Beyond Bulls & Bears

Opkomende markten: lelijk eendje of zwaan?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Pools

Wijlen Sir John Templeton zei ooit: “Kopen wanneer anderen wanhopig verkopen en verkopen wanneer anderen gretig kopen vereist de grootste zelfbeheersing en biedt de grootste uiteindelijke beloning.” In de tweede helft van 2013 en begin 2014 waren de opkomende markten in de greep van zo’n verkoopgolf door algemene paniek. Sommige beleggers zullen zich dan ook afvragen of ze nu al moeten kopen, of dat ze de opkomende markten nog even links moeten laten liggen. Stephen Dover, managing director en international CIO, Local Asset Management bij Franklin Templeton, herinnert eraan dat ook de vraag naar de meest gewilde aandelen of markten uiteindelijk afkoelt en dat, naarmate de rendementshongerige beleggers blijven binnenstromen, zij ten langen leste in de kou blijven staan. Aan de andere kant: markten vermijden die vandaag uit de gunst liggen, betekent morgen potentiële winsten mislopen. O.a. hierdoor vindt Dover dat het gek zou zijn om de opkomende markten, het lelijke eendje van vandaag, te negeren, omdat hij van mening is dat ze nog kunnen uitgroeien tot een zwaan.

Stephen Dover
Stephen Dover

Stephen Dover, Managing Director, International Chief Investment Officer 
Franklin Templeton Local Asset Management

Wanneer we de wereldwijde markten en activaklassen over een lange periode bekijken, zien we dat winnaars en verliezers soms van kamp verwisselen. Zo was Europa een grote verliezer tijdens de donkerste dagen van de staatsschuldencrisis, maar de regio veerde op in 2012 en was in 2013 een van de favoriete beleggingsgebieden.

De meeste beleggers zullen de opkomende markten wellicht indelen bij de verliezers van het afgelopen jaar, maar volgens mij zal het tij weldra keren. Tijdens de laatste weken zagen we alvast enkele positievere signalen dat de beleggers mogelijk de weg naar de opkomende markten terug hebben gevonden. Het probleem is dat de meeste beleggers de markttiming gewoon niet goed kunnen inschatten. Hoe weet u wanneer de volgende grote verschuiving in een bepaalde markt zal plaatsvinden, en welke markt dat zal zijn?

Slide1

Bij Franklin Templeton proberen wij markten in de eerste plaats vanuit een bottom-up perspectief te bekijken. Bottom-up kan echter op verschillende manieren worden ingevuld. Het kan betekenen dat je naar individuele ondernemingen kijkt, maar ook dat je een lokale invalshoek gebruikt om de rendementsverschillen in diverse landen door uiteenlopende factoren echt diepgaand te analyseren en te achterhalen wat aan de basis van die verschillen ligt.

Kijken we naar mogelijke beleggingskansen, dan is volgens ons een van de slechtste aanwijzingen voor toekomstig rendement in een bepaalde markt waar het geld vandaag naartoe stroomt. Geld heeft de neiging rendement te volgen. Sommige waarnemers beschouwen economische groei als een voorspellende factor op landenniveau, maar zelfs al zou je de economische prestaties van diverse landen precies kunnen voorspellen, dan nog betekent dit niet dat er een directe correlatie is met de aandelenkoersen, zeker niet op korte termijn. Het land dat op een gegeven moment de beste groeicijfers kan voorleggen, is niet altijd ook het land met de beste aandelenmarktresultaten van dat moment. In 2013, bijvoorbeeld, waren de aandelenmarkten met de beste resultaten (in USD) grotendeels de markten met de zwakste bbp-groei.

Slide0

Beleggen in markten die niet populair zijn

De reden waarom wij voor een bottom-up benadering kiezen is precies omdat het zo moeilijk is om voorspellingen te doen op basis van macro-economische trends, hoewel het uiteraard de moeite loont om er aandacht aan te besteden. De Local Asset Management Group van Franklin Templeton onderzoekt in detail specifieke ondernemingen die onder de radar van andere beleggers blijven. Lokaal vermogensbeheer verwijst naar de strategische investeringen die Franklin Templeton heeft gedaan in plaatselijke vermogensbeheerders over de hele wereld, om een beroep te kunnen doen op de expertise van doorgewinterde beleggingsprofessionals en financiële dienstverleners die hun binnenlandse markten beter dan wie ook kennen. Tot op vandaag heeft het bedrijf producten lokaal beheerd en gedistribueerd in Australië, Brazilië, Canada, China, Mexico, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Europa, India, Japan, Maleisië, Zuid-Korea, Vietnam en het Verenigd Koninkrijk.

Wij hebben ondervonden dat het verhaal van het lelijke eendje dat een zwaan wordt vaak werkelijkheid wordt in de wereldwijde markten. Wat vandaag niet geliefd is, kan later erg begeerd worden. Europa was enkele jaren geleden, op het dieptepunt van de staatsschuldencrisis, het lelijke eendje van de wereldeconomie. Dat was het moment voor onze wereldwijde aandelenportefeuillebeheerders om in te stappen in deze markten, vooral in het segment van de financiële instellingen en de banken, waarvoor andere beleggers alle belangstelling verloren hadden. Wij waren niet alleen geïnteresseerd in Europa in het algemeen, wij wilden ook beleggen in lokale ondernemingen in Europa. De overgebleven beleggers in Europa waren grotendeels van mening dat wie in het oude continent wou beleggen op zoek moest gaan naar Europese multinationals die geen al te grote blootstelling aan Europa hadden. Onze plaatselijke vermogensbeheerders dachten daar anders over. Hoewel wij wisten dat Europa op korte termijn niet of nauwelijks zou groeien, vonden wij dat veel in Europa gevestigde bedrijven met Europese activiteiten sterk ondergewaardeerd waren. Wij belegden over het algemeen in ondernemingen die hun omzet in sterke mate in Europa realiseren, en dit waren ook doorgaans kleinere bedrijven dan de grootste, meest herkenbare namen.

De regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika was een ander beleggingsgebied waar enkele jaren geleden niemand echt in was geïnteresseerd. Wij hadden er echter plaatselijke vermogensbeheerders die ons een andere invalshoek boden. Door alle mediaheisa over de opstanden in de context van de “Arabische lente” sloegen veel beleggers op de vlucht. Terwijl beleggers die toen instapten in Egypte of de Verenigde Arabische Emiraten zich vandaag gelukkig prijzen, omdat deze landen tot de markten behoren die sindsdien het sterkst zijn gestegen.

Waarom vandaag in opkomende markten beleggen?

Wij zoeken vaak plaatsen op waar andere beleggers onervaren zijn of niet durven te gaan, maar dat wil niet zeggen dat wij aan boord zullen gaan van een zinkend schip. Wij onderzoeken in de eerste plaats welke bedrijven vandaag niet geliefd of ondergewaardeerd zijn, en of dat misschien om de verkeerde redenen is. Als we naar de aandelenstromen van de afgelopen twee jaar kijken, dan stellen we vast dat die positief waren voor de Verenigde Staten en Europa, maar negatief voor de opkomende markten, die vandaag dan ook een niet-geliefde regio vormen. Beleggers hebben de opkomende markten vaak uitgespeeld tegen of vergeleken met de ontwikkelde markten, maar ik denk niet deze benadering vandaag nog steek houdt. Ik vind dat wij de wereld in een ander licht moeten bekijken. Opkomende markten lijken in veel gevallen meer en meer op ontwikkelde markten, en er is ook geen standaarddefinitie van wat nu precies een opkomende markt is. Sommigen zullen aanvoeren dat landen zoals Zuid-Korea en Taiwan in veel opzichten meer op ontwikkelde markten lijken, en kijk maar naar de spectaculaire groei die China de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. In de jaren 1980 vonden veel beleggers dat de opkomende markten weinig te betekenen hadden, dat het te veel moeite was om ze te bezoeken en dat ze te complex waren. Maar wie de opkomende markten vandaag nog over het hoofd ziet, maakt volgens mij een grote vergissing. Ze nemen immers intussen meer dan een derde van het wereld-bbp en een toenemend percentage van de wereldwijde marktkapitalisatie voor hun rekening. Ik vind dan ook dat de opkomende markten een belangrijk onderdeel van een wereldwijd gediversifieerde portefeuille moeten vormen, en sommige beleggers kunnen zelfs stappen zetten op de grensmarkten, gelet op de beleggingsmogelijkheden in deze nieuwe markten.

Beleggers moeten de wereld als één geheel zien en de opkomende en ontwikkelde markten niet in verschillende vakken stoppen. Bovendien moeten we niet enkel kijken waar bedrijven gevestigd zijn, maar ook waar ze het grootste deel van hun omzet realiseren. Je kan blootstelling aan opkomende markten verwerven door te beleggen in bedrijven die daar gevestigd zijn, maar ook via internationale bedrijven die inkomsten uit opkomende markten halen. Daarnaast menen wij dat kleinere aandelen een directere blootstelling aan lokale economieën bieden en een grotere kans voor waardeschepping.

Een andere manier om naar de opkomende markten te kijken is te onderzoeken wat de groeimotoren zijn. Worden de landen of ondernemingen in de eerste plaats beïnvloed door de groei van de wereldeconomie, de binnenlandse groei, grondstoffenprijzen of andere factoren?

Conclusie: het is zeer moeilijk om een precieze timing op de markten te kleven en consequent de winnaars eruit te pikken. Daarom luidt onze aanbeveling om ruimer te kijken, verder dan de “risk-on/risk-off” mentaliteit die heerste in de nasleep van de financiële crisis van 2008–2009. Wij verkiezen een subtiele verschuiving boven een drastische overstap van de ene markt of activaklasse naar de andere. Ik wil zeker niet beweren dat ik kan voorspellen hoe alle markten zullen evolueren, maar ik geloof wel dat de beste manier voor beleggers om geld te verliezen erin bestaat te snel over te schakelen van de ene markt naar de andere, blind te zijn voor beleggingsmogelijkheden over de grenzen heen en altijd de massa te volgen.

De verklaringen, meningen en analyses van Stephen Dover zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen.

Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar grensmarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.