Beyond Bulls & Bears

India in overgangsfase

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans

De verwachtingen voor veel opkomende markten zijn de afgelopen twee jaar aanzienlijk gewijzigd. India is een land dat zich in veel opzichten in een overgangsfase bevindt, en de kijk van de beleggers kan soms dan ook sterk schommelen. Eerst werd India de hemel ingeprezen als een van de locomotieven van de wereldeconomie, om later te worden afgedaan als vrijwel terminaal. Sukumar Rajah, managing director en chief investment officer, Local Asset Management, Asian Equity, zet een meer evenwichtige visie en de redenen waarom Indiase aandelen interessant kunnen zijn uiteen.

Sukumar Rajah
Managing Director, Chief Investment Officer
Local Asset Management, Asian Equity
Templeton Asset Management Ltd (Singapore)

Sukumar Rajah

Het vertrouwen van de beleggers in India heeft het afgelopen jaar een flinke knauw gekregen door de vertraging van de groei en de daling van zijn valuta. Twee jaar geleden nog werd verwacht dat het bbp van India zou groeien tegen 7% à 8%[1], terwijl de Indiase roepie als een stabiele munt werd beschouwd. Sindsdien zijn de verwachtingen inzake de langetermijngroei echter in vrije val. Volgens sommigen zal de bbp-groei dit jaar tot onder de 5%[2] duiken, en er zijn er ook die denken dat de roepie verder zal aftakelen. Wij denken dat de waarheid zoals gewoonlijk ergens in het midden ligt.

We moeten een onderscheid maken tussen structurele en cyclische factoren, willen we een realistisch beeld van India krijgen. Uit onze analyse blijkt dat de huidige vertraging in eerste instantie te wijten is aan cyclische factoren en dat er geen wezenlijke aantasting is van de langetermijnfundamentals achter het Indiase plaatje. De groeivertraging vindt haar oorsprong in de beleidsreactie van de overheid op de wereldwijde financiële crisis in 2008. De grootschalige stimuleringsmaatregelen in de daaropvolgende jaren resulteerden in een consumptiegeleide groei, terwijl andere beleidsproblemen druk zetten op de investeringsactiviteit. Het afknijpen van de stimuleringsboost daarna verliep weliswaar geleidelijk, maar in combinatie met de infrastructurele bottlenecks in het land leidde dit tot druk op de aanbodzijde en een hoge inflatie. Die werd gecounterd met hogere rentevoeten, wat dan weer een impact had op het verbruik.

De pessimisten wijzen op een beleidsverlamming die een structurele vertraging van de investeringen veroorzaakt. Wij denken echter dat de vertraging slechts gedeeltelijk te wijten is aan de beleidsproblemen. Al even belangrijk als reden voor de vertraging is de overtollige capaciteit die in veel sectoren ontstond tijdens de economische boom. De capaciteit nam toe, maar de capaciteitsbenutting en de marges daalden, wat veel bedrijven ertoe dwong om hun kapitaaluitgaven in de jaren na 2008 terug te schroeven. Dat is volgens ons echter een cyclische trend, en we denken dat de bedrijven opnieuw zullen gaan investeren naarmate hun marges verbeteren. Op infrastructuurgebied zijn er vertragingen in sommige sectoren, zoals energie, maar er is ook flinke vooruitgang geboekt in andere sectoren, zoals spoorwegvrachtvervoer en de industrie.

Realistische vooruitzichten
Gelet op India’s houdbare spaarquote van minstens 25%[3] lijkt een herstel van de groei een realistisch vooruitzicht. Een eenvoudige berekening leert dat met een kapitaal/productie-ratio op lange termijn van circa vier, India minstens 6% à 7%[4] zou moeten groeien zonder noemenswaardige toename van de buitenlandse investeringen. Het is ook positief dat de beleidsfocus verschuift van subsidies en cadeautjes voor kiezers naar groei en tewerkstelling. In de recentste verklaringen van belangrijke politici krijgen groei en ontwikkeling een veel centralere rol.

