Beyond Bulls & Bears

Biotechnologie: boom of bubbel?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

Een golf van opmerkelijke nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologische en de farmaceutische sector trok de aandacht van de beleggers in 2013, wat leidde tot nieuwe hoogtepunten voor veel aandelenkoersen en verschillende beursintroducties. Evan McCulloch, vice president en portefeuillebeheerder/onderzoeksanalist van de Franklin Equity Group®, die de producten in de gezondheidszorg-, biotechnologie- en farmaceuticasectoren nauwlettend in het oog houdt, is even enthousiast over de innovaties en het toekomstige groeipotentieel van de bedrijven die hij volgt in deze domeinen. De vraag voor veel beleggers is of de recente boom gerechtvaardigd is dan wel of het om een speculatieve zeepbel gaat die weldra uiteen zal spatten. Volgens McCulloch zijn er vandaag geen redenen om uit biotechnologieaandelen te stappen.

McCulloch en zijn team volgen meer dan 200 bedrijven over de hele wereld in hun actieve zoektocht naar potentiële beleggingskansen. Aangezien hun kantoor midden tussen de innovatiehubs van San Francisco en Silicon Valley in Californië ligt, hebben hij en zijn team ook een directe kijk op veel van deze baanbrekende bedrijven. Hieronder leest u zijn visie over enkele ontwikkelingen in de sectoren van de biotechnologie en farmaceutica die volgens hem interessant zijn om te volgen.

Evan McCulloch, CFA®
Vice President
Portefeuillebeheer/onderzoeksanalist
Franklin Equity Group®

Momenteel zijn er veel opwindende farmaceutische en biotechnologische producten die in klinische tests een echt verschil voor de patiënten aantonen. Vorig jaar werden er geneesmiddelen op de markt gebracht waarmee een grote stap vooruit wordt gezet in de behandeling van multiple sclerose, hepatitis C en leukemie.

In 2013 werden eveneens belangrijke klinische resultaten gemeld inzake verbindingen voor de behandeling van prostaatkanker, pancreaskanker, longfibrose en andere bloedkankers, wat het begin zou kunnen vormen van een nieuwe golf van productlanceringen dit en volgend jaar. En ook in deze gevallen geloven wij dat elk van deze producten wezenlijke voordelen biedt tegenover de behandelingen die momenteel beschikbaar zijn.

Daarnaast zijn wij ook enthousiast over bepaalde ontwikkelingen in de beginstadia van de pijplijn, in het bijzonder met betrekking tot een aantal technologieën voor de ontdekking van geneesmiddelen die nieuwe wegen openen voor ziekten die tot nu toe niet te behandelen waren met de traditionele geneesmiddelenbenaderingen. Hierbij gaat het onder meer om RNA-interferentie en gentherapie, die de genetische afwijkingen die met deze ziekten geassocieerd worden directer aanpakken en corrigeren. Wij houden deze technologieën en de daaruit voortvloeiende verbindingen, die zich nog in de vroege ontwikkelingsfase bevinden, nauwlettend in de gaten.

Wat de behandeling van hepatitis C betreft, betekende de lancering van een nieuw geneesmiddel vorig jaar een grote vooruitgang ten opzichte van de vorige behandelingsmethode, die een jaar lang injecties vereiste, griepachtige bijwerkingen veroorzaakte en slechts de helft van de patiënten genas. De nieuwe behandeling laat deze toxische injecties achterwege. Dit orale geneesmiddel kan worden gecombineerd met andere orale geneesmiddelen en het moet slechts gedurende 12 weken worden ingenomen. En in toekomstige generaties van deze therapie zou deze behandelingsduur nog kunnen worden ingekort. Dit biedt dus de mogelijkheid van een kortere therapieduur, maar ook een mogelijke verdubbeling van de genezingspercentages.

Waarderingen en groeivooruitzichten
Wij geloven niet dat er momenteel sprake is van een biotechnologiebubbel, en wel om meerdere redenen. Om te beginnen, bekijken wij waarderingen over een lange termijn. De koers-winstverhoudingen (P/E) van de large-caps zijn vandaag gestegen tot 20 maal, tegenover 10 maal op hun dieptepunt twee en een half jaar geleden.[1] De huidige niveaus komen overeen met het historische gemiddelde van deze aandelen voor de afgelopen 10 tot 15 jaar, en ze liggen ook in de lijn van de groeipercentages.[2] De grootste bedrijven hebben nieuwe belangrijke productcyclussen ingezet, wat geleid heeft tot een versnelling van hun groeicijfers. Onze modellen ondersteunen de multiples van hun huidige waarderingen.

Volgens ons zijn de verbeterende fundamentals van de biotechnologiebedrijven de belangrijkste onderliggende reden van de rally van deze sector. De R&D-productiviteit (research en development) is toegenomen. De klinische resultaten van een aantal nieuwe producten waren positief, en niet alleen van de geneesmiddelen die wij hier hebben uitgelicht. Er zitten ook enkele veelbelovende producten in de vroege en middenfasen van de pijplijn. Daarnaast is de huidige reglementeringscontext gunstig voor geneesmiddelenbedrijven wat betreft het verkrijgen van vergunningen voor geneesmiddelen.

Bovendien hebben veel van de recente lanceringen aangetoond dat een goed geneesmiddel dat op de markt wordt gebracht ook goed verkoopt, ondanks de terugbetalingsdruk van zorgverzekeraars en andere instanties. Dit konden wij vaststellen bij verschillende geneesmiddelen, zoals die tegen multiple sclerose en prostaatkanker.

Volgens ons is er nog heel wat waarde te vinden onder de small-caps, die niet zo sterk zijn gestegen als de large-caps. Het zijn vaak risicovollere bedrijven, omdat hun waarde over het algemeen afhangt van een of twee programma’s in de ontwikkelingsfase. Enkele van deze technologieën voor de ontdekking van geneesmiddelen die momenteel in een vroege fase worden getest door small-cap bedrijven lijken ons echter zeer interessant. RNA-interferentie (“RNAi”) is een manier om genen “aan” en “uit” te schakelen: genen “aanzetten” om een eiwit aan te maken dat ontbreekt, of genen “uitzetten” om de aanmaak van een ziekteverwekkend eiwit stop te zetten. Deze technologie maakt een nieuwe geneesmiddelenaanpak mogelijk voor een breed scala van ziekten die tot nu toe niet konden worden behandeld. Het gaat in veel van deze gevallen om “weesziekten”: ziekten die doorgaans bij minder dan 200.000 patiënten voorkomen. Maar omdat de markt nog steeds hoge prijzen hanteert voor behandelingen van ziekten met een kleine doelpopulatie, zijn er volgens ons nog steeds redelijke commerciële mogelijkheden.

Evan McCulloch on the Blurring of Pharma and Biotech_CH_dut

Impact van de Amerikaanse Affordable Care Act
Op korte termijn zal de Affordable Care Act waarschijnlijk leiden tot een uitbreiding van de zorgverzekeringsdekking, wat een zeer beperkte verhoging van het algemene geneesmiddelengebruik tot gevolg zou kunnen hebben. Wanneer wij kijken naar het aantal patiënten dat waarschijnlijk een verzekering zal nemen en wellicht farmaceutische geneesmiddelen zal gaan gebruiken, en dat aantal delen door het aantal jaren dat het waarschijnlijk zal duren tot de impact hiervan merkbaar is, verwachten wij dat het elk jaar zal gaan om een factor van circa 1%. Dat is slechts een beperkte impact.

Wij vinden de implicaties op lange termijn veel belangrijker. Naarmate het Medicaid-programma zich uitbreidt en de gezondheidszorgkosten blijven stijgen, zal het waarschijnlijk steeds belangrijker worden om de kosten onder controle te houden. Bij onze beleggingsbeslissingen moeten wij rekening houden met het feit dat de prijzen en het gebruik van geneesmiddelen wellicht onder druk zullen blijven staan. Wij geloven dat de terugbetalingsdruk waarschijnlijk het minst zal zijn voor geneesmiddelen die geen concurrenten hebben. Onze mantra luidt dan ook:First in class, best in class, only in class.” De geneesmiddelen die wij volgen moeten ook verband houden met een belangrijke nog niet beantwoorde medische behoefte en een aangetoonde klinische waarde hebben. Dergelijke geneesmiddelen zullen volgens ons in om het even welke terugbetalingscontext hun mannetje staan, hoe hoog de druk ook wordt.

Naast de Amerikaanse markt, die vandaag wordt gekenmerkt door een vrij hoge penetratiegraad, neemt volgens ons het belang van Europa voor de biotechnologiesector toe. Bedrijven kunnen hun verkoopinfrastructuur in Europa opbouwen en hun eigen geneesmiddelen op de markt brengen, in plaats van samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met een van de grote farmaceutische groepen, wat ze in het afgelopen decennium deden. Wij geloven dat de volgende stap ten gunste van de opkomende markten zal zijn, hoewel deze regio’s vandaag nog een uitdaging vormen. De uitgaven per capita in de gezondheidszorg liggen nog steeds lager in de opkomende markten dan in de ontwikkelde markten, en de gezondheidszorgstelsels moeten er in veel gevallen nog verder worden ontwikkeld. Maar wij blijven over de hele wereld zoeken naar interessante beleggingsmogelijkheden.

De verklaringen, meningen en analyses van Evan McCulloch zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global  en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. De biotechnologische/farmaceutische sector houdt risico’s in zoals patentoverwegingen, productaansprakelijkheid, overheidsvereisten en reglementaire goedkeuringen voor nieuwe geneesmiddelen en medische producten. Biotechnologiebedrijven zijn vaak kleine en/of relatief nieuwe bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen en ze kunnen volatiel zijn, vooral op korte termijn. Beleggen in buitenlandse bedrijven houdt bijzondere risico’s in, met inbegrip van wisselkoersschommelingen en politieke onzekerheid.  Deze factoren kunnen de risico’s van beleggingen op opkomende markten nog versterken.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.


[1] Bron: Bloomberg LP. Per 4 maart 2014.

[2] Bron: Bloomberg, LP.