Beyond Bulls & Bears

Hasenstab: De afbouw van de Fed-stimulering was onvermijdelijk

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) kondigde aan haar maandelijkse programma voor activa-aankopen van USD 85 miljard vanaf januari 2014 te verlagen met USD 10 miljard. Wat houdt het naderende einde van het agressieve geld bijdrukken door de Fed in voor beleggers in vastrentende activa? Michael Hasenstab, Ph.D, Executive Vice President, Chief Investment Officer, Global Bonds, Franklin Templeton Fixed Income Group®, denkt dat er geen reden voor paniek is. Hij zet uiteen waarom het allemaal wel zal meevallen, en waar hij kansen in vastrentende activa ziet. 

Michael Hasenstab

Michael Hasenstab, Ph.D, Executive Vice President, Chief Investment Officer, Global Bonds
Franklin Templeton Fixed Income Group®

De wereldwijde liquiditeit zou moeten blijven toenemen, omdat diverse centrale banken in ontwikkelde markten vasthouden aan hun zeer soepele monetaire beleid. De Bank of Japan (BoJ) zal haar monetaire versoepeling de komende maanden waarschijnlijk zelfs nog optrekken via extra stimuleringsmaatregelen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rente onlangs nogmaals met 25 basispunten verlaagd tot 0,25%, terwijl de eurozone haar geleidelijke schuldenafbouw voortzet en in diverse landen van de eurozone het deflatiespook langzaamaan ontwaakt. De ECB heeft aangegeven dat zij, indien nodig, nog andere maatregelen zou nemen.

In de Verenigde Staten was de beslissing van de Fed om haar programma voor activa-aankopen in januari 2014 terug te schroeven onvermijdelijk, het is immers weinig realistisch te verwachten dat de Fed eeuwig geld zou blijven bijdrukken. Wij zijn van mening dat hoe langer het programma wordt aangehouden, hoe langer het zal duren voor de marktvervormingen kunnen worden weggewerkt. Bovendien denken wij dat het belangrijk is voor ogen te houden dat het einde van het geld bijdrukken nog niet meteen ook het einde van het soepele monetaire beleid in de Verenigde Staten betekent. Hoewel de Fed vroeg of laat zal stoppen met het aankopen van activa en de rente zal beginnen op te trekken, zal het monetaire beleid op wereldniveau waarschijnlijk relatief soepel blijven, gelet op de balansgrootte van de Fed en de ingrepen van de BoJ en de ECB. Er blijft wereldwijd een overvloedige totale liquiditeit, die volgens ons zelfs nog zou kunnen toenemen.

Wij denken dat de bezorgdheid over het terugtrekken van liquiditeit uit de opkomende markten door het naderende einde van het obligatie-aankoopprogramma van de Fed sterk overtrokken is, en dat er geen grootschalige liquiditeitsinkrimping op de opkomende markten komt. Er zal echter waarschijnlijk wel minder nieuw geld naar deze markten vloeien. Veel opkomende markten vertonen een hoge spaarquote en lage schulden. Bovendien zijn veel van deze opkomende landen dankzij hun gezondere begrotingen en ruime buitenlandse reserves nu minder afhankelijk van de instroom van buitenlands kapitaal, wat de impact van een kapitaaluitstroom kan dempen. Wij denken dat wanneer de Fed haar obligatieaankopen definitief stopzet, het renteverschil waarschijnlijk gunstig zal uitvallen voor opkomende markten met een hoge groei- en inflatiedynamiek, die nu eenmaal hogere rentevoeten zullen vereisen dan die in de Verenigde Staten. Wij denken dat het relatieve-waardepotentieel van de activa in deze landen intact blijft, omdat zij geen geld hebben bijgedrukt. Het tempo van de stimuleringsafbouw door de Fed zal dan ook waarschijnlijk geen fundamentele impact hebben op landen die solide fundamentals blijven neerzetten.

Het huidige lage rentepeil en de waarschijnlijkheid van een stijging van de rentevoeten staan centraal binnen onze kortetermijnvoorspellingen. Wij gaan ervan uit dat veel opkomende markten zouden moeten profiteren van solide fundamentals en een aanhoudende kapitaalinstroom door de wereldwijde kwantitatieve versoepeling. Wij blijven positief staan tegenover de groeivooruitzichten en lage schuldgraad van veel opkomende markten. Azië ex-Japan lijkt ons relatief sterk, net als bepaalde economieën in Latijns-Amerika en Europa. Wij denken dat de kredietomstandigheden gunstig zijn gebleven in deze regio’s, gelet op hun lage schuldgraad en relatief hogere groeitempo.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen met een potentieel voor hogere opbrengsten gaan doorgaans ook gepaard met een hoger risico. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Globalen op LinkedIn.