Beyond Bulls & Bears

Energie-aandelen waarderen vanaf de bodem

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

De olie- en gasprijzen waren onderhevig aan een grote volatiliteit sinds de spanningen tussen Rusland en het Westen begin dit jaar opdoken, en ze zijn onder druk blijven staan door de escalatie van de militaire ontplooiing van Rusland langs zijn grens met Oekraïne. De geopolitieke spanningen in Oost-Europa hebben niet alleen de energieaandelen onder druk gezet, ze hebben ook tot meer onzekerheid in de prijszetting van grondstoffen geleid, die belangrijk kan zijn voor de berekening van waarderingsmultiples. In deze context gelooft Maarten Bloemen, portefeuillebeheerder en onderzoeksanalist van de Templeton Global Equity Group, dat een focus op de fundamentals van individuele bedrijven, zonder de veranderende geopolitieke, milieugerelateerde en vraag-aanbodomstandigheden waarin zij actief zijn uit het oog te verliezen, het meest rationale kader vormt om beleggingen in de sector te beoordelen.

Bloeman-Maarten-042014-PMaarten Bloemen
Executive Vice President
Portefeuillebeheerder en onderzoeksanalist
Templeton Global Equity Group

De energiesector is een van de meest diverse en internationale industrietakken. Deze sector is dan ook blootgesteld aan invloeden uit de grootst mogelijke waaier van grensoverschrijdende, binnenlandse, milieugebonden en marktspecifieke factoren die je kan indenken. Energie is dan ook een van de meest complexe sectoren om te analyseren, en binnen de energiesector vormen vooral de olieaandelen een uitdaging, zelfs met een gespecialiseerd, ervaren team zoals wij bij de Templeton Global Equity Group hebben.

De oliekoers wordt internationaal vastgesteld met een zekere regionale variatie en volgt doorgaans de bbp-voorspellingen. Maar de oliekoers houdt ook rekening met de wereldwijde vraag-aanbodsituatie en, uiteraard, met de geopolitieke ontwikkelingen. Op regionaal niveau zijn er bovendien nog veel andere belangrijke factoren die een rol kunnen spelen. Zo hebben de Verenigde Staten, waar de productie van ruwe aardolie stijgt na vele jaren van een dalende output[1], momenteel alleen exportcapaciteit voor petroleumproducten zoals benzine en diesel, en niet voor ruwe aardolie. Er zijn ook specifieke technische uitdagingen voor individuele velden, ongeacht waar er wordt geboord, zoals geofysische eigenschappen – ontginning en transport van de olie – die een impact hebben op de prijs en bijgevolg op de uitvoerbaarheid en rentabiliteit van een project.  

Toenemende kosten voor naleving van de milieuwetgeving

De naleving van de milieuwetgeving is een ander cruciaal onderdeel van de analyse van de oliesector dat de verschillende regio’s en plaatselijke gebieden overspant. Op individueel bedrijfsniveau beschouwen wij deze factor als niets minder dan de vergunning van een bedrijf om in de markt te blijven. Wanneer het fout loopt, zoals bij de spectaculaire ramp in de Golf van Mexico enkele jaren geleden, moeten alle normale manieren van zakendoen worden herzien. Doorgaans worden in dat geval de veiligheidsprocedures verstrengd, wordt het toezicht verscherpt en worden de normen strikter, waardoor de kosten voor bedrijven om hun activiteiten te ontplooien stijgen. Zo waren de ondermaatse rendementen van oliebedrijven in de afgelopen jaren ten dele het gevolg van toenemende kosten, waaronder die voor de naleving van de milieuwetgeving en kosten verbonden aan materialen, diensten en arbeid, onder andere.

Aardgas, daarentegen, is voornamelijk een regionale markt die een andere groep van variabelen weerspiegelt. Er zijn niet echt onderling verbonden stromen van aardgas tussen regio’s zoals bij olie, die goedkoper per schip en/of via pijpleidingen kan worden getransporteerd. Daardoor kunnen de aardgasprijzen sterk variëren tussen verschillende markten, en op een gegeven moment verschillende dollars per British thermal unit (BTU) meer kosten in Europa en zelfs nog meer in Azië dan in de VS.

