Beyond Bulls & Bears

Zoeken naar onopgemerkte waarde in Europese aandelenmarkten

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

De aandelenkoersen hebben al een flinke weg afgelegd vanaf de diepe bodem van de financiële crisis in Europa. Maar nu veel aandelenindexen hun hoogste niveau in verschillende jaren hebben bereikt of geëvenaard en de markten steeds volatieler worden, kunnen beleggers zich afvragen of verdere winsten wel opwegen tegen de risico’s. In deze uitdagende context is Mike Clements, portefeuillebeheerder van de Franklin Equity Group®, van mening dat er in Europa en het Verenigd Koninkrijk nog een overvloed is aan bedrijven die goed presteren maar niet geliefd zijn bij de beleggers. Hij ziet nog talrijke fundamentele waardekansen voor langetermijnbeleggers in vergeten bedrijven en sectoren die uit de gratie van de markt zijn geraakt.

Michael Clements
Michael Clements

Mike Clements, Vice President
Portefeuillebeheerder en onderzoeksanalist, Europese aandelen
Franklin Equity Group®

In het voorbije anderhalf jaar herstelden de economische fundamentals in Europa van één van de ergste financiële crisissen sinds de Grote Depressie. Om deze opmerkelijke vooruitgang mogelijk te maken, werden in diverse landen aanzienlijke structurele hervormingen doorgevoerd. Tegelijk heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een monetair beleid gevoerd dat zich kenmerkte door historisch lage rentevoeten en talrijke buitengewone maatregelen om de investeringen en groei te stimuleren. Het was dan ook geen verrassing voor mij en mijn team dat naarmate de economie zich herstelde, ook de aandelenkoersen in stijgende lijn gingen. Toch is het volgens ons nog niet te laat om te beleggen in Europese aandelen. Als langetermijnbeleggers nemen wij een positie voor vijf jaar of zelfs langer in op de Europese aandelenmarkten. Wij denken dan ook dat dit nog altijd een uitstekend moment is om te beleggen.

Als we naar de aandelenwaarderingen kijken, zien we dat de Europese koersen gemiddeld genoteerd werden tegen circa 14 maal de verwachte winst, in vergelijking met ruim meer dan 15 maal in de VS(31 maart 2014).[1] Maar de beleggers kregen in het Verenigd Koninkrijk en de Europese markten een beter dividendrendement van circa 3,5%, vergeleken met circa 2% in de Verenigde Staten.[2] De Europese markt lijkt ons hierdoor dan ook aantrekkelijk vergeleken met andere markten in de wereld.

[1] Bron: FactSet, MSCI. © 2014 FactSet Research Systems Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van FactSet Research Systems Inc. en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch FactSet Research Systems Inc., noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. MSCI geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt als basis voor andere indexen, effecten of financiële producten. De indexen zijn niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[2]Zie grafiek van de gemiddelde dividendopbrengsten

Wij vinden de Europese dividendopbrengsten ook gunstig afsteken tegen wat er op de obligatiemarkt te rapen is. De obligatieopbrengsten in Europa liggen zeer laag wegens het zeer soepele monetaire beleid van de ECB. Er zijn wel degelijk problemen voor Europese bedrijven, maar vanuit langetermijnperspectief bekeken, vind ik hun fundamentele waarde over het algemeen zeker interessant.

Slide2

Slide1Herstructurering van de economie

Wij vinden dat de Europese politici vrij succesvol zijn geweest met hun economische herstructureringsplannen. In Spanje bijvoorbeeld zijn een aantal structurele hervormingen doorgevoerd die de concurrentiepositie van de werknemers tegenover andere economieën over de hele wereld hebben versterkt, en dat sijpelt door in een algemeen herstel. Spanje heeft nu ook een positieve handelsbalans.

Wij stellen ook een positieve evolutie vast van veel economische indicatoren in Portugal, Ierland en Frankrijk, een trend die zich begint te weerspiegelen in een beter klimaat voor bedrijven die in deze landen gevestigd zijn.

Wij waren een tijd aangetrokken tot de consumenten- en industriesectoren in Europa omdat wij in deze sectoren bedrijven vinden met een groot concurrentievoordeel, een sterke balans, een goede cashflow en aantrekkelijke koersen. Sinds kort hebben wij meer belangstelling gekregen voor oliedienstenbedrijven en de sector van de mijnbouwuitrusting.

