Beyond Bulls & Bears

In de VS is de crisis voorlopig afgewend, maar verliezen de beleggers het vertrouwen in Uncle Sam?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

De beleggers slaakten over de hele wereld een zucht van verlichting toen de wetgevers in het Amerikaanse Congres te elfder ure een overeenkomst bereikten om een potentieel rampzalige wanbetaling af te wenden. Het schuldenplafond werd verhoogd, zij het tijdelijk, en de Amerikaanse overheid ging weer open, na meer dan twee weken gesloten te zijn gebleven. De Amerikaanse politici hebben echter nog geen permanente oplossing gevonden voor de schuldproblemen van het land, en mogelijk staat ons over enkele maanden een nieuwe begrotingsstrijd te wachten. Mutual Series® Executive Vice President Philippe Brugere-Trelat is weliswaar opgelucht dat het niet tot een wanbetaling op de Amerikaanse overheidsschuld is gekomen, maar vraagt zich wel af of een van de gevolgen zou kunnen zijn dat het vertrouwen van de beleggers in de VS begint af te nemen.

De soap in de VS herinnert me aan de beroemde uitspraak van de Duitse filosoof Karl Marx: ‘De geschiedenis herhaalt zich, eerst als tragedie en daarna als klucht’. Het afwenden van de wanbetaling op Amerikaanse staatsschuld was van cruciaal belang, en uiteindelijk heeft de rede gezege vierd. Ik denk dat een dergelijke wanbetaling nog veel ergere gevolgen zou hebben gehad dan [het omvallen van] Lehman Bros., en dat de hele wereld in een diepe recessie zou zijn terechtgekomen, vergelijkbaar met die van de jaren 1930. De bereikte overeenkomst vormt echter allerminst een oplossing op lange termijn, en het probleem is gewoon verdaagd.”

De waarheid en haar gevolgen
Brugere-Trelat stelt dat de Amerikaanse politieke impasse op langere termijn gevolgen kan hebben voor de VS, hoewel er op de meeste markten weinig paniek te bespeuren viel tijdens de overheidssluiting terwijl het land op een wanbetaling afstevende.

 “Wat er op Capitol Hill gebeurd is, heeft de versnelling van de economische groei in de VS waarschijnlijk wat afgeremd. Maar het had ook als onverwacht en volgens mij positief gevolg dat de beleggers meer aandacht kregen voor beleggingen buiten de VS, niet alleen in Azië maar ook in Europa.

Ik sta zeer positief tegenover Europa, dat volgens mij een hausse te wachten staat. Ik denk dat de Europese aandelenmarkten aantrekkelijke beleggingskansen bieden, om diverse redenen. Ten eerste liggen de aandelenkoersen doorgaans veel lager dan in de VS. Ten tweede beginnen veel van de besparingsmaatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen nu vruchten af te werpen. Zo heeft Spanje tegenwoordig een batig saldo op zijn handelsbalans. Italië heeft een overschot op zijn primaire begroting, en het land heeft ook een amendement voor een begroting in evenwicht goedgekeurd. Langzaam maar zeker ontworstelt zuidelijk Europa zich aan de crisis. Ten derde verkeren de Europese bedrijven door de bank genomen in relatief goede staat vanuit balansperspectief. Zij hebben het afgelopen decennium hard gewerkt aan hun schuldenafbouw. Ze beschikken nu over een overvloedige liquiditeit en de grotere bedrijven hebben geen banken nodig voor hun financiering, zij doen een beroep op de kapitaalmarkten. Dat levert voor mij als belegger een duidelijk positieve context op.”

Brugere-Trelat stelt dat de Amerikaanse perikelen geen impact hebben gehad of zullen hebben op zijn aandelenselectieproces, omdat hij en zijn team nu eenmaal voortdurend over de hele wereld op zoek zijn naar waarde.

“We zijn nog steeds waardegerichte stock-pickers. We houden van goede bedrijven die nog geen erkenning hebben gevonden op de markt. We hebben nog steeds een zwak voor de VS, maar het lijdt geen twijfel dat we onze blootstelling aan Europa hebben versterkt vanwege de betere kansen die zich daar aandienen.”

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global.

 

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Waarde-effecten stijgen mogelijk niet in prijs zoals verwacht, of kunnen dalen in waarde. Beleggingen in bedrijven in een fusie, een reorganisatie of een vereffening brengen specifieke risico’s met zich mee, omdat de overwogen transacties mogelijk niet op tijd of niet tegen gunstige voorwaarden kunnen worden afgewikkeld. Beleggingen in buitenlandse effecten gaan gepaard met bepaalde risico’s, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen op opkomende markten gaan gepaard met verhoogde risico’s in verband met deze factoren. De huidige politieke onzekerheid in de Europese Unie (EU) en inzake haar lidmaatschap kan de marktvolatiliteit verhogen. De financiële instabiliteit van sommige landen in de EU, zoals Griekenland, Italië en Spanje, en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de meer stabiele landen, kunnen het economische risico dat gepaard gaat met beleggingen in Europese bedrijven versterken. Een portefeuille die hoofdzakelijk belegt in bedrijven binnen een bepaalde regio kan gepaard gaan met een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in die regio en/of de omringende regio’s dan een portefeuille die geografisch ruimer gediversifieerd is. Politieke, sociale of economische verstoringen in de regio, zelfs in landen waar een portefeuille niet in belegd heeft, kunnen de waarde van de effecten in die portefeuille ongunstig beïnvloeden.