Beyond Bulls & Bears

Hasenstab: Een van de grootste risico’s voor beleggers in 2014? Niets doen

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans

Veel beleggers vallen ten prooi aan wat financieel gedragswetenschappers wel eens “verlamming door analyse” noemen. Door de dagelijkse stortvloed aan (vaak tegenstrijdige) cijfers, nieuwsberichten en beleggingsadviezen blijven sommige beleggers als bevroren aan de zijlijn staan, of ze stappen er helemaal uit. Door deze verlamming missen ze vaak mooie beleggingskansen en brengen ze zelfs hun doelstellingen op lange termijn in gevaar. Portefeuillebeheerder Michael Hasenstab gelooft dat “niets doen” misschien wel het grootste risico voor beleggers is in 2014. Hij legt uit waarom het meer dan ooit belangrijk is om alert en ongebonden te blijven bij het zoeken naar beleggingskansen — en te voorkomen dat de overvloed aan marktcommentaren tot inertie leidt.

Michael Hasenstab

Michael Hasenstab, Ph.D., Executive Vice President, Chief Investment Officer, Global Bonds
Franklin Templeton Fixed Income Group®
Actieve, ongebonden beheerders werden over het algemeen beloond in 2013, en ik denk dat dit ook in 2014 het geval zal zijn op de vastrentende markt.  Ik ben ervan overtuigd dat niets doen een van de grootste gevaren voor 2014 is en dat beleggers dus zeer actief zullen moeten zijn. In 2014 zullen wij ons zeer agressief moeten positioneren inzake het renterisico.  Een van de belangrijkste doelstellingen van onze strategie is het belegde kapitaal te beschermen in een omgeving van stijgende rentevoeten. Dat was zo in 2013, en ik denk dat dit opnieuw het geval zal zijn in 2014.       

Paniek is een slechte raadgever. Zo lijkt aan het begin van dit jaar bijna iedereen het erover eens dat het verhaal van de opkomende markten voorbij is, dat er alleen ellende te rapen valt.  Wij zien echter een andere werkelijkheid. Volgens ons zijn er binnen deze baissecontext wel degelijk enkele parels te vinden, die in deze besmettelijke golf paniekerig van de hand worden gedaan. Onze taak in 2014 bestaat erin de landen eruit te lichten waar wij interessante mogelijkheden bespeuren en niet gevangen te raken in het algemene hokjesdenken dat het kind met het badwater weggooit.  Flexibiliteit en een ongebonden beleggingsmandaat om uiteenlopende gebieden van de wereld te verkennen, zijn hierbij onmiskenbare voordelen.

Een nieuw paradigma: stijgende rente
Begin 2013 bestond onze doelstelling erin een positief rendement te genereren in een omgeving van stijgende rentevoeten, waarin beleggers in vastrentende instrumenten het moeilijk zouden kunnen krijgen. Dat blijft voor mij een essentieel uitgangspunt, niet alleen in het komende jaar maar ook voor de volgende vijf jaar. Ik denk dat het beleggingsklimaat er wel eens volledig anders zou kunnen uitzien dan in het voorbije decennium. Maar ik geloof ook dat onze ongebonden, mondiale aanpak ons de mogelijkheid biedt om beleggingskansen waar ook ter wereld te benutten en tegelijk het renterisico te beperken.

Een ongebonden, wereldwijd perspectief, het vermogen om alert te reageren, het vermogen om het renterisico te beperken en kansen te benutten en, ten slotte, de wisselkoersen: het zijn allemaal facetten waar beleggers volgens mij rekening mee moeten houden wanneer ze proberen hun kapitaal te beschermen in een omgeving waarin de Federal Reserve de meeste rentevoeten heeft teruggebracht tot nul. Als we de impact van de inflatie hierbij rekenen, betekent dit dat beleggers alleen al om hun kapitaal te behouden risico’s zullen moeten nemen. In contanten blijven is een strategie die volgens ons gelijk staat met geld verliezen. Het is onze taak om nauwkeurig uit te zoeken welke risico’s waarschijnlijk zullen lonen, en welke niet. 

Dat is voor ons zeker geen nieuwe aanpak. Het Templeton Global Bond team is al twee decennia lang een pionier in wereldwijde vastrentende beleggingen, en het is daarbij actief geweest in veel gebieden van de wereld die anderen afschrikten. En wij denken dat dit ook in de volgende tien jaar van cruciaal belang zal zijn, nu wij mogelijk op de drempel staan van een nieuw renteparadigma.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen met een potentieel voor hogere opbrengsten gaan doorgaans ook gepaard met een hoger risico. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.