Beyond Bulls & Bears

ECB-maatregelen benadrukken Draghi’s vastberadenheid

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Pools

De renteverlaging in de eurozone die op 4 september werd aangekondigd door Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), kwam voor sommige marktspelers als een verrassing. David Zahn, de portefeuillebeheerder die aan het hoofd staat van het team voor vastrentende beleggingen van Franklin Templeton, denkt echter dat deze beslissing, samen met de bevestiging dat de ECB is begonnen met zijn aankoopprogramma voor door vermogen gedekte effecten (ABS’s), volledig in lijn ligt met zijn vorige actie en erop wijst dat de voorzitter van de ECB de touwtjes in handen heeft en vastberaden is om de economie van de eurozone weer op koers te krijgen.

David Zahn
David Zahn

David Zahn, CFA®, FRM
Head of European Fixed Income
Senior Vice President, Portfolio Manager
Franklin Templeton Fixed Income Group®
De recentste maatregelen die door Draghi zijn bekendgemaakt sluiten nauw aan bij de maatregelen die in juni werden aangekondigd[WL1] . In feite vormen ze niet echt een nieuw pakket maatregelen; ik zie ze meer als een voortzetting van het oude pakket, met elementen die naadloos op elkaar aansluiten.

Draghi hamert er al lang op dat de ECB alles zou blijven doen wat nodig is om de economie van de eurozone weer op koers te krijgen, en die boodschap bevestigde hij onlangs nog in augustus, op de economische top in Jackson Hole, in de Amerikaanse staat Wyoming, die werd gesponsord door de Federal Reserve Bank of Kansas City. Hij had al een stap in die richting gedaan toen hij in juni de vorige renteverlaging aankondigde en voor de eerste keer het ABS-aankoopprogramma van de ECB en de gerichte herfinancieringstransacties op langere termijn (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO’s) aankondigde, maar nu heeft hij die boodschap kracht bijgezet met extra maatregelen. De consistentie in zijn woorden en daden is een krachtig statement, en geeft mij de indruk dat Draghi een voorzitter van een centrale bank is die de touwtjes in handen heeft en weet waar hij naartoe wil. Of het allemaal zal uitdraaien zoals hij verwacht is een andere vraag, maar hij weet tenminste wat hij wil.

De obligaties reageerden zeer gunstig op de laatste aankondigingen, vooral in de perifere markten, waar met name Italië en Spanje het zeer goed deden.

Ik vond het interessant dat op 5 september, de dag na de aankondiging, de staatsobligaties op twee jaar in Duitsland, Denemarken, België, Nederland, Finland, Frankrijk, Oostenrijk en Ierland allemaal negatieve opbrengsten boden. Volgens mij zal dit buitenlandse kopers op zoek naar rendement hoger op de curve duwen.

Aan het langere einde van de curve deden de obligaties op 5 en op 10 jaar het ook goed, en de perifere markt tekende een outperformance op.

Ik denk echter wel dat deze nieuwe maatregelen erop wijzen dat de inflatie de ECB zorgen blijft baren.

De groeivooruitzichten van de ECB voor de eurozone werden verlaagd naar 0,9% voor 2014, ten opzichte van een vorige voorspelling in juni van 1%, maar zijn inflatievooruitzichten voor 2016 staan nog steeds op 1,4%. Dat inflatieniveau blijft nog steeds heel wat lager dan zijn doel en het is gebaseerd op eigen cijfers van de ECB, die in het verleden doorgaans optimistisch waren. De inflatievooruitzichten op vijf jaar komen ook dicht bij het streefcijfer van net geen 2%.

Het pad van een soepel monetair beleid

Ik ben van mening dat de eurozone een soepel monetair beleid zal blijven voeren dat voortbouwt op wat de ECB reeds heeft gedaan, en ik verwacht ook dat de ECB meer zal doen in de toekomst.

De rente met 10 basispunten verlagen tot 0,05% en de depositorente verlagen tot -0,2% toont naar mijn mening dat de ECB alles heeft gedaan wat mogelijk was op rentevlak. Dit doet mij echter ook denken dat het monetaire beleid de komende tijd soepel zal blijven.