Slide1

Veranderende dynamiek

De wereldwijde dynamiek van zowel de olie- als gasmarkt is aan het veranderen. Schalie is een bron van aardgas geworden in de Verenigde Staten en Canada, nadat nieuwe technieken werden ontwikkeld om voorheen onbereikbaar gas uit schalieformaties te winnen via hydraulisch kraken, beter bekend onder de naam “fracking”. Hierdoor is de gasproductie in Noord-Amerika sterk toegenomen, vooral in de Verenigde Staten.

Maar toen de prijs van aardgas daalde door de hogere binnenlandse productie, was het voor bedrijven niet meer economisch rendabel om naar schaliegas te boren. En dus ging men dezelfde technologie, die erin bestaat een vloeistofmengsel onder hoge druk in het boorgat te injecteren, gebruiken om olie uit bestaande bronnen geboord in schalieformaties te winnen. Ik denk alleszins dat de frackingtechnologie een gamechanger is die de Verenigde Staten mogelijk over enkele jaren zal positioneren als een netto-exporteur van energie.

De mogelijke uitbreiding van de export van aardgas uit de VS werd onlangs opgeworpen in de zoektocht naar alternatieve energiebronnen ter vervanging van de Russische export naar Europa in het licht van de gebeurtenissen in Oekraïne, al denk ik niet dat het voor 2017 of 2018 mogelijk zal zijn om vloeibaar aardgas (LNG) uit de Verenigde Staten te exporteren.

Slide2

Rusland in een moeilijke positie

Wij betrekken bedrijven uit alle regio’s in onze analyse van de sector. Dat betekent dat wij ook kijken naar Rusland, momenteel de derde grootste olieleverancier ter wereld, en de leverancier van circa 30% van de Europese aardgasmarkt.[2]

De recente escalatie van de spanningen tussen Rusland en de rest van Europa en de Verenigde Staten heeft die energierelaties in een nieuw daglicht gesteld. Europa denkt al vele jaren na over hoe het zijn afhankelijkheid van Russisch gas kan verminderen. Daarbij werd geen enkele mogelijkheid uitgesloten, van het opvoeren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen tot het aanvoeren van steenkool en gas uit andere bronnen. Maar kijken we ook naar de andere kant van de vergelijking, dan mogen we niet vergeten dat de olie- en gasexport een groot deel van de inkomsten voor Rusland vertegenwoordigt.

Het gegeven dat elk specifiek bedrijf waarin wij een belegging overwegen zijn eigen unieke fundamentals heeft, vormt de basis voor ons team om de energiesector te analyseren. Wij houden natuurlijk ook rekening met de macro-economische context, maar in plaats van te trachten de wereldwijde olieprijzen te voorspellen en via een top-down benadering hun impact op bedrijven te ramen, maken wij een model van wat wij als een genormaliseerde olieprijs voor vijf jaar ver beschouwen en focussen wij op de factoren die volgens ons de aandelenkoersen van specifieke bedrijven zullen beïnvloeden, met inbegrip van de plaats waar ze gevestigd zijn of waar ze hun groei realiseren.

Lage aandelenwaarderingen van oliebedrijven

De aandelenkoersen in de energiesector, vooral die van oliebedrijven, zijn de laatste jaren een flink stuk gedaald. En hoewel de dalende rendementen deze koersdaling misschien wel rechtvaardigen, lijken de kosten nu af te vlakken en is de productie beginnen te stijgen. Ook de kapitaaluitgaven vertonen een dalende trend. Op basis van zowat elke historische maatstaf, of het nu dividendopbrengsten of kasstromen zijn, vinden wij dan ook waarde in bepaalde Europese geïntegreerde oliemaatschappijen. Wij zien ook waarde in enkele bedrijven die diensten verlenen aan oliemaatschappijen.

Voor ons komt het aandelenselectieproces neer op het analyseren van een bedrijf dat een wezenlijke verandering heeft doorgemaakt, begrijpen wat er gaande is, vooruitkijken op een termijn van vijf jaar en dan besluiten of de aandelen een aanzienlijk winstpotentieel hebben.

De verklaringen, meningen en analyses van Maarten Bloemen zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Globalen opLinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in de grondstoffensectoren gaan gepaard met specifieke risico’s, zoals een hogere gevoeligheid voor ongunstige economische en regulatorische ontwikkelingen in de sector. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Buitenlandse effecten zijn onderhevig aan bijzondere risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast risico’s die voortvloeien uit hun relatief kleine omvang en lagere liquiditeit.


[1] Bron: US Energy Information Administration. “Today in Energy”, 14 maart 2014  

[2] Bron: US Energy Information Administration (jan 1994 – okt 2013).