Beyond Bulls & Bears

Templetons kijk vanuit Peking

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

Vorige week is de Templeton Global Equity Group in China samengekomen om onderzoeksresultaten uit te wisselen, de markten te bespreken en beleggingsvondsten in de regio te onderzoeken. Norm Boersma, CFA, chief investment officer bij de Templeton Global Equity Group, licht een tipje van de sluier over de gespreksonderwerpen op.

 

Norm Boersma over de vertragende bbp-groei in China
“China kan terugblikken op een indrukwekkende periode van groei met twee cijfers, maar dat tempo is niet houdbaar, nu zijn economie een nieuwe ontwikkelingsfase ingaat. Ik denk dat er op dit moment heel wat vragen zijn over wat een ‘genormaliseerde’ groei voor China de komende jaren zal zijn. De overheid lijkt het cijfer van 7,5% naar voren te schuiven, maar het is bijzonder moeilijk te bepalen of dit haalbaar is. Vanuit een langetermijnperspectief denken wij dat het wel goed zit met China; wij maken ons weinig zorgen over de vertragende groei. Als bottom-up stock pickers focussen wij op de waarderingen van individuele bedrijven. Op dat niveau zijn er echter wel een aantal specifieke problemen die ons zorgen baren. Zo zijn er de staatsbedrijven, waarvan sommige meer als een werkgelegenheidsinstrument kunnen worden beschouwd dan als een vennootschap die de aandeelhouder rendement moet opbrengen. Als belegger moeten we dus extra uitkijken wanneer we deze bedrijven willen kopen. Er zijn niet zoveel beursgenoteerde privébedrijven in China, maar we houden ze wel in het oog.

“In de privésector zijn de Chinese banken duidelijk goedkoper geworden, maar er zijn ongetwijfeld situaties waar de leningen een probleem zouden kunnen vormen. Het aantal dubieuze leningen zou kunnen toenemen, dus ook hier moeten we elke potentiële belegging grondig onder de loep nemen en zeker zijn dat we niet te veel neertellen. De markt is onlangs wat opgeveerd, maar op iets langere termijn is de trend neerwaarts gericht, en dat zou dus meer kansen moeten creëren.”

Zet de Fed de ‘tapering’ nu in of niet?
“De afbouw (‘tapering’) van het programma voor kwantitatieve versoepeling van de Amerikaanse Federal Reserve zal een fundamentele invloed uitoefenen op de economie. Over de hele wereld zijn de rentevoeten op een zeer laag niveau, voornamelijk omdat de autoriteiten de rente drukken aan het korte uiteinde van de curve. De beleidsmakers beginnen echter te denken aan een koersverandering: ‘De zaken groeien weer, en we kunnen dus misschien beter beginnen af te bouwen, we willen tenslotte geen inflatieproblemen of zeepbellen creëren.’ 

“Op een aantal plaatsen, zoals delen van Azië en Canada, heeft de lage rente geleid tot een vastgoedboom. En wanneer de rente gaat stijgen, kan dat op sommige plaatsen voor problemen zorgen. Dat is een natuurlijke economische ontwikkeling. Vanuit ons standpunt komt het hoe dan ook neer op de individuele bedrijven. We bekijken de bedrijven in onze portefeuille en voeren een scenarioanalyse uit. Als de rente bijvoorbeeld stijgt naar 3%, 4% of 5%, welke impact heeft dat op het langetermijnwinstpotentieel van deze bedrijven? Hebben sommige van deze bedrijven een balans die in dat geval te zeer onder druk zou komen te staan? We moeten dus gewoon zeker zijn dat we weten wat onze participaties in een omgeving van stijgende rente te wachten staan, en wat de gevolgen kunnen zijn.Het gros van de tijd concentreren wij ons op bedrijven die een aanzienlijke cashflow genereren en een gezonde balans kunnen voorleggen. Als een bedrijf over de nodige contanten en een solide balans beschikt, kan het in een context van rentestijging een hoger rendement op zijn kapitaal genereren – een stijgende rente is dus niet altijd een slechte zaak.”

De kansen in Europa
“Wat we vaststellen op het niveau van de individuele effecten is dat er nog heel wat kansen te vinden zijn. Er was dit jaar een opleving op de Europese aandelenmarkten, maar globaal genomen zijn ze volgens ons nog steeds aantrekkelijker gewaardeerd dan in de VS. Europese financials was de sector waar de grootste bezorgdheid over heerste, vooral wat de solventie betreft. Het risico van de staatsschulden in Europa had een directe impact op de kredietwaardigheid van de banksector, omdat de banken nu eenmaal veel staatsobligaties in hun koffers houden. Dat zette dan weer druk op hun kapitaalratio’s. De banken hebben zich echter geherkapitaliseerd en de economie begint zich te stabiliseren. We hadden trouwens ingespeeld op een aantal kansen die we hier de afgelopen jaren hadden opgespoord.

“We hadden ook belangstelling voor bedrijven die echt mondiale spelers zijn, met activiteiten over de hele wereld, maar waarvan de koersen onder druk staan, omdat hun hoofdkantoor in Europa gevestigd is. Dat in gedachten houdend, zeiden we dan ook ‘Hé, deze jongens concurreren met Amerikaanse bedrijven, met Japanse bedrijven, met Aziatische bedrijven.’ Ze doen in feite allemaal hetzelfde, maar de Europese bedrijven worden veel lager gewaardeerd. Het leek ons dan ook een goede zet om dit soort kansen te grijpen.”

 

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

 

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten kennen hogere risico’s vanwege diezelfde factoren. De huidige politieke onzekerheid in de Europese Unie (EU) en inzake haar lidmaatschap kan de marktvolatiliteit verhogen. De financiële instabiliteit van sommige landen in de EU, zoals Griekenland, Italië en Spanje, en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de stabielere landen, kunnen het economische risico versterken dat gepaard gaat met beleggingen in Europese bedrijven.

 

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.