Beyond Bulls & Bears

Emoties wegfilteren bij het nemen van risico’s

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Pools

Het “risico aan/risico uit”-spel waarbij beleggers in tijden van onzekerheid massaal wegvluchten uit activa die als risicovol worden beschouwd, lijkt dit jaar een beetje genuanceerder te worden. Als belegger die aandelen selecteert vanuit bottom-up perspectief haalt Peter Langerman, voorzitter en chief executive officer, Mutual Series®, de emotionele respons op korte termijn uit de vergelijking bij het zoeken naar kansen voor zijn portefeuilles waar andere beleggers het schip reeds hebben verlaten. Langerman bespreekt waar hij vandaag waarde vindt, waarom hij denkt dat de markten zich waarschijnlijk “juist bevinden waar ze moeten zijn” en waarom sommige beleggers mogelijk enkele risico’s zullen moeten nemen om hun financiële doelstellingen op lange termijn te verwezenlijken.

Peter A. Langerman, Chairman, voorzitter en chief executive officer Langerman_Peter
Mutual Series®

Veel mensen leken door schrik bevangen na de financiële crisis van vijf jaar geleden. We zagen de blijvende effecten van deze angst weerspiegeld in de resultaten van de Franklin Templeton Global Investor Sentiment Survey (GISS) van dit jaar. De meerderheid van de wereldwijd bevraagde beleggers (62%) is van mening dat hun plaatselijke aandelenmarkt dit jaar zal stijgen, maar meer dan de helft (52%) verwacht ook een conservatievere beleggingsstrategie.[1]

Waarom zijn de beleggers optimistisch, maar aarzelen ze om risico’s te nemen? Veel beleggers hebben geld verloren tijdens de financiële crisis en waren hierdoor niet alleen bang, maar ook getekend. In sommige gevallen waren ze zo gebrandmerkt dat hen zelfs maar aanmoedigen om langzaamaan terug te keren naar aandelen nadat de markt begon te herstellen, niet eenvoudig was. Door die angst misten sommige beleggers de rally op de aandelenmarkt de afgelopen jaren in de Verenigde Staten en vele andere markten. Nu is er een gevoel van bezorgdheid: “Ben ik te laat? Heb ik alle mogelijke waardestijgingen gemist? Is het ‘makkelijke geld’ al verdiend?”

Bij Mutual Series worden we niet emotioneel over moeilijke marktsituaties en streven we ernaar een evenwichtig beeld te behouden. Wij kijken naar de markten en de specifieke kenmerken van een bedrijf op lange termijn. Hoewel de waardestijgingen nu aanzienlijk beter zijn dan enkele jaren geleden en de wereldwijde economie sindsdien ook is verbeterd, denk ik dat het nu een geschikt moment is om op de markt aanwezig te zijn met een evenwichtige benadering, maar dat het niet noodzakelijk is om meteen alles tegelijk in te zetten en elke hoogvlieger te kopen.

Wij raden beleggers aan om ook een evenwichtige benadering te hanteren, om er voor de lange termijn voor te gaan, de ups en downs te doorstaan en niet gewoon iets te kopen omdat je denkt dat het je een smak geld zal opleveren in de volgende twee maanden.

Slide1

Waarde vinden in Europa

Volgens ons GISS-onderzoek plaatste wereldwijd 62% van de beleggers de “schuldencrisis van de eurozone” bij hun drie grootste zorgen over beleggen in Europa dit jaar. Van de Amerikaanse beleggers vond slechts 5% dat West-Europa de beste aandelenkansen zou bieden in 2014. Europa is een gebied waar we al een tijdje in geïnteresseerd zijn, en niet alleen dit jaar. Naar onze mening, weer vanuit bottom-up perspectief en ook vanuit een perspectief op de algemene macrodynamische omstandigheden, zal Europa redelijk traag herstellen, maar het herstel zou toch blijven voortduren.

In de afgelopen jaren hebben we een aantal beleggingen gevonden in Europa die ons aantrekkelijk leken, inclusief bedrijven die meer “euro-centrisch” zijn, die dus zaken doen in Europa en ook in Europa gevestigd zijn. We zijn met name geïnteresseerd in detailhandelbedrijven en andere op de consumentenmarkt gerichte bedrijven die volgens ons ondergewaardeerd waren. Onze meningen zijn gebaseerd op gematigde veronderstellingen die noch bepaald optimistisch, noch bepaald pessimistisch zijn. Recenter zijn enkele van die namen hersteld en ook enkele landen in Europa zijn hersteld, inclusief een aantal landen in de zuidelijke periferie.

Over het algemeen blijft Europa in veel gevallen nog een beetje achter bij de Verenigde Staten wat betreft het economische herstel en het herstel van de aandelenmarkt, dus blijven er hier en daar nog selectieve koopjes over.

Een paar jaar geleden, en misschien zelfs nog een beetje recenter, heerste er nog grote bezorgdheid over de opvatting of Europa al dan niet zou kunnen herstellen van een heel erg zware crisis. Volgens mij heerste er een algemene gedachte dat de Verenigde Staten voorstonden wat betreft herstel, zij het in een traag tempo, maar het medicijn sneller en in grotere hoeveelheden tot zich had genomen, vooral in de bankensector, en dus beter voorbereid was om te herstellen.

Wat we bleven horen en zien, is een absolute toewijding van de gezagdragers in Europa om te doen wat nodig is om te voorkomen dat Europa hervalt in een situatie zoals waar het zich enkele jaren geleden in bevond.

Slide2

Moeten mensen die willen beleggen in Europa zich zorgen maken over de schuldencrisis? Natuurlijk. En er heerst ook bezorgdheid over deflatie. Maar denk ik dat de problemen even groot zijn als enkele jaren geleden? Nee. Ik denk dat, wanneer men kijkt naar wat er op individueel bedrijfsniveau gebeurt met CEO’s en raden van bestuur maar ook op macroniveau in Europa, er een redelijk evenwicht is dat we weerspiegeld zien in de algemene waarderingen en beleggingen in het algemeen, die er volgens ons solide uitzien.

Dat gezegd zijnde, of het nu in Europa is of ergens anders ter wereld, in het Midden-Oosten of Oekraïne, er zijn altijd onbekende factoren. Er zijn altijd kwesties die moeilijk te voorspellen zijn op een gegeven moment. Wanneer er zich marktverstoringen voordoen, is het vaak tijd om te denken: ”Ook dit zal overwaaien.” Dat is gewoon de wereld waarin we leven.

17284_GISS_3_global

De verklaringen, meningen en analyses van Peter Langerman zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Globalen opLinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in buitenlandse effecten houden bepaalde risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.


[1] Franklin Templetons 2014 Global Investor Sentiment Survey is online uitgevoerd door ORC International in januari 2014. Het onderzoek bevroeg 11.113 beleggers in 22 landen.