Uit de recente bedrijfsresultaten blijkt dat ondernemingen met een duurzaam bedrijfsmodel solide blijven en erin slagen de macro-economische problemen te boven te komen. De neerwaartse spiraal van lagere winsten lijkt ook gestabiliseerd. De marges in het ondernemingssegment zijn afgekalfd, door de lagere capaciteitsbenutting, de hogere rentekosten en de looninflatie. Hoewel de rente voorlopig nog niet zal worden verlaagd, is de looninflatie in sommige sectoren wel afgenomen door de algemene vertraging. Geleidelijk wordt ook de overcapaciteit die was ontstaan in de boomjaren weggewerkt door ingebruikname, en de productiviteit is aan de beterende hand.

Er is een duidelijke impact van de bedrijfscyclus op talrijke sectoren. Zo was de telecomsector vijf jaar geleden nog goed voor een flink deel van de Indiase bedrijfswinsten, en de grootste bedrijven waren ook de winstleiders. Een combinatie van factoren, zoals de opkomst van nieuwe spelers en anticorruptiemaatregelen, hebben de sector echter zwaar onder druk gezet. Telecom is door een fase van margedruk en winstvertraging gegaan, maar nu verwachten we een fase van consolidatie.

De cyclus draait verder
Omdat cyclussen nu eenmaal cyclisch verlopen, verwachten we een herstel voor India. De overheid heeft een aantal ondersteunende beleidsmaatregelen getroffen, naast een nieuwe fase van consolidatie. We verwachten dat de marges zullen toenemen wanneer de rentevoeten weer op een normaler peil belanden en de positieve bedrijfshefboom in actie schiet. De capaciteit is weinig verhoogd en zou zeer snel kunnen verbeteren.

Vanuit middellang tot lang perspectief blijven consumptie en investeringen de kernthema’s. Een sterke middenklasse en de noodzaak om de infrastructuur te verbeteren, zouden sleutelfactoren moeten zijn, en bedrijven die goed gepositioneerd zijn om hier op in te spelen zouden de komende decennia de vermogensscheppers kunnen worden. Hoewel we niet al te veel verwachten van de export, zijn er toch ook daar hoopgevende tekenen. De export van de dienstensector blijft het goed doen, en de groei zou er moeten versnellen in parallel met de beterende vooruitzichten voor de ontwikkelde economieën. Daarnaast is er ook een duidelijke opleving van de export in de maaksector, dankzij de waardedaling van de roepie, die de concurrentiepositie verbetert.

De wereldwijde gebeurtenissen en de liquiditeitssituatie zouden op de Indiase markten kunnen blijven wegen, maar volgens ons heeft de economische cyclus nu wel ongeveer zijn laagste punt bereikt. Hoewel er grote aandacht is voor de verkiezingen van volgend jaar, is er volgens ons wel een brede consensus over de meeste noodzakelijke hervormingen. Welke regering er volgend jaar ook aantreedt, het lijkt ons duidelijk dat er verbetering op beleidsgebied op komst is. Wij denken dat het beleggersvertrouwen in de langetermijnvooruitzichten voor India zich geleidelijk zal herstellen door de cyclische verbetering.

 

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan bijzondere risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast risico’s die voortvloeien uit hun relatief kleine omvang en lagere liquiditeit.[1] Bron: IMF World Economic Outlook, april 2012. Indiase bbp-groei voor 2013 geraamd op 7,3%. Copyright © 2013 Internationaal Monetair Fonds. Alle rechten voorbehouden.  

[2] Bron: IMF World Economic Outlook, oktober 2013. Indiase bbp-groei voor 2013 geraamd op 3,0%. Copyright © 2013 Internationaal Monetair Fonds. Alle rechten voorbehouden.

[3] Bron: The World Bank. Gross Savings (% of GDP), 2011. World Development Indicators.

[4] Bron: Franklin Templeton Investments.