Pośród byków i niedźwiedzi

Card image cap

Polityczne zależności i potencjał amerykańskiego sektora biotechnologii

Nie sądzimy jednak, by ktokolwiek chciał zabić kurę znoszącą złote jajka, a nawet politycy prawdopodobnie przyznaliby, że wprowadzenie mechanizmów rygorystycznej kontroli cen osłabi motywację spółek do inwestowania w badania i rozwój nowych leków, które w ciągu ostatnich kilku lat zaowocowały wieloma przełomowymi formami leczenia.

Card image cap

Indie wychodzą z cienia Chin

Połączenie rosnącej klasy średniej i coraz większej komercjalizacji obszarów wiejskich (a ostatecznie także rozwoju infrastruktury) może potencjalnie położyć fundamenty pod przyspieszenie urbanizacji w kolejnych latach.

Card image cap

Pesymizm dotyczący cen ropy może być źródłem możliwości

Fred Fromm z Franklin Equity Group tłumaczy, dlaczego dominujący pesymizm wokół cen ropy może położyć fundamenty pod odbicie w tym sektorze.

Card image cap

Innowacje technologiczne: największe od dwóch dekad?

Zmienność, jaką obserwujemy w tym roku, nie miała niekorzystnego wpływu na nasze prognozy dla spółek technologicznych. Zajmuję się analizami akcji spółek technologicznych już od ponad 20 lat i jeszcze nigdy nie obserwowałem tak dynamicznego rozwoju innowacji, z jakim mamy do czynienia obecnie.

Card image cap

Złote możliwości?

Niezmiennie dostrzegamy atrakcyjne możliwości inwestycyjne wśród akcji spółek powiązanych ze złotem i innymi metalami szlachetnymi, ponieważ wiele przedsiębiorstw wycenianych jest znacznie poniżej kosztów budowy podobnych kopalń w obecnych warunkach. Wierzymy, że wiele przedsiębiorstw działających na rynku złota ma dobrą pozycję, aby przetrwać warunki niskich cen.

Card image cap

Bardziej rozluźniona polityka Fedu

"Choć rynki obecnie generalnie nie przejmują się zbytnio inflacją, wiemy, że może się to szybko zmienić. W dłuższej perspektywie nadspodziewanie wysoka inflacja oczywiście stanowi potencjalne źródło ryzyka”. Christopher Molumphy, Franklin Templeton Fixed Income Group, 22 marca 2016 r.

Card image cap

Zmienność nie jest sygnałem recesji w USA

Sądzę, że gdy pod koniec tego roku spojrzymy wstecz, będziemy postrzegać bieżący okres jako chwilę oddechu podczas długiego cyklu ekspansji gospodarczej.

Card image cap

Alternatywne spojrzenie na zmienność

Opierając się na naszych bieżących prognozach ekonomicznych oraz w obliczu ciągłych zmagań rynków z takimi problemami, jak słabnące tempo wzrostu w Chinach czy niepewność wokół globalnych stóp procentowych, spodziewamy się utrzymania, a może nawet eskalacji zmienności w najbliższym czasie.

Card image cap

Dlaczego Europa nie powinna ignorować ryzyka „Brexitu”

Wielu europejskich inwestorów najwyraźniej uważa, że decyzja dotycząca tzw. Brexitu dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii. Sądzimy, że taki punkt widzenia jest błędny, a Brexit ma znaczące implikacje dla rynków inwestycyjnych w całej Europie.

Card image cap

Rosnący europejski rynek obligacji z odpowiedniej perspektywy

Podzielamy szeroko rozpowszechnione oczekiwania, że zmienność, jaką notujemy od kilku miesięcy, utrzyma się jeszcze przez pewien czas. Dlatego spodziewamy się dalszego rozluźniania polityki pieniężnej przez EBC, prawdopodobnie poprzez dalsze zwiększanie skali programu luzowania ilościowego.

Card image cap

To nie rok 2008

Awersja do ryzyka na rynkach wschodzących najwyraźniej sięgnęła apogeum nieuzasadnionego pesymizmu, a my dostrzegamy ogromne spektrum możliwości związanych z wyceną papierów w warunkach wzmożonej zmienności.

Card image cap

Inflacja: martwa czy tylko zapomniana?

Uważamy, że powszechne niedocenianie przyszłej inflacji w połączeniu z oczekiwaną normalizacją relacji pomiędzy długoterminowymi stopami procentowymi a wzrostem nominalnego produktu krajowego brutto przygotowuje warunki sprzyjające znaczącej korekcie rentowności papierów skarbowych.