Beyond Bulls & Bears

De focus op de fundamentals kan de Europese vrees verdrijven

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

David Zahn

Europa heeft zwaar geleden onder de wereldwijde financiële crisis, het was dan ook een van de meest problematische beleggingsregio’s voor het vastrentende segment. Logisch dus dat de beleggers hun heil elders zoeken. Misschien dat daar nu verandering in moet komen, stelt David Zahn, Senior Vice President en Head of Franklin Templetons European Fixed Income team. Beleggers die op zoek zijn naar een beter rendement voor hun vastrentende portefeuille kunnen volgens Zahn in Europa best interessante beleggingskansen vinden.

 De terugkeer in het tweede kwartaal dit jaar van de groei in de eurozone – zij het met de hakken over de sloot – heeft het pessimisme over de economische vooruitzichten voor de regio voorlopig niet bij de beleggers kunnen wegdrijven. Dit wijd verbreide pessimisme wijst op de neiging bij de beleggers om de hele regio als één homogene markt te zien. Maar binnen het muntblok zijn er aanzienlijke groeiverschillen van land tot land. En als ook rekening wordt gehouden met de rest van Europa, nemen die verschillen nog toe.

Sommige beleggers vinden dat de Europese obligatiemarkt nog te wankel oogt, maar Zahn ziet dat anders. 

“Europa zag zich de afgelopen vijf jaren geconfronteerd met heel wat problemen, en sommige van die problemen zijn nu aangepakt. De groei begint zich te stabiliseren. Ik zou zeker niet zeggen dat we er al zijn – dat zou te voorbarig zijn – maar bijvoorbeeld de productiesector ziet er al wat beter uit. En de economieën van de eurozone hebben zich uit de recessie gewerkt waar ze al 18 maanden in vastzaten. We hebben nu dus een licht positieve groei, in plaats van de negatieve cijfers van de afgelopen tijd.”

Het beleggersdilemma
Deze verbetering van de Europese economie vormt echter een dilemma voor de beleggers. Enerzijds kunnen zij zich verheugen over de beterende economische prestaties van Europa, maar anderzijds is er ook de zeer reële mogelijkheid dat de regio nog jaren van kwakkelende groei te wachten staat. Wat is dan Zahns selectiestrategie voor een markt die op zijn best als wisselvallig kan worden bestempeld?

“In Europa is de selectiestrategie ontzettend belangrijk. Tot eind 2007 waren de vastrentende opbrengsten in zowat heel Europa vergelijkbaar, zonder veel verschil tussen de landen. In 2008 is dat echter grondig veranderd[1]. Op dit moment schommelt de bbp-groei in Europa rond de nul, en alles samen genomen hebben we niet veel groei genoteerd. Ik denk dat dit nog wel enkele jaren zo zal blijven. Sommige landen slaan maar een pover figuur, terwijl andere zich er goed doorheen slaan. De rente van het staatspapier kan in één jaar tot 10-15% of meer verschillen tussen de landen[2]. In die context moeten de beleggers focussen op de bottom-up fundamentals in elk land apart: welke landen een steekhoudend beleid hanteren, of de politici de juiste beslissingen nemen, of de economie op kruissnelheid komt, waar structurele hervormingen worden ingevoerd, enzovoort.”

Maar groei mag niet het enige criterium zijn bij het overwegen van de Europese vastrentende markt.

“Vanuit beleggingsperspectief is het niet altijd een goed idee om enkel te beleggen in de landen met de sterkste groei. We moeten de relatieve waarde tussen de landen bekijken, want soms biedt een land met zwakkere groei betere beleggingskansen voor vastrentende portefeuilles. Wij denken dat de beste manier om een portefeuille te positioneren voor groei gebaseerd moet zijn op de fundamentals van de verschillende individuele landen.

“Een van de markten die we in dat kader de laatste tijd van nabij bekijken, is Italië. In vergelijking met sommige andere landen van de eurozone bieden de Italiaanse obligaties een veel hogere rente[3]. De Italiaanse overheid heeft een aantal hervormingen geïntroduceerd om de economie te stimuleren en haar weer op de juiste koers te brengen.”

Een strategische reden voor de relatief positieve kijk van Zahn op Italië is de cruciale rol van het land in de werking van de monetaire eenheid. Het was in dat verband dus altijd zeer waarschijnlijk dat het beleid van de eurozone erop gericht zou zijn Italië te helpen bij het nakomen van zijn schuldverplichtingen. 

Politiek risico
Een belangrijke vraag voor het rendement van de obligatiemarkt in de eurozone is de vraag of de politici erin slagen om structurele hervormingen door te voeren die het economisch herstel kunnen aansturen, stelt Zahn.

“In Europa is een sleutelrol weggelegd voor de politiek. De mensen vergeten wel eens dat de eurozone vooral door de politiek wordt aangedreven. De problemen van de EU zijn niet in de eerste plaats te wijten aan de economie, maar zijn meer het gevolg van het optreden van de politici en van de manier waarop zij veranderingen implementeren in hun regeringen en beleid. Dat is volgens ons de bepalende factor voor de toekomst van de eurozone, en dus ook voor het rendement van de obligatiemarkt.”

Ondanks de aandacht voor het aarzelende herstel is een hele reeks ernstige problemen nog lang niet van de baan in de eurozone, meent Zahn.

“Sommige kwesties zijn al aangepakt, maar we mogen niet vergeten dat veel van de problemen opgebouwd zijn in de loop van tientallen jaren, en het dus nog heel veel tijd zal kosten om ze  af te wikkelen. We denken dat we de volatiliteit nu wel grotendeels achter de rug hebben, maar komen er ook in de toekomst nog perioden van volatiliteit? Uiteraard. We kunnen die volatiliteitspieken echter net zo goed beschouwen als een kans om de portefeuille te herpositioneren. Alles bij elkaar genomen, denken wij dat de toekomst er nu veel gunstiger uitziet dan een tijd geleden.”

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

 

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen en vice versa. De huidige politieke onzekerheid in de Europese Unie (EU) en inzake haar lidmaatschap kan de marktvolatiliteit verhogen. De financiële instabiliteit van sommige landen in de EU, zoals Griekenland, Italië en Spanje, en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de meer stabiele landen, kunnen het economische risico versterken dat gepaard gaat met beleggingen in Europese bedrijven. 


[1] Bron: Bloomberg LP. Gegevens per 30 juni 2013. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten. Oorspronkelijke bron: Europese Commissie (Eurostat) en berekeningen van de Europese Centrale Bank op basis van Eurostat-gegevens.

[2] Ibid

[3] Ibid