Beyond Bulls & Bears

Wereldwijde aandelenvooruitzichten vertroebeld door onzekerheid

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans

De aandelenbeleggers hadden wereldwijd weinig te klagen in 2013 en leken steeds meer bereid risico te nemen naarmate het jaar vorderde. Zal deze haussegerichte trend worden doorgetrokken in 2014?  Norm Boersma, Chief Investment Officer bij de Templeton Global Equity Group, stelt dat hoewel het duidelijk is dat de beleggers de laatste tijd meer geld naar aandelen hebben gesluisd (en dan vooral Amerikaanse aandelen), er toch nog te veel onbekende factoren zijn en we dus niet te exuberant mogen worden.

Norman J. Boersma, CFA, Chief Investment Officer
TEMPLETON GLOBAL EQUITY GROUP

Norman Boersma

Volgens ons worden de beleggingsvooruitzichten voor 2014 vertroebeld door onzekerheid. Tegen het einde van 2013 waren de wereldwijde aandelenmarkten doorgaans sterk opgeveerd na hun crisisdieptepunten, en veel indexen bereikten zelfs recordniveaus. De bedrijfswinsten in de VS, ’s werelds grootste economie, naderden historisch hoge niveaus, en de Amerikaanse aandelenkoersen lijken ons een optimismefactor in te calculeren op een moment dat de politiek sterk verdeeld is en de monetaire stimuleringsmaatregelen binnenkort zullen worden afgebouwd. Europa blijft gevaarlijk dicht bij het deflatiepeil, terwijl China en Japan zeer verschillende, maar al even experimentele, hervormingswegen inslaan, met onvoorspelbare gevolgen. Hoewel het beleggerssentiment inderdaad is verbeterd en de aandeleninstroom geleidelijk aanzwelt, heeft de aanhoudende context van macro-economische en politieke onzekerheid het enthousiasme binnen de perken gehouden. Het scepticisme bij de beleggers heeft dan ook volgens ons selectieve kansen gecreëerd op bottom-up niveau, vooral in Europa, waar de waarderingen en de bedrijfswinstcyclus ons duidelijk te laag lijken. 

Globaal genomen denken wij dat de aandelen per december 2013 relatief goedkoop gewaardeerd zijn ten opzichte van andere activaklassen en een aantrekkelijke bron van opbrengstpotentieel bieden in de huidige context van lage rente. Wij geloven dat de beleidsvoorwaarden wereldwijd per saldo steun blijven bieden, met een nog steeds toenemende liquiditeit en de gevolgen van de stimuleringsafbouw bij de Fed die waarschijnlijk zullen worden gecompenseerd door het voornemen van de Bank of Japan om de omvang van haar balans te verdubbelen. Hoewel we zeker niet beweren de markten te kunnen voorspellen en we ons bewust zijn van het feit dat de aandelen al een hele tijd een stijgende trend hebben vertoond zonder wezenlijke correctie, is er volgens ons nog geen sprake van de euforie waarmee het einde van een haussemarkt doorgaans gepaard gaat. Historisch gesproken wordt een extreme inkrimping vaak gevolgd door een aanhoudend herstel, wat de huidige omgeving niet zo ongebruikelijk maakt als veel waarnemers lijken te denken.

Op sectoraal niveau blijven we positief inzake financials, vooral in Europa. De politieke en economische problemen in de regio hebben ons de kans geboden om de hand te leggen op wat volgens ons fundamenteel verbeterende bedrijven zijn, met een solide concurrentiepositie en een redelijke waardering. Naast de banken met diepere waarde in de achterblijvende economieën van de eurozone, blijven we ook positief over uiteenlopende banken in noordelijk Europa, omdat wij denken dat zij over het potentieel beschikken om te profiteren van aantrekkende binnenlandse fundamentals en van hun blootstelling aan aantrekkelijke buitenlandse markten. Algemeen gesproken blijft onze voorkeur uitgaan naar Europese banken, omdat het strengere regelgevingskader en de ingrijpende herstructureringsinitiatieven deze instellingen stabieler zouden kunnen maken tegen een achtergrond van geleidelijk economisch herstel. Wij blijven ook waardepotentieel zien in de energiesector. Zoals financials is ook energie een cyclische sector die vroeger hoge toppen scheerde, maar die sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis achterblijft, wat volgens ons waardekansen schept voor gedisciplineerde beleggers. Wij zien vooral interessant waardepotentieel in de aardoliediensten, meer bepaald bedrijven met blootstelling aan de schalie revolutie in Noord-Amerika. 

Zoals altijd denken wij dat de beleggers voorzichtig en sceptisch moeten blijven, gericht op het identificeren van de plaatsen waar de macro-economische context overmatige druk uitoefent op bedrijven met beterende fundamentals en gunstige winstvooruitzichten, cashflow en activagroei op lange termijn. We blijven speuren naar dit soort kansen op markten en in sectoren over de hele wereld, en wij blijven positief over het langetermijnpotentieel van onze portefeuilles, los van de kortetermijntrends op de markten.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.

De risico’s van buitenlandse effecten omvatten wisselkoersschommelingen en politieke onzekerheid. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast risico’s die voortvloeien uit hun relatief kleine omvang en lagere liquiditeit.

De huidige politieke onzekerheid in de Europese Unie (EU) en inzake haar lidmaatschap kan de marktvolatiliteit verhogen. De financiële instabiliteit van sommige landen in de EU, zoals Griekenland, Italië en Spanje, en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de meer stabiele landen, kunnen het economische risico dat gepaard gaat met beleggingen in Europese bedrijven versterken.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

Posted in Geen categorie