De ECB blijft erop gefocust liquiditeit in de Europese banken te pompen en hen aan te moedigen iets te doen met dat geld. Door de negatieve depositorente nog meer te verlagen, zegt hij in feite: “Je kan dat geld niet teruggeven aan ons, want dan laten we je ervoor betalen.”

Het ABS-aankoopprogramma dat Draghi nu heeft bevestigd gaat van start in oktober. In het kader van dat programma zal de ECB bepaalde ABS’s rechtstreeks aankopen. De volledige details over de omvang van het ABS-programma en hoe het juist in zijn werk zal gaan, zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt. Draghi verklaarde dat het programma toegankelijk zou zijn voor activa-eigenaars inclusief institutionele beleggers, maar in Europa houden banken doorgaans deze activa en krijgen zij de liquiditeit. Ook de TLTRO’s dienen om meer liquiditeit in banken te injecteren.

Het is ook interessant dat Draghi op een vraag over de omvang van het ABS-programma antwoordde dat hij de balans van de ECB terug op het niveau van 2012 wilde krijgen – ongeveer € 3,1 biljard – wat een flink stuk hoger is dan vandaag – net meer dan € 2 biljard begin september.

De laatste twee jaar is de balans gekrompen, terwijl ook de economie het niet goed doet. Ik denk dat het een belangrijk teken is dat Draghi voorspelt dat de balans van de ECB nu weer zal uitbreiden.

Ondertussen heeft Draghi voor de eerste keer erkend dat de kwantitatieve versoepeling (Quantitative Easing, QE) is besproken door bestuursleden van de ECB. Ik vertrouw erop dat de ECB op termijn QE zal introduceren, en deze erkenning plaatst dit nog meer op de voorgrond: ze hebben het besproken en nu hebben ze openlijk toegegeven dat ze het hebben besproken. Volgens mij brengt dit het vooruitzicht op QE dichterbij.

Tegelijkertijd heb ik de indruk dat de verzwakking van de euro ten opzichte van andere Europese valuta’s en de Amerikaanse dollar die wij zagen als reactie op deze laatste aankondigingen een aanhoudende trend zal zijn.

De zwakkere euro zal volgens mij een inflatoir effect hebben voor Europa, wat een deel van de reden is dat de ECB dit wilde doorvoeren, en hij zal ook de export ten goede komen. Dat zou op zijn beurt dan weer de groei moeten stimuleren.

Met deze laatste aankondigingen heeft Draghi weer nieuwe, extra wapens uit zijn arsenaal ingezet, maar nog niet allemaal: hij kan nog altijd de QE-optie gebruiken, mocht dat nodig blijken.

Ten slotte lijkt Draghi ook te zeggen dat de verantwoordelijkheid niet enkel door hem en zijn ECB-collega’s kan worden gedragen. Hij doet de laatste tijd meer verklaringen over de fiscale aanpak in de eurozone, implicerend dat de stimulansen voor economische verbetering niet alleen van het monetaire beleid moeten komen. Het lijkt mij dat Draghi doet doorschemeren dat er een bepaalde mate van versoepeling van de begrotingsdiscipline en misschien veranderingen in de regelgeving moeten komen. Ik denk dat hij de basis aan het leggen is om te suggereren dat de ministers van Financiën van afzonderlijke landen met hem moeten samenwerken om de eurozone in de juiste richting te sturen.

De verklaringen, meningen en analyses van David Zahn zijn louter bedoeld ter informatie. Zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.

Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. Beleggingen in hoger rentende instrumenten met een lagere rating houden hogere risico’s van wanbetaling en kapitaalverlies in. Deze effecten gaan gepaard met een hoger kredietrisico dan effecten van beleggingskwaliteit. Het focussen op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes kan een belegger van tijd tot tijd blootstellen aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze focusgebieden dan bij beleggingen in een bredere waaier van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes.