Beyond Bulls & Bears

Overtuigingen in Europese aandelen hard maken

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Pools

Er was de laatste tijd heel wat belangstelling voor de Europese aandelen, nu de vooroplopende indicatoren lijken aan te geven dat de economieën van de regio zich beginnen te herstellen van de jaren van crisis en de door de besparingen veroorzaakte recessies. Hoewel sommige waarnemers wijzen op de recente volatiliteit op de aandelenmarkten als een teken dat de beleggers maar beter defensief te werk kunnen gaan bij het selecteren van aandelen in de regio, put Philippe Brugere-Trelat, Executive Vice President en Portfolio Manager, Franklin Mutual Series®, hoop uit de ontwikkelingen van de laatste tijd. Hij denkt ook dat Europa nu een uitstekende markt is voor stock-pickers die hun beleggingsovertuigingen hard willen maken.

Philippe Brugère-Trélat
Philippe Brugère-Trélat

Philippe Brugere-Trelat
Executive Vice President, Franklin Mutual Series®
Portfolio Manager
De afgelopen jaren dachten veel beleggers dat de stortvloed van financiële crisissen en overheidstekortperikelen Europa zou verzwelgen, en er was sprake van wanbetalingen van landen, de implosie van de eenheidsmunt en zelfs het uiteenvallen van de Europese Unie (EU). De laatste tijd lijken de vooruitzichten echter op te klaren.

Ik denk dat er nu heel wat belangstelling is voor Europese aandelen. Het is duidelijk dat er de laatste tijd een sterke instroom naar de Europese aandelen is geweest, wat mee de sterkte van de euro verklaart. Toch lijkt het erop dat veel beleggers nog altijd minder in de regio belegd zijn dan vroeger.

Ik denk dat de Europese Centrale Bank (ECB) de beleggers in juni overtuigende nieuwe redenen heeft gegeven om actief te zijn in Europa. Het uitgebreide pakket maatregelen omvatte niet alleen een verdere verlaging van de basisrente voor haar leningen aan banken, maar ook de allereerste negatieve depositorente van een grote centrale bank. Deze negatieve rente, die bedoeld is om de banken ertoe aan te zetten hun geld te activeren, zal van toepassing zijn voor bij de ECB geparkeerde fondsen van handelsbanken die meer bedragen dan de reservevereisten.

De ECB heeft ook plannen aangekondigd voor een serie gerichte herfinancieringstransacties op langere termijn (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO’s) tegen zeer lage vaste rentevoeten, als nieuwe maatregel om bankleningen aan de niet-financiële privésector de komende twee jaar te boosten. Ten slotte kondigde zij ook de intensifiëring aan van de voorbereidingen voor de aankoop van bepaalde door vermogen gedekte effecten (Asset-Backed Securities, ABS’s).

ECB-president Mario Draghi gaf verder te kennen dat hij nog meer maatregelen zou kunnen aankondigen om de leningverstrekking te ondersteunen en het herstel in Europa te stimuleren, met inbegrip van een kwantitatieve versoepeling (Quantitative Easing, QE).

Dit zijn volgens mij zeer goede tekenen om naar de beleggers uit te sturen – en zeer goede maatregelen om in te voeren. Alles bij elkaar was het pakket weliswaar minder uitgebreid dan ik had gehoopt, maar het was toch duidelijk beter dan de meesten hadden verwacht.

Vanuit liquiditeits- en leningoogpunt is het volgens mij een zeer gunstige ontwikkeling, omdat het TLTRO-programma, dat tot € 400 miljard kan bedragen, de kleine en middelgrote bedrijven zou moeten helpen om te investeren in groei. Ik denk dat dit specifiek geldt voor het zuidelijke deel van de eurozone, dat het zwaarst getroffen is door de nasleep van de financiële crisis van 2007-2008.

De TLTRO’s zullen een groot aantal banken, vooral in Italië, aan financiering tegen lagere rentehelpen. Dat zou deze banken in staat moeten stellen hun nettorentemarges en dus ook hun winst op te voeren. Tegelijk zal de TLTRO-faciliteit hen de mogelijkheid bieden om zeer winstgevende leningen te verstrekken aan bedrijven in regio’s die er het meeste behoefte aan hebben.

Dat is voor mij als belegger in Europese aandelen van groot belang, omdat de huidige waarderingen geen rekening lijken te houden met een mogelijke winstverbetering bij Europese bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan het Europese binnenland. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar bedrijven die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van hun blootstelling aan een herstel in de zwaarst getroffen regio’s van de eurozone. Veel van deze bedrijven hebben tijdens de economische recessie hard gewerkt aan het verlagen van hun kosten. Zij zijn nu ‘lean en mean’, wat hun operationele hefboom verbetert, zodat zelfs een bescheiden verbetering van de economie een directe positieve impact kan hebben op hun winst.

Ik weet natuurlijk ook dat wanneer markten frequente volatiliteitspieken doormaken, veel beleggers zich liever beperken tot defensieve sectoren, zoals voeding, gezondheidszorg en telecom. Dit soort sectoren doet het goed in onzekere markten, omdat zij doorgaans stabiele winsten en vaak ook dividenden bieden. Ik denk dat deze benadering lonend kan zijn wanneer de economische vooruitzichten zwak ogen, zoals de laatste jaren het geval is geweest.

Maar volgens mij is het vasthouden aan defensieve aandelenbeleggingen in Europa nu een risicovolle strategie, omdat ik denk dat deze aandelen tegenwoordig worden verhandeld tegen onaantrekkelijke koersen. Bovendien hebben veel van deze bedrijven meerdere kwartalen van toenemende winsten achter de rug en naderen zij de piek van hun cyclus, zodat zij de komende tijd met een winstvertraging te maken kunnen krijgen.

 0614_BBB_Brugere-Trelat_EuroEquities_Slide_dut

Ik denk dat een betere strategie om te beleggen op een markt in een vroeg herstelstadium erin bestaat gefocust te blijven op de aandelenfundamentals en te wachten tot de winsten de aantrekkende economie weerspiegelen. De golven van volatiliteit die ons ongetwijfeld nog te wachten staan, zullen volgens mij slechts van korte duur zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat het op momenten als deze belangrijker dan ooit is om je huiswerk goed te doen, gefocust te blijven op fundamentalsresearch en verder te kijken dan de beleggingsontwikkelingen op korte termijn.                                                                                                                                      

De verklaringen, meningen en analyses van Philippe Brugere-Trelat zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global  en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen.