Beyond Bulls & Bears

Hasenstab in Oekraïne, over Oekraïne

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Pools

KievOekraïne kan als land bogen op een rijk potentieel en een uitstekende strategische ligging. Hoewel de recente gebeurtenissen voor velen een zware beproeving zijn, geven de mensen van Oekraïne blijk van een opmerkelijke weerstand. Het is ook bemoedigend om te zien hoe de internationale gemeenschap proactief steun biedt. Michael Hasenstab, chief investment officer, Global Bonds, Franklin Templeton Fixed Income Group®, geeft zijn mening over het langetermijnpotentieel van dit unieke land na zijn recente bezoek aan Kiev.

0414_HasenstabUkraine3-300x169Michael Hasenstab, Ph.D., Executive Vice President, Chief Investment Officer, Global Bonds
Franklin Templeton Fixed Income Group®  
Onze aandeelhouders verwachten van ons dat wij over de hele wereld speuren naar kansen om te beleggen voor de lange termijn. In dat kader zijn wij om diverse redenen sterk geïnteresseerd in Oekraïne.

Langetermijnpotentieel
Wij denken dat Oekraïne over een opmerkelijk langetermijnpotentieel beschikt. Er is een ongelooflijke rijkdom aan menselijk kapitaal en landbouwresources, en Oekraïne bekleedt een strategisch belangrijke positie, zowel geografisch als geopolitiek, op de wip tussen Europa en het Oosten. Ondanks de kortetermijnproblemen op begrotingsgebied heeft Oekraïne een lage schuldgraad. De verhouding schuld/bbp van Oekraïne bedraagt amper 40%[1], wat volgens ons een beheersbaar niveau is, het is dan ook maar de helft van die van de Verenigde Staten en een fractie van die van wat we de ‘probleemlanden’ zouden kunnen noemen. Toen we voor het eerst aan Oekraïne dachten voor obligatiebeleggingen, waren daar goede redenen voor… En toen kwam de crisis.

kiev_buildings-300x165De daaropvolgende gebeurtenissen in Oekraïne zijn tragisch en ingrijpend. Maar de reactie op de crisis heeft ons een hart onder de riem gestoken. Wij denken dat de huidige regering uitstekend werk heeft verricht, niet alleen om de kortetermijnproblemen aan te pakken, maar ook om de basis te leggen voor de groei in Oekraïne tijdens de komende vijf tot tien jaar, waarbij zeer moeilijke, maar ook zeer belangrijke, structurele hervormingen worden doorgevoerd. Nadat Janoekovitsj was verdreven, heeft het Oekraïense parlement (de Rada) meteen nieuwe wetgevende hervormingen voorgesteld, zoals het voorstel om de presidentiële macht in te perken.

 

Reactie van de internationale gemeenschap
0414_HasenstabUkraine7-300x168De internationale gemeenschap heeft proactief gereageerd, en de Verenigde Staten, Europa, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank werken samen om een hervormingspakket op te stellen, niet alleen om de liquiditeitsproblemen op korte termijn op te lossen, maar ook om de basis te leggen voor langetermijnsucces. Volgens de Wereldbank moet de prioriteit op dit moment liggen op de macro-economische en financiële stabiliteit, aangevuld met cruciale structurele hervormingen om de groei een stevige duw in de rug te geven. De Wereldbank heeft gesteld dat als op korte termijn een “geschikte beleidsmix” wordt ingevoerd, Oekraïne in 2015 weer met de groei zou moeten aanknopen.[2]  

 

Tegenspoed is geen kenmerk van Oekraïne
Kiev_park1-300x168Toen de onrust in Oekraïne toenam, waren de beleggers (begrijpelijk) zeer negatief, en dat werd ook weerspiegeld in de marktkoersen. Maar het is niet omdat de markt iets niet lust, dat wij er automatisch dol op zijn. Wel besteden wij speciale aandacht aan situaties die uit de gunst zijn geraakt. Wanneer wij een land bezoeken om onze research uit te voeren, zoals onlangs in Oekraïne, stellen wij vaak vast dat de situatie en omstandigheden niet stroken met hoe ze in de media of de conventionele markten worden geportretteerd. Onze kijk stoelt op onderzoek ter plaatse en een langetermijnperspectief, en in het geval van Oekraïne denken wij dat er zich een ander verhaal aftekent voor de toekomst. Omdat wij ter plaatse zijn en de situatie diepgaand onderzoeken, met oog voor het langetermijnpotentieel, durven wij het aan om in Oekraïne te beleggen.

0414_HaenstabUkraine9-300x167Wij denken dat de Franklin Templeton Global Bond Group met meer dan $ 190 miljard aan activa[3] groot genoeg is om ogenschijnlijk aanzienlijke beleggingen te doen in een bepaald land, en om die posities zo lang als nodig aan te houden, omdat deze beleggingen nu eenmaal doorgaans relatief klein zijn ten opzichte van de grote portefeuilles.

Er is zeker een crisis en wie het land bezoekt, kan met eigen ogen vaststellen dat er geen gebrek aan uitdagingen is. Maar tegenspoed is niet wat een land definieert: het is de manier waarop de mensen reageren op tegenspoed die een land definieert. En ik denk dat de reactie op de crisis en de manier waarop mensen samenwerken om stappen te zetten in de juiste richting, bemoedigend en in veel opzichten zelfs heroïsch is.

 

De verklaringen, meningen en analyses van Michael Hasenstab zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen met een potentieel voor hogere opbrengsten gaan doorgaans ook gepaard met een hoger risico. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.


 [1] Bron: © Internationaal Monetair Fonds, december 2013. Alle rechten voorbehouden.

[2] Bron: Wereldbank, persbericht, 4 april 2014. “Reforms Critical for Ukraine to Improve Living Standards.”

[3] Per 31 december 2013.