Britse woningmarkt krijgt steun van overheidsbeleid

Het Verenigd Koninkrijk staat verder in zijn herstel dan de meeste Europese landen, en zijn aandelenmarkt weerspiegelt deze voorsprong. De Britse woningmarkt is een grote drijvende kracht achter de economie, en het overheidsbeleid heeft deze sector sterk geholpen. Ook het zeer soepele monetaire beleid, met inbegrip van historisch lage rentevoeten, was een zegen voor de woningmarkt.

Wij hebben blootstelling aan de Britse woningmarkt in het algemeen nagestreefd via aan de woningmarkt gerelateerde aandelen, maar ook via bedrijven die blootgesteld zijn aan de markt van de detailhandelconsument, omdat wij denken dat ook op dit vlak de omstandigheden in het VK aan het verbeteren zijn. De uitdagingen voor het VK zijn volgens mij veeleer voor de lange termijn. Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren wanneer de rente stijgt en welke impact zal dat hebben op de consument en op het vermogen van de bedrijven om contanten te genereren?

Herstel in Europa

Op het Europese vasteland zet het herstel van de economie in haar geheel zich door, maar aangezien wij aandelen selecteren vanuit bottom-up perspectief, concentreren wij ons gewoonlijk niet op macro-economische factoren. Wij verliezen evenmin veel tijd aan afwegingen of we nu in Duitsland dan wel in Frankrijk moeten beleggen, gelet op hun verschillende patronen van economisch herstel. Wat voor ons cruciaal is, zijn de koersen van individuele bedrijven en welke informatie in die koersen verrekend is, en of er anomalieën zijn, zoals delen van de markt die niet populair zijn. Wij doen dit doorgaans door ons te concentreren op het aandelenniveau, in plaats van op analyses van landen of sectoren.

Zo stellen wij heel wat bezorgdheid en onrust vast over sectoren die blootgesteld zijn aan de opkomende markten, zoals aandelen in het mijnbouwuniversum en de oliedienstensector. Dit zijn segmenten van de markt die niet langer in de gunst van de kortetermijnbeleggers staan. Wij zien ook interessante mogelijkheden in marktsegmenten die direct in opkomende markten investeren.

Een geconcentreerde benadering

De beste manier om onze beleggingsstijl te beschrijven, is die voor te stellen als een geconcentreerde benadering van een fractie van wat wij beschouwen als de beste individuele aandelenvondsten binnen het bredere marktuniversum. Wij speuren de hele Europese markt af naar de beste bedrijven met de aantrekkelijkste waarderingen die er volgens ons te vinden zijn, kwaliteitsbedrijven waarvan wij vinden dat ze een concurrentievoordeel hebben maar vandaag toch aantrekkelijk gewaardeerd zijn omdat ze of een andere reden uit de gunst zijn geraakt.

Fusies en overnames (M&A) zijn een ander aandachtspunt, zij het geen actief onderdeel van ons aandelenselectieproces. Het is niet makkelijk te begrijpen welke rol de vele factoren spelen in het besluitvormingsproces, en de uitkomst ervan is al even moeilijk te voorspellen. De M&A-activiteit vertoonde een duidelijke opleving in Europa. Veel Europese bedrijven hebben hun schuldenlast gedurende verschillende jaren afgebouwd, waardoor ze zich vandaag in een zeer sterke financiële positie bevinden. Dat geldt ook voor de private-equityfondsen.

Nu de markten aan de beterende hand zijn, hebben bedrijven het vertrouwen teruggewonnen om fusies en overnamen aan te gaan, en ze hebben ook de middelen hiervoor. Hoewel wij niet actief op zoek gaan naar M&A-kandidaten, zijn de bedrijven die wij in onze portefeuille willen hebben ook aantrekkelijke overnamedoelwitten, omdat wij bedrijven kopen die kunnen bogen op concurrentievoordelen en sterke balansen en die een aanzienlijke vrije cashflow genereren. Deze eigenschappen vinden wij zeer aantrekkelijk, maar ze trekken natuurlijk ook de aandacht van potentiële kopers.

De verklaringen, meningen en analyses van Mike Clement zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast risico’s die voortvloeien uit hun relatief kleine omvang en lagere liquiditeit. 

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.