Beyond Bulls & Bears

Een selectieve benadering van het vastrentende universum in 2014

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans

De vastrentende activa kregen het soms moeilijk te verduren in 2013 en naarmate het jaar vorderde nam ook de twijfel over hun waarde als activaklasse toe. Wat al snel duidelijk werd, is dat de sector het beste via een selectieve aanpak kan worden benaderd. Christopher Molumphy, Chief Investment Officer bij de Franklin Templeton Fixed Income Group®, denkt dat de beleggers in 2014, als ze selectief te werk gaan, nog heel wat interessante vastrentende segmenten kunnen vinden die waarde bieden.

Christopher Molumphy

Christopher J. Molumphy, CFA, Chief Investment Officer
Franklin Templeton Fixed Income Group®
Vooruitblikkend op 2014 zijn we optimistisch over een versnellende economische groei in de VS. Sinds 2009, toen de VS zich loswerkte uit de Grote Recessie, is de groei, ook in 2013, zowat voortdurend ondermaats gebleven. In 2013 werd de Amerikaanse economie echter geconfronteerd met aanzienlijke tegenwind uit diverse hoeken, zoals hogere belastingen en lagere overheidsuitgaven. Voor 2014 denken wij dat de afgenomen impact van de overheidsbesparingen een wat positievere kijk op de Amerikaanse economie dan vorig jaar mogelijk maakt.

Op internationaal gebied zijn de vooruitzichten voor de ontwikkelde markten ten opzichte van hun opkomende tegenhangers voor het eerst in lange tijd rooskleuriger. Vooral in de kerneurozone denken wij dat diverse landen een – zij het bescheiden – groeiverbetering te zien zouden moeten geven. Daarnaast staan wij redelijk positief tegenover de Japanse economie, gelet op de ondersteunende totaalimpact van de monetaire en fiscale beleidstelsels van het land.

Bij de opkomende landen zijn er zeker enige die goede kansen bieden, maar een gedegen onderscheid tussen de landen zal daarbij van doorslaggevend belang zijn. Hoewel bepaalde landen, zoals Zuid-Korea, Polen en Maleisië, hun begrotingsdiscipline handhaven, kunnen bogen op positieve groeivooruitzichten en het goed zouden moeten doen in 2014, worden andere geconfronteerd met een zwakke groei en beperkte beleidsruimte.

In die omstandigheden lijken diverse vastrentende sectoren ons interessant. Zo kan het bedrijfskrediet profiteren van solide onderliggende fundamentals zoals gezonde balansen, overvloedige liquiditeit en redelijke winstvoorspellingen. Wij staan dan ook positief tegenover marktsectoren zoals effecten van beleggingskwaliteit, hoogrentende obligaties en bankleningen met vlottende rente.

Volgens ons biedt ook de wereldwijde vastrentende markt kansen voor de beleggers, hoewel die kansen verzilveren ons minder makkelijk lijkt dan investeren in de brede categorie van de opkomende markten. Het zou echter wel gunstig kunnen zijn om een selectieve blootstelling op te bouwen aan landen waar ondanks de betere fundamentele begrotingssituatie en groeivooruitzichten, de rente toch hoger ligt dan in de Verenigde Staten. Als gevolg van de gunstige budgettaire situatie in deze landen krijgen de beleggers bovendien de kans om munt te slaan uit een mogelijke opwaardering van hun valuta’s.

De Amerikaanse gemeenteobligaties zijn de afgelopen maanden zonder veel onderscheid in de uitverkoop gegaan, onder druk van een aantal situaties die nadrukkelijk in het nieuws kwamen, denken we maar aan Puerto Rico en Detroit. Veel staatsoverheden en plaatselijke overheden hebben echter goede vooruitgang geboekt in hun streven naar begrotingsduurzaamheid en globaal blijft de situatie verbeteren. Wij denken dan ook dat er aantrekkelijke kansen te rapen vallen in deze sector.

In wezen staan wij dus positief tegenover de brede vastrentende activaklasse. Gelet op de waarderingen aan het einde van het jaar na de negatieve commentaren in de media en de daaropvolgende verkoop denken wij dat de vastrentende sector een zeker waardepotentieel biedt in 2014.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Globalen opLinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen, en omgekeerd. Leningen met vlottende rente en hoogrentende bedrijfsobligaties hebben een rating onder beleggingskwaliteit en gaan gepaard met een hoger risico van wanbetaling, wat kan leiden tot het verlies van de hoofdsom, een risico dat nog kan toenemen in geval van economische vertraging. Buitenlandse effecten zijn onderhevig aan bijzondere risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. 

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.