Beyond Bulls & Bears

Hasenstab: Het kaf van het koren scheiden

Hasenstab: Het kaf van het koren scheiden

Wereldwijde economische vooruitzichten – april 2014

Wereldwijde economische vooruitzichten – april 2014

Een tactische kijk op de markten

Een tactische kijk op de markten

Gelet op de stijgingen van de aandelenmarkten in de grote ontwikkelde landen tijdens het afgelopen anderhalf jaar gaan onze cliënten steeds vaker op zoek naar manieren om hun aandelenblootstelling af te dekken, nu de volatiliteit binnenkort zou kunnen toenemen.

Groei aanzwengelen in Brazilië

Groei aanzwengelen in Brazilië

Brazilië mag dan wel niet langer een van de favoriete opkomende markten zijn zoals vroeger, het pessimisme van vandaag lijkt overtrokken in het licht van de fundamentals, wat kansen biedt voor beleggers die verder kijken dan de rest.

Hasenstab in Oekraïne, over Oekraïne

Hasenstab in Oekraïne, over Oekraïne

Onze aandeelhouders verwachten van ons dat wij over de hele wereld speuren naar kansen om te beleggen voor de lange termijn. In dat kader zijn wij om diverse redenen sterk geïnteresseerd in Oekraïne.

Fundamentals bieden steun voor een positieve kijk op de VS

Fundamentals bieden steun voor een positieve kijk op de VS

De Amerikaanse aandelenmarkt heeft de afgelopen vijf jaar geprofiteerd van de gestaag aantrekkende binnenlandse economie en een gezonde combinatie van winstgroei en stijging van de multiples.

Beperking van het renterisico in vastrentende markten

Beperking van het renterisico in vastrentende markten

Hoe de fundamentals van de eurozone, de EU of Europa ook worden voorgesteld, beleggers deze eenheden niet mogen beschouwen als homogeen.

Obligatiebeleggers vinden tips in de arbeidsmarkt

Obligatiebeleggers vinden tips in de arbeidsmarkt

Wij denken dat het vermogen om wereldwijd te denken en te handelen, vandaag van doorslaggevend belang is voor vastrentende beleggers.

Het potentieel van Afrika aangeboord

Het potentieel van Afrika aangeboord