Beyond Bulls & Bears

Vissen in woelig water, waar ook ter wereld

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

Het is geen geheim dat beleggers zich nooit zo lekker voelen wanneer de volatiliteit op de markten toeneemt. Maar een actief beheer van de onvermijdelijke schommelingen waarmee aandelenbeleggingen nu eenmaal gepaard gaan, ook in haussemarkten, kan helpen om de rit wat minder zenuwslopend te maken, stelt Ed Perks, Executive Vice President en Directeur Portfolio Management, Franklin Equity Group®. Hij legt uit hoe een goed inzicht in de fundamentele dynamiek achter een uitverkoop op de markten een sleutelfactor is voor het opsporen van potentiële kansen, ondanks de woelige marktomstandigheden. Zijn voorkeur gaat naar een gediversifieerde beleggingsstrategie met uiteenlopende activaklassen, ondersteund door een gelaagde benadering van het risicobeheer.

 

Ed Perks
Ed Perks

Ed Perks
Executive Vice President
Director of Portfolio Management
Franklin Equity Group®

Eind 2013 schoven sommige marktvoorspellers ambitieuze verwachtingen naar voren voor de Amerikaanse economie in 2014. In januari was er een zekere correctie van die verwachtingen, naast de uitverkoop die op de opkomende markten woedde. Het extreme weer in een groot deel van de VS, dat aanhield in februari, heeft de bezorgdheid over de Amerikaanse groei nog aangewakkerd, zeker op korte termijn.

Op de vastrentende markten was het sinds het begin van het jaar een heel ander verhaal. De vastrentende markten stonden een groot deel van 2013 onder druk door de stijgende langetermijn rente, en nu stellen we vast dat de rente op 10-jarig Amerikaans schatkistpapier zelfs daalt, wat een welkome steun biedt voor de brede vastrentende markt.

Profiteren van volatiliteit
In 2013 vertoonde onze portefeuille een voorkeur voor aandelen, met de focus op bedrijven met aantrekkelijke opbrengsten en het vooruitzicht op dividendgroei. In mei/juni 2013 was er voor het eerst serieus sprake van een afbouw van het reeds lang lopende programma van de Federal Reserve (Fed) voor aankopen van staatseffecten, de kwantitatieve versoepeling. Op dat moment was er een duidelijke stijging van de langetermijn rente in de VS. Deze rentestijging leidde op haar beurt tot een relatief sterke daling van de obligatiekoersen in bepaalde segmenten van de vastrentende markt. Deze druk op de obligatiekoersen bood ons een aantal kansen om onze vastrentende posities selectief te beginnen uitbreiden. Vooral sommige recent uitgegeven bedrijfsobligaties die nu onder hun nominale waarde worden verhandeld, leken ons interessant. Vaak bieden grote waarderingswijzigingen op de vastrentende en aandelenmarkten kansen voor onze waardegerichte aanpak, omdat wij ons concentreren op bedrijfsspecifieke fundamentals, los van het algemene marktsentiment.

De rit uitzitten in Amerikaanse aandelen
Wij denken dat veel Amerikaanse bedrijven echte leiders zijn in hun wereldwijde sector en dat er nog heel wat redenen zijn om in deze bedrijven te beleggen, niet alleen op basis van de huidige vooruitzichten voor de groei van de Amerikaanse economie, maar ook in het licht van de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie. Op dit moment gaat onze belangstelling vooral naar aandelen in de sectoren energie, materialen en technologie.

Wij beleggen niet alleen in de VS, we zoeken zelfs steeds meer naar beleggingskansen buiten de VS. Wij focussen op bedrijfsspecifieke fundamentals en streven ernaar te beleggen in bedrijven die volgens ons goed gepositioneerd zijn, ongeacht waar zij gevestigd zijn of het brede macro-economische klimaat.

Veeldracht maakt macht
Aan de vastrentende zijde van het plaatje hanteren wij een al even omvattende en gediversifieerde aanpak, waarbij wij oog hebben voor bredere fundamentele factoren zoals de rentevoeten en de wereldwijde economische vooruitzichten. Wij onderzoeken een ruim scala van activaklassen en effecten om kansen te vinden die volgens ons mogelijk een aantrekkelijke inkomstenstroom kunnen bieden voor de beleggers, naast vermogensgroei op lange termijn.

Een voorbeeld daarvan zijn aandelengekoppelde notes. Dit zijn hybride effecten met kenmerken van zowel vastrentende als aandelenbeleggingen. De obligatieverwante kenmerken omvatten een vastgelegde coupon (die inkomsten oplevert) en een vastgelegde vervaldatum. De aandelenverwante kenmerken omvatten een koppeling met het rendement van een aandeel of een index.

Hefboomleningen – ook leningen met vlottende rente of bankleningen genoemd – zijn een ander voorbeeld. Hefboomleningen worden beschouwd als beleggingen met een kredietrating onder beleggingskwaliteit, maar door hun doorgaans ‘bevoorrechte’ en ‘zekergestelde’ status bieden zij de beleggers en leners wel een zekere bescherming tegen het kredietrisico, en door de bank genomen gaan ze ook gepaard met een lager renterisico dan leningen met vaste rente en looptijd.

Momenteel vinden wij de meeste kansen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en het segment van hogere kwaliteit van de hoogrentende markt. Door de stijging van de rentevoeten vorig jaar worden heel wat eind 2012 of begin 2013 uitgegeven notes nu verhandeld bij een aanzienlijke korting op hun nominale waarde. In combinatie met hun hogerrentende mogelijkheden lijkt dit ons een aantrekkelijk aanbod.

Uiteindelijk draait het er altijd weer om de juiste activamix te vinden. Op dit moment zien wij meer kansen bij de vastrentende effecten dan al een tijd het geval is geweest. Maar tegelijk ogen in het licht van de relatief lage rente ook de aandelen aantrekkelijk.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Globalen op LinkedIn.

 

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een portefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. Leningen met vlottende rente zijn instrumenten met lagere rating en hogere rente, die gepaard gaan met een hoger risico van wanbetaling en die mogelijk kunnen leiden tot het verlies van de hoofdsom. Deze effecten gaan gepaard met een hoger kredietrisico dan effecten van beleggingskwaliteit.