Beyond Bulls & Bears

Grootmachten uit de Pacific: Australië en Japan

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Pools

Ze worden gescheiden door bijna 4.000 mijlen zee, maar toch worden de economieën van Australië en Japan vaak op één hoop gegooid, onder de noemer van de Azië-Pacific landen (APAC). Beide landen zijn internationale grootmachten die een stevige bijdrage aan het wereld-bbp leveren, maar hun economieën, de uitdagingen waarvoor ze staan en hun antwoorden daarop zijn zeer verschillend. Don Huber, vice president, onderzoeksanalist en portefeuillebeheerder van de Franklin Equity Group, legt uit hoe deze APAC-grootmachten hun unieke problemen aanpakken en bespreekt de marktvooruitzichten voor elk land.

Don Huber
Don Huber

Don Huber
Vice President, Research Analyst, Portfolio Manager
Franklin Equity Group®

Australië: een evenwichtsoefening

De Australische economie en markt lijken in sommige opzichten in een niet te stoppen tredmolen te hebben gezeten. Voornamelijk dankzij de grondstoffenboom en de vraag vanuit China, schaatste Australië dwars door de wereldwijde financiële crisis die circa vijf jaar geleden uitbrak en zo veel andere landen in een recessie duwde. In deze context heeft Australië ieder jaar sinds 1991 een positieve bbp-groei gerealiseerd.[1]

De Chinese honger naar grondstoffen heeft de groei van de Australische economie mee gevoed. Net geen 30% van de Australische export in 2012–2013 was immers bestemd voor China, een trend die de laatste vijf jaar is versneld.[2] Australië heeft sterk geprofiteerd van de hoge grondstoffenprijzen in het afgelopen decennium, zelfs al streeft het land ernaar zijn economie te diversifiëren. De grote vraag naar grondstoffen heeft geleid tot belangrijke investeringen door mijnbouwbedrijven in Australië, hoewel het mogelijk is dat de kapitaaluitgaven in de mijnbouw zullen dalen, gelet op de verwachte vertraging van de Chinese groei.

De groei van de Australische economie heeft in het algemeen geleid tot hogere lonen en inflatie, vooral in de mijnbouwsector, waardoor Australië een duur land om te leven en te werken is geworden. Veel Australische consumenten hebben het effect van hogere vastgoedprijzen gevoeld. De woningprijzen zijn in de afgelopen 12 maanden nationaal met 9,3% gestegen en in Sydney zelfs met 13,8%.[3] Dit rijkdomeffect heeft de consumentenuitgaven doen stijgen en de bouwwoede gevoed.

De Australische vastgoedboom werd ondersteund door relatief lage rentevoeten. De Australische centrale bank (de Reserve Bank of Australia) heeft een stimulerend beleid gevoerd en heeft volgens mij getoond dat ze bekwaam is om de economie in goede banen te leiden, gelet op de positieve economische resultaten. In mei besloot de Reserve Bank of Australia haar richtrente ongewijzigd op 2,5% te laten, daarbij wijzend op enkele problemen op de arbeidsmarkt en een verwachte daling van de investeringen in de grondstoffensector.

Hoewel grondstoffen een cruciaal onderdeel van de Australische economie vormen, is het belangrijk te realiseren dat er naast de pure grondstoffenopportunity’s nog andere kansen zijn op de Australische markt. 75% van de aandelen in de MSCI Australia 200 Index is niet direct verbonden met grondstoffen en de grootste sectorweging (46%) is die van de financiële instellingen.[4] Dat neemt niet weg dat de grondstoffenprijzen en -vraag een domino-effect hebben op veel op het eerste gezicht niet-gerelateerde ondernemingen en, uiteraard, op de overheidsinkomsten.

De financiële sector lijkt op dit ogenblik in prima vorm. Volgens ons is de Australische banksector erin geslaagd sommige problemen te vermijden waarmee andere markten te kampen hebben. Ook de Australische consument lijkt in vrij goede gezondheid te verkeren: de spaarpercentages liggen hoog en de vastgoedboom heeft geleid tot een stijging van nieuwe hypotheken. De stijging van de vastgoedprijzen heeft geleid tot speculaties over een woningmarktbubbel in Australië, maar op dit ogenblik blijft de vraag sterk.

Ik denk dat de nieuwe besparingen die de Australische regering recent heeft aangekondigd een test zullen zijn voor het evenwicht, naarmate de economie de impact van een vertragende grondstoffenvraag verteert. Door belastingen te verhogen en te snoeien in sociale uitkeringen, streeft de conservatieve regering ernaar het begrotingstekort te verminderen en de groei van de staatsschuld af te remmen, hoewel die in vergelijking met de meeste andere ontwikkelde economieën niet bijzonder groot zijn.

We zullen zien hoe dit allemaal zal lopen, maar voorlopig lijkt Australië het vrij goed te doen, wat ook wordt weerspiegeld door zijn aandelenmarkt.

blog

Japan: bijsturen van de verwachtingen over het Abenomics-model

Na de sterke prestatie van 2013 vielen de resultaten van de Japanse aandelenmarkt tot dusver in 2014 tegen. Van alle ontwikkelde en opkomende markten was Japan een van de slechtst presterende aandelenmarkten wereldwijd[5], zowel in plaatselijke valuta als in US dollar. Vorig jaar boekte de markt een fraaie rally door het optimisme over het Abenomics-model, de naam die werd gegeven aan het ambitieuze plan van de eerste minister Shinzo Abe om de economie van Japan nieuw leven in te blazen door massale fiscale en monetaire stimulansen en een pakket hervormingsprogramma’s voor structurele verbeteringen in de economie.

Volgens ons liggen er drie zaken aan de basis van het omslaan van het beleggerssentiment over Japan dit jaar. Ten eerste heerste er een algemeen klimaat van risico-afkerigheid dat deels te wijten was aan de spanningen tussen Oekraïne en Rusland, die Europa en de rest van de wereld in hun greep hielden. De koers van de yen is daardoor gestegen. Een sterkere yen verzwakt het wereldwijde concurrentievermogen van de Japanse export, waardoor de beleggers deze trend negatief hebben beoordeeld. Ten tweede lijkt er getwijfeld te worden of de fiscale en monetaire stimulansen wel zullen volstaan, in het licht van een nieuwe btw-verhoging die van kracht werd op 1 april 2014. Nu deze nieuwe belasting is ingevoerd, vragen sommige waarnemers zich af of er niet meer stimulerende maatregelen nodig zullen zijn en of de Japanse centrale bank niet achter de feiten aanholt. Ten derde zijn veel beleggers teleurgesteld over het tempo van de hervormingen in Japan. Structurele economische hervorming is de “derde pijl” van het Abenomics-arsenaal, maar ze heeft nog niet veel indruk gemaakt op de beleggers. Zoals in elk ander land zijn er natuurlijk politieke en culturele hinderpalen die moeten worden omzeild. Maar als het Abenomics-model erin wil slagen een zichzelf voedende groei op lange termijn te genereren, zal deze derde pijl van structurele en regelgevende hervormingen eerst doel moeten treffen.

Een van de hervormingen die in Japan aan de gang zijn is de oprichting van nationale strategische zones, of “tokku”. Er zijn zes regio’s uitgekozen om diverse aspecten van deregulering in uiteenlopende gebieden als gezondheidszorg, ontwikkeling van nieuwe ondernemingen en landbouw te testen. Zoals wel vaker in Japan, wordt er nog gesleuteld aan de details. Maar ik denk dat deze inspanning, als ze succesvol is, een interessante testcase voor hervorming kan zijn, die dan kan worden uitgerold naar de rest van het land.

In onze analyse van de beleggingskansen in Japan werden wij aangetrokken door enkele specifieke bedrijfstypes. Een daarvan is het segment van de webwinkels. De penetratiegraad van de onlinehandel ligt in Japan lager dan in andere ontwikkelde markten, maar ze groeit snel. Er is dus een mogelijk voordeel van een seculiere verschuiving die volgens mij de bezorgdheid over het tempo van de consumentenuitgaven compenseert. Een ander segment dat wij met veel belangstelling volgen is de industriële export, waar bepaalde bedrijven wereldwijd op een sterke concurrentiepositie kunnen bogen in gebieden als robotica en fabrieksautomatisering. Ik geloof dat bedrijven met een sterke concurrentiepositie en solide bedrijfsmodellen uiteindelijk zullen profiteren als de Abenomics-maatregelen erin slagen de wisselkoers van de yen te drukken.

De laatste jaren hebben wij soms vastgesteld dat de onrust dan wel euforie onder de beleggers nauw verbonden was met de activaklasse van de aandelen in haar geheel of met een bepaalde regio, zonder onderscheid te maken tussen de afzonderlijke bedrijven in een markt. Onze beleggingsaanpak echter bestaat erin de onderliggende bedrijfsfundamenten te analyseren. Wij nemen beslissingen op basis van individuele aandelen, of het nu in Japan, Australië of elders is, en ongeacht of beleggers zich massaal op een bepaalde markt storten of er net zo snel mogelijk uit wegvluchten.

De verklaringen, meningen en analyses van Don Huber zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen.


[1] Bron: Australisch Bureau voor de Statistiek, woningprijsindexen: acht hoofdsteden, dec. 2013. Cat. nr. 6416.0 Canberra. http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6416.0.

[2] Bron: MSCI. MSCI geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt als basis voor andere indexen, effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, gecontroleerd of opgesteld door MSCI. De indexen zijn niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd.

[3] Bron: Nikkei 225 Stock Average. © Nikkei Inc.

[4] Bron: World Economic Outlook databank, april 2014. © Internationaal Monetair Fonds.

[5] Bron: Website van het Australische Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel: www.dfat.gov.au.