Beyond Bulls & Bears

India’s historische verkiezingen: een nieuwe richting

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Pools

Gedurende een periode van vijf weken in april en mei werden in India de grootste verkiezingen ooit ter wereld gehouden. Met een slordige 815 miljoen kiesgerechtigden (bijna honderd miljoen meer dan de totale bevolking van Europa) [1] zal de uitslag ongetwijfeld belangrijke gevolgen hebben voor de economie en markten van het land, en zelfs voor de andere opkomende en de ontwikkelde markten over de hele wereld. Sukumar Rajah, managing director en chief investment officer, Local Asset Management, Asian Equity, deelt zijn inzichten over het veranderende politieke landschap in India, en wat dit kan inhouden voor beleggers.

Sukumar Rajah
Sukumar Rajah

Sukumar Rajah
Managing Director, Chief Investment Officer
Franklin Templeton Local Asset Management, Asian Equity

Overzicht

De recente verkiezingen in India worden in het algemeen beschouwd als een van de belangrijkste in de geschiedenis van het land. Nog maar enkele jaren geleden zette de Indiase economie een groei van bijna twee cijfers neer, en het was dan ook een van de koplopers van de opkomende wereld. De afgelopen jaren is zijn groeimotor echter beginnen te sputteren en staat het ondernemersvertrouwen er onder druk. Hoewel de economische vertraging zeker ook aan de wereldwijde en cyclische problemen toe te schrijven is, wijzen veel bedrijfsleiders daarnaast op de zwakke beleidsstructuur, de corruptie en de besluiteloosheid van de vorige regering. De nieuwe regering die is voortgekomen uit de verkiezingen zal moeten zorgen voor een hernieuwde focus op groei, banenschepping en natievorming. De algemene verkiezingen in India, die van start gingen op 7 april en afliepen op 12 mei, hebben met 66,4% de hoogste opkomst ooit genoteerd, zeker in vergelijking met de 58,2% van 2009.[2]

De Indiase verkiezingsdynamiek is aan het veranderen en het land lijkt op een keerpunt in zijn democratische geschiedenis te zijn gekomen. Deze evoluerende verkiezingsdynamiek is het gevolg van het hoge aandeel jonge kiezers, de hogere geletterdheid, de grotere kiezersmacht in stedelijke gebieden en het toenemende verlang naar verandering. De verkiezing van de regering van de National Democratic Alliance onder leiding van Narendra Modi van de Bharatiya Janata Party is daar een rechtstreeks gevolg van. Indiase en buitenlandse beleggers gaan er doorgaans van uit dat Narendra Modi, de 14e premier van India, een bedrijfsvriendelijk beleid zal voeren en al veel te lang uitgestelde infrastructuurprojecten zal doordrukken. Bij het opstellen van zijn verkiezingsprogramma had Modi minder aandacht voor religieuze zaken en concentreerde hij zich vooral op de economische problemen en een doelmatige governance. Zijn motto luidt: “Minimale overheid, maximale governance.”

Bij de verkiezingen van 2014 gingen zo’n 150 miljoen kiezers in de leeftijdscategorie van 18–23 jaar voor het eerst naar de stembus (meer dan de totale bevolking van Duitsland, het VK of Italië). India heeft een van de grootste demografische groepen van jongeren ter wereld: meer dan 65% van de totale bevolking van India is 35 jaar of jonger, en meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 25 jaar oud.[3] Deze demografische groepen hebben duidelijk meer oog voor de problemen op het gebied van governance, werkgelegenheid en de economische prestaties. Ook de populariteit van de sociale media was een belangrijke factor voor het mobiliseren van de jonge kiezers.

Een andere sleutelfactor is de toenemende verstedelijking in India. De stedelijke bevolking van India genereert tegenwoordig bijna twee derde van de nationale productie, volgens onze raming, waarbij er van 2001 tot 2011 zo’n 90 miljoen mensen bijkwamen in de steden – een aantal dat tot 2030 met nog eens 250 miljoen zou kunnen toenemen. [4] Volgens het departement economische en sociale zaken van de Verenigde Naties is de Indiase stadsbevolking goed voor circa 30% van het totaal, maar die trend van verstedelijking zal de komende decennia waarschijnlijk sterk versnellen.[5]

Daarnaast zorgen ook de toenemende inkomsten en geletterdheid voor een verschuiving van de armsten naar de mondigere middenklasse. Deze demografische categorie ging er in het eerste decennium van deze eeuw van uit dat hun leven samen met de economie er op zou vooruitgaan, maar nu voelen zij zich bedreigd door de economische vertraging.India2014_BE-01-pryamidblue

Een einde aan de politieke verlamming

Als beleggers op de Indiase aandelenmarkten hopen wij dat deze verkiezingen zullen leiden tot de vorming van een stabiele regering, die de volgens ons aanhoudende politieke verlamming kan doorbreken en een aantal grote hervormingen kan doordrukken die al lang op overheidsgoedkeuring wachten. Veel buitenlandse beleggers hopen ook dat de regering positiever zal staan tegenover buitenlandse directe investeringen (foreign direct investment, FDI).

Wij beschouwen de National Democratic Alliance (NDA), onder leiding van de Bharatiya Janata Party (BJP) en met Narendra Modi als premier, als het best haalbare en werkzame kanaal om deze doelstellingen te bereiken. Veel ondernemers lijken er ook vertrouwen in te hebben dat Modi een stevig structuur kan invoeren om de infrastructuuruitgaven en de investeringen te stimuleren. De BJP is sterk gericht op het toenemen van de werkgelegenheid en industriële groei, en heeft de afgelopen zes maanden gewerkt aan de strategische opstelling van het economische beleid voor na de verkiezingen.

Onder leiding van Narendra Modi en zijn BJP-partij veroverde de NDA-coalitie een duidelijke meerderheid in de Lok Sabha, het Indiase parlement. Deze uitslag was sterker uitgesproken dan veel marktwaarnemers in de aanloop naar de verkiezingen verwachtten: zij voorspelden dat de NDA/BJP waarschijnlijk een coalitieregering zou moeten vormen met een of meer van de regionale partijen om de vereiste meerderheid in het parlement te bereiken. De verkiezingsuitslag is een historische mijlpaal voor India, en wij geloven dat zij een ruim mandaat vertegenwoordigt om de hervormingen zoals uitgestippeld in het verkiezingsprogramma van de BJP voor 2014 in te voeren. Dit ruime mandaat betekent dat de BJP een stabiele regering zou moeten kunnen vormen en minder afgeremd zou moeten worden door de eisen van kleinere regionale partners wanneer zij belangrijke hervormingen wil doorvoeren. Belangrijker nog is dat de BJP over de nodige politieke ruggensteun zou moeten beschikken om zeer impopulair structurele hervormingen in te voeren.

Uitgaande van haar verkiezingsprogramma is de door de BJP geleide NDA-regering duidelijk van plan om de nadruk te leggen op de economische problemen. Dat houdt in dat belangrijke hervormingen voor de bedrijfswereld nu nog meer kans maken. Modi’s eerste doelstellingen zijn waarschijnlijk het herstel van de macro-economische stabiliteit en het stimuleren van de investeringen, vooral op infrastructuurgebied. Een aantal van de dringendste aspecten waar Modi in eerste instantie op zal focussen, zijn:

  • Verlaging van de inflatiedruk en overheidstekorten door de verbetering van de landbouwinfrastructuur en liberalisering, in combinatie met de stabilisering van het handelsbeleid voor de landbouwsector;
  • Investeringen, met speciale aandacht voor mechanismen om projecten binnen een redelijke termijn goedgekeurd te krijgen, transparante mechanismen voor de overdracht van nationale middelen, de hervorming van het beleid voor de aankoop van grond, de herkapitalisatie van banken in de openbare sector, en het stimuleren van FDI;
  • Begrotingshervormingen, met inbegrip van de invoering van de Goods & Services (GST) Tax (belasting voor goederen en diensten), het beëindigen van subsidies voor meststoffen en brandstoffen, en de privatisering van staatsbedrijven;
  • De productiesector, die moet worden ondersteund door een versnelde invoering van de Delhi-Mumbai Industrial Corridor en het National Manufacturing Policy; en
  • Het identificeren en wegwerken van bottlenecks op infrastructuurgebied.

Op langere termijn zal de nieuwe BJP-regering zich ook richten op het verbeteren van de infrastructuur, bijvoorbeeld in het transportsysteem, de woningen en het onderwijs. Dat zou de verstedelijking in India moeten versnellen, en zou zelfs kunnen leiden tot het bouwen van meer dan 100 nieuwe steden. Wij denken dat een van de belangrijkste taken die de BJP te wachten staat is het stroomlijnen van de samenwerking tussen de staten en de nationale overheid, naast het stimuleren van de binnenlandse bedrijfsinnovatie door het optrekken van de nationale R&D-investeringen en hulp voor startende Indiase bedrijven. De BJP is ook van plan om de traditionele werkgelegenheidsbasis in de landbouw en gelieerde sectoren te versterken via modernisering, en voorrang te verlenen aan arbeidsintensieve segmenten in de productiesector en het toerisme.

Gevolgen voor de marktenIndia2014_BE-02_map2

De Indiase aandelenmarkten zijn gestegen tijdens de verkiezingen, en de Sensex en Nifty indexen hebben op 15 mei 2014 beide hun hoogste peil ooit bereikt. Hoewel de koers/winst-verhouding van 17,3 x op 30 april 2014 in de buurt van haar tienjarig gemiddelde van 18,6 x[6] lag, staan de bedrijfsmarges en de groei al een tijd onder druk. Wij denken dan ook dat er nog een goed winstpotentieel in zit voor de komende twee tot drie jaar. Deze markten kunnen in 2014 en 2015 worden ondersteund door het sentiment omdat de beleggers een groot aantal hervormingen verwachten, die kunnen leiden tot een economische opwaardering. De waarschijnlijk stabiele NDA-regering onder leiding van Modi en de geloofwaardige centrale bank onder leiding van Raghuram Rajan voorspellen volgens ons veel goeds voor de economische vooruitzichten op middellange termijn.

Vorig jaar concentreerden de beleggers in Indiase aandelen zich doorgaans op een beperkt aantal sectoren, waarbij informatietechnologie (IT) en basisconsumptiegoederen relatief sterk presteerden tegen een achtergrond van bezorgdheid over de inflatie en de economische tekorten. De IT-sector profiteert van de zwakke roepie, terwijl de basisconsumptiegoederen klommen dankzij hun volgens velen solide fundamenten.

De afgelopen maanden zijn heel wat beleggers die blijkbaar een regeringswissel en een cyclisch economisch herstel verwachtten, overgestapt naar de volgende sectoren:

  • Financials, ervan uitgaande dat de leenboeken van deze instellingen baat zouden kunnen hebben bij een opleving van de economische groei en een verbetering van het beleidskader;
  • Producenten van kapitaalgoederen, die zouden kunnen profiteren van het opklarende ondernemersvertrouwen en het herstel van de cyclus van de kapitaalinvesteringen in de industriesector;
  • Diverse bedrijven in de energiesector die kunnen profiteren van een lagere subsidiedruk en een betere beleidsstructuur; en
  • Infrastructuurbedrijven, op basis van de verwachting dat de regering van Modi bottlenecks in het beleid zou kunnen elimineren en extra investeringen zou kunnen stimuleren.

Het lijkt waarschijnlijk dat bedrijven in deze sectoren die kunnen bogen op een goede kwaliteit, koersstijgingen zullen boeken na de verkiezingen. Bij onze interacties met Indiase bedrijven wordt al snel duidelijk dat de ondernemerswereld een groot vertrouwen heeft in Modi en zijn vermogen om de economie nieuw leven in te blazen, en dat de industriële en infrastructuurinvesteringen waarschijnlijk zullen worden opgetrokken. Er bestaat natuurlijk altijd het risico dat de regering deze hoge verwachtingen niet kan inlossen, zeker op korte termijn, maar wij blijven gefocust op wat wij beschouwen als haar sterke langetermijnvooruitzichten.Slide1

De verklaringen, meningen en analyses van Sukumar Rajah zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. De koersen van dergelijke beleggingen kunnen in een gegeven jaar aanzienlijk schommelen.


[1] Bron: Wereldbank. 2013. Urbanization beyond Municipal Boundaries: Nurturing Metropolitan Economies and Connecting Peri-Urban Areas in India. Directions in Development. Washington, DC: Wereldbank. Doi:10.1596/978-0-8213-9840-1. Licentie: Creative Commons Attribution CC BY 3.0.

[2] Bron: Departement economische en sociale zaken van de Verenigde Naties, divisie bevolking, World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, augustus 2012.

[3] Indiase overheid – Ministerie van Binnenlandse Zaken. Telling, aparte gegevens per leeftijdsjaar 2011.

[4] Bron: Election Commission of India, per 05/03/2014. Verenigde Naties – Departement economische en sociale zaken, per 2012.

[5] Bron: Election Commission of India.

[6] Bron: FactSet, MSCI. Koers/lopende winst in de MSCI India Index per 30/04/14. © 2014 FactSet Research Systems Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van FactSet Research Systems Inc. en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch FactSet Research Systems Inc., noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. MSCI geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of worden gebruikt als basis voor andere indexen, effecten of financiële producten. De indexen zijn niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.