości związanych z wartością, choć mogą one wymagać szybkiego działania.

Card image cap

Irracjonalne zachowanie rynków po decyzji o Brexicie

Inwestorzy zastanawiają się teraz, co ta decyzja może oznaczać dla gospodarki brytyjskiej oraz dla całej Europy. Ta decyzja niewątpliwie wywołuje niepewność, ponieważ nie ma żadnej ustalonej procedury wyjścia kraju członkowskiego z UE.

Card image cap

Z pewnych źródeł: Wielka Brytania głosuje za opuszczeniem UE

Jeżeli Wielka Brytania, piąta pod względem wielkości gospodarka na świecie, nie chce pozostać w UE, czy inne państwa członkowskie nie zaczną zastanawiać się nad dalszym członkostwem we wspólnocie?

Card image cap

Globalne makroekonomiczne spojrzenie na implikacje Brexitu

„Uważam, że dyskusję na temat referendalnej decyzji Brytyjczyków w sprawie Brexitu należy rozbić na dwie części: pierwsza z nich to trwały wpływ tego wydarzenia na Wielką Brytanię, Europę i gospodarkę światową, a druga to czynniki o bardziej tymczasowym charakterze”.

Card image cap

Globalne dysproporcje i możliwości makroekonomiczne

„Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy trudno byłoby, według nas, uzasadnić utrzymywanie stóp procentowych na zerowym poziomie lub dążenie do ujemnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Sądzimy, że Fed powinien podnieść stopy procentowe prędzej niż później, aby ustrzec się przed utratą wiarygodności”.

Card image cap

Brexit: oczy wszystkich zwrócone na polityków

Uważamy, że potencjalne konsekwencje Brexitu dla reszty Europy są poważniejsze, niż się powszechnie przypuszcza.

Card image cap

Uwolniona wartość: implikacje pierwszego ożywienia w obszarze inwestycji opartych na wartości

W przypadku bańki technologicznej wystarczyła garstka złych wiadomości, by doszło do załamania idealistycznie zawyżonych cen papierów spółek technologicznych. Odrobina dobrych wiadomości może dziś wystarczyć, by wywołać odbicie cen akcji spółek oferujących ukrytą wartość, które obecnie są wyceniane jakby miały wciąż przynosić same rozczarowania.

Card image cap

Brexit, banki i okazje cenowe

Sądzę, że wyniki zaplanowanego na 23 czerwca referendum prawdopodobnie będą odzwierciedlać wyniki referendum niepodległościowego w Szkocji w 2014 r. Uważam, że gdy ludzie staną już przy urnie wyborczej, otrzeźwieją i zdecydują się zachować status quo.

Card image cap

Czy europejskie banki poradzą sobie z potrójnym zagrożeniem?

Choć przypuszczamy, że banki będą musiały w najbliższej przyszłości podnieść swe rezerwy na zabezpieczenie możliwych strat z tytułu niespłacanych kredytów udzielonych spółkom energetycznym, nie sądzimy, by miało to znaczący negatywny wpływ na ich wyniki finansowe.

Card image cap

Rynki pod lupą: Spojrzenie na zadłużenie i defensywne nastawienie inwestorów

Choć Amerykanie (i amerykańskie spółki) wciąż lewarują niemal wszystko w swych bilansach, zwrot z każdego pożyczonego dolara drastycznie spada.

Card image cap

Brazylia ma szansę wyjść na prostą

Dostrzegamy ewidentną zgodę wśród obserwatorów co do konieczności wprowadzenia reform w Brazylii, jednak nie ma zbyt dużej wiary w skłonność polityków do choćby bardzo konserwatywnych działań reformatorskich... Choć nie będzie to łatwe, Brazylia ma szansę wyjść na prostą.

Card image cap

Polityczne zależności i potencjał amerykańskiego sektora biotechnologii

Nie sądzimy jednak, by ktokolwiek chciał zabić kurę znoszącą złote jajka, a nawet politycy prawdopodobnie przyznaliby, że wprowadzenie mechanizmów rygorystycznej kontroli cen osłabi motywację spółek do inwestowania w badania i rozwój nowych leków, które w ciągu ostatnich kilku lat zaowocowały wieloma przełomowymi formami leczenia.