Beyond Bulls & Bears

Rijdt het economische herstel van Europa zich vast in de crisis tussen Rusland en Oekraïne?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

Er is nog steeds geen duurzame oplossing voor de crisis in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende geopolitieke spanningen tussen Rusland en het Westen, daarom besluiten veel beleggers dan ook maar om de Europese bedrijven met blootstelling aan de Russische economie te laten voor wat ze zijn. Ook al wordt het duidelijk welke tol de crisis in Oekraïne eist van veel Europese economieën, toch denkt Philippe Brugere-Trelat, Executive Vice President en Portfolio Manager, Franklin Mutual Series®, dat het onvoorzichtig zou zijn voor langetermijnbeleggers om weg te trekken uit Europa. Het sterke momentum inzake de bedrijfswinsten, de hoge dividendopbrengsten en de mogelijkheid van nieuwe steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn maar enkele van de redenen waarom hij denkt dat, eenmaal de crisis van de baan is, het herstel in Europa zou moeten worden voortgezet.

Philippe Brugere-Trelat, Executive Vice President, Portfolio Manager

Franklin Mutual Series®

trelatDe afgelopen weken vormden de economische indicatoren van de eurozone een teleurstelling, en voor mij staat het vast dat het conflict in Oekraïne daar een belangrijke factor in is. De zwakte bleek het duidelijkst uit de recent gepubliceerde bbp-cijfers van het tweede kwartaal in de eurozone, vooral in Duitsland. Als Europa’s grootste economie, wordt Duitsland als de herstelmotor van de regio beschouwd.

Doorgaans, bleef de bbp-groei van het tweede kwartaal vlak ten opzichte van het vorige kwartaal, in tegenstelling tot de verwachting van een voortgezette groei, wat de bezorgdheid over het herstel in de eurozone aanwakkerde. Binnen de regio daalde het bbp van Duitsland met 0,2%, tot onaangename verrassing van zowat alle marktspelers. [1] Aangezien de economie van Duitsland het meest blootgesteld is aan Rusland, denk ik dat dit direct verband houdt met de spanningen tussen Rusland en Oekraïne.

Wij verwachten dat ook de cijfers van het derde kwartaal in de eurozone op een laag pitje zullen blijven, onder andere door de commerciële sancties tussen Rusland en het Westen (de VS en West-Europa, Duitsland inbegrepen). We stellen nu al vast dat de Duitse fabrieksbestellingen achterblijven en dat Duitse bedrijven hun expansieplannen op de lange baan schuiven. Er waren zwakke kapitaaluitgaven in Duitsland, en het algemene ondernemersvertrouwen in het land heeft een deuk gekregen.

Het gevolg is de reële mogelijkheid dat het verwachte herstel van de Europese economie wordt uitgesteld, zeker als de politieke spanningen verder escaleren.

0914_GDP_Europe_dut

Maar wij hebben ook oog voor diverse ontwikkelingen die wel steun zouden kunnen bieden aan de markten, ook als de crisis aanhoudt. In de eerste plaats heeft de ECB duidelijk gemaakt dat zij klaarstaat om, indien nodig, in te grijpen met een veel agressievere set van beleidsmaatregelen, met inbegrip van kwantitatieve versoepeling. Ik verwacht ook dat de euro verder daalt, wat de Europese economie zou kunnen ondersteunen door de concurrentiepositie van de Europese export te verbeteren.

Hoewel de situatie in Oekraïne nogal uitzichtloos lijkt, denk ik niet dat Rusland zich een langdurige crisis kan permitteren. De Russische economie verkeert misschien al in een recessie, of staat aan de rand daarvan, en de verloren productie door de westerse sancties zou, in combinatie met de leveringstekorten en prijsstijgingen voor de Russische consument, de steun voor president Poetin na verloop van tijd zeker kunnen aantasten.

Belangrijker nog, volgens mij, is dat er in het langetermijnbelang van zowel Rusland als Europa, een einde wordt gemaakt aan het conflict, omdat zij beide bezitten wat de ander nodig heeft: Rusland moet zijn grondstoffengebaseerde economie uitbouwen en kan zijn aardolie- en gasvelden niet ontwikkelen zonder Europees kapitaal en Europese technologie; en Europa heeft het Russische gas nodig voor zijn elektriciteitscentrales. President Poetin is zich daar maar al te zeer van bewust, en ik ga er dan ook van uit dat de crisis waarschijnlijk vreedzaam zal worden opgelost, wellicht nog voor het einde van het jaar, omdat het mij duidelijk lijkt dat er gewoon geen andere oplossing is.

Intussen denk ik dat de aandelen van sommige Europese bedrijven met blootstelling aan Rusland onevenredig zwaar afgestraft zijn door de gebeurtenissen, en dit zou dan ook een goed moment kunnen zijn om een nadere blik te werpen op Europese aandelen.

Europese waarden worden aantrekkelijker

Eén reden om positief te zijn tegenover de Europese bedrijven is dat, los van de op dit moment zwakke economische indicatoren, de winstcijfers op bedrijfsniveau in feite beter zijn dan verwacht. De meeste Europese bedrijven hebben solide cijfers neergezet voor het tweede kwartaal van 2014. Houden we ook rekening met de doorgaans positieve prognoses voor de komende twee à drie kwartalen, dan valt te begrijpen dat wij optimistisch zijn over de groeivooruitzichten voor de Europese bedrijven.

Een groot deel van de verwachte groei komt van buiten de Europese grenzen. Dat blijkt ook uit de resultaten van de Europese bedrijven van het tweede kwartaal, die in grote mate zijn toe te schrijven aan Noord-Amerika en China. Deