Beyond Bulls & Bears

ECB laat deur open voor verdere maatregelen

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans

Op 5 juni stelde de Europese Centrale Bank (ECB) een solide pakket monetaire beleidsmaatregelen voor, en zij beloofde nog meer te zullen doen als dat nodig zou blijken om de deflatie weg te houden en het kwetsbare economische herstel van de eurozone in leven te houden. De aangekondigde maatregelen omvatten renteverlagingen, met inbegrip van een negatieve rente op surplusdeposito’s die banken bij de ECB plaatsen, en nieuwe faciliteiten om bankleningen aan kleine bedrijven te steunen. De ECB meldde ook de stopzetting van het proces van het compenseren – of ‘steriliseren’ – van aankopen gedaan in het kader van haar Securities Markets Program. Wij vroegen David Zahn, Hoofd European Fixed Income bij de Franklin Templeton Fixed Income Group,® naar zijn kijk op wat deze maatregelen voor de beleggers kunnen betekenen.

David Zahn
David Zahn

David Zahn, CFA®, FRM
Hoofd European Fixed Income
Senior Vice President, Portfeuillebeheerder
Franklin Templeton Fixed Income Group®

Wat valt u het meeste op in deze recente aankondiging van de ECB?

Wat vooral duidelijk lijkt, is dat de ECB in zeer stimulerende modus blijft. De exacte details van de aankondiging zijn volgens mij dan ook minder belangrijk dan de sterke verrassing die zij de markt bezorgde. De marktdeelnemers hadden niet zo’n agressieve ingreep van de ECB verwacht. Sommigen dachten dat er een kwantitatieve versoepeling (QE) – een programma waarbij geld wordt ‘bijgedrukt’ om financiële activa aan te kopen – aan zat te komen. Ik dacht niet dat dat zo snel zou gebeuren. Maar ik denk dat we er nog niet zijn en dat er nog meer maatregelen zullen volgen, in diverse vormen, en dat er tegen het einde van dit jaar of het begin van volgend jaar wel degelijk een kwantitatieve versoepeling komt.

Welk onderdeel van de aankondiging zal de grootste impact op de beleggers hebben?

Ik denk dat de voorgestelde Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO’s), waarbij banken bij de ECB kunnen lenen tegen ultralage tarieven, de meeste aandacht zullen krijgen, omdat zij het vooruitzicht van goedkope financiering voor de banken bieden gedurende een aanzienlijke tijdspanne – vier jaar. De ECB heeft ook herhaald dat zij in de toekomst nog andere kwantitatieve maatregelen dan renteverlagingen kan invoeren. Zij heeft bevestigd dat als de economische indicatoren niet verbeteren, zij meer zal doen.

Hoe hebben de markten tot nu toe gereageerd op de aankondiging?

De ECB heeft de boodschap van de renteverlaging volgens mij prima verpakt. De TLTRO’s krijgen een geschikte termijn mee – in het verleden waren ze soms te kort, en dat kan tot andere problemen leiden. Ik denk dat de markt de aankondiging beschouwt als een bevestiging van de stimulerende aanpak van de ECB. Wij denken ook dat ECB-voorzitter Mario Draghi soepeler klonk in zijn toespraak. Ik denk dat het alles bij elkaar genomen zeer positief is voor de Europese vastrentende sector. Maar ik denk ook dat er nog meer kan worden gedaan, en hij heeft de deur voor nog andere maatregelen duidelijk open gelaten.

En wat is uw kijk op deze aanpak?

Wij denken dat de ECB verschillende hefbomen tegelijk probeert te bespelen. Waarschijnlijk de belangrijkste is het weer vlot trekken van de leningverstrekking, want op die manier kun je de groei een handje helpen. Ik vind het wel goed dat Draghi het succes van de ECB niet probeert vast te pinnen op één bepaalde strategie. Hij schuift diverse manieren naar voren om liquiditeit te scheppen. De ECB zal nu waarschijnlijk nagaan welke het best werkt, en daar op doorgaan, of iets anders proberen. Wij zien tekenen dat de ECB verschillende vectoren uitprobeert om de liquiditeit te verhogen en de inflatie in de eurozone aan te wakkeren.

Vertel eens wat meer over de impact van de aangekondigde negatieve rente op deposito’s bij de ECB.

Ik denk dat dit vooral symbolisch is. Het betreft enkel de surplusreserves die de banken bezitten, en ik denk dan ook niet dat dit veel impact zal hebben op de markt. De maatregel lijkt meer bedoeld om aan te geven dat de ECB in stimulerende modus blijft.

Wat zal de impact hiervan zijn buiten de eurozone?

De maatregelen van de ECB weerspiegelen het feit dat de centrale banken in verschillende delen van de wereld in verschillende fasen van de economische cyclus zitten. In Europa hanteert de ECB zeer duidelijk nog een versoepelingsbeleid, wat volgens ons nog wel meerdere jaren kan aanhouden. Japan gaat nog veel sterker voor de kwantitatieve versoepeling en is druk bezig geld bij te drukken. In de VS wordt het bedrag van de kwantitatieve versoepeling echter afgebouwd. Alles bij elkaar genomen wordt er wereldwijd nog steeds meer liquiditeit geproduceerd dan vroeger, iets wat rugwind biedt voor de activaprijzen.

Welke potentiële waarde vertegenwoordigt dit voor de beleggers?

Algemeen gesproken denk ik dat de beleggers meer oog zullen krijgen voor Europese activa, het ziet er immers naar uit dat de stimuleringsmaatregelen worden voortgezet. Mijn domein is natuurlijk in de eerste plaats de obligatiemarkt, en ik denk dat daar waarde te vinden is, maar er zijn waarschijnlijk nog andere gebieden die interessant kunnen zijn. Tegen deze achtergrond zouden wat sommigen ‘risicoactiva’ noemen, zoals hoogrentende bedrijfsobligaties en aandelen, het beter moeten doen dan als de ECB dit soort maatregelen niet zou nemen.

Wat heeft de toekomst volgens u in petto voor de markten en de ECB?

De belangrijkste mogelijkheid is volgens ons een regelrechte kwantitatieve versoepeling en de aankoop van obligaties. Ik denk dat dat nog niet voor meteen is. Draghi heeft duidelijk gemaakt dat de ECB daartoe bevoegd is, en dat het iets is dat zij op langere termijn kan overwegen. Ik denk dat hij er uitstekend in slaagt om de markt het zware werk te laten doen: de rente daalt overal en dit laatste rondje maatregelen zal die trend ongetwijfeld doortrekken.

Wij denken dat Draghi nu wel duidelijk heeft gemaakt dat de rente niet nog verder zal worden verlaagd. In zijn vorige verklaringen stelde hij dat de rente lager kon gaan, maar deze keer zei hij enkel dat de rente laag zou blijven. Hij heeft ook aangegeven dat de ECB nog andere onconventionele maatregelen zal nemen als de economische indicatoren dat nodig maken, en zeker als de inflatie en de groeivooruitzichten verder zakken.

Wat ons betreft, zoeken wij effecten die een hoger rendement kunnen boeken in dit type omgeving. Wij blijven dan ook zoeken naar relatieve waarde op de vastrentende markt bij de minder rijke landen van de eurozone die een zwaardere schuldenlast dragen – zeg maar de perifere eurozone –, en dan in de eerste plaats Spanje en Italië.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.

Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. Beleggingen in hoger rentende instrumenten met een lagere rating houden hogere risico’s van wanbetaling en kapitaalverlies in. Deze effecten gaan gepaard met een hoger kredietrisico dan effecten van beleggingskwaliteit. Het focussen op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes kan een belegger van tijd tot tijd blootstellen aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze focusgebieden dan bij beleggingen in een bredere waaier van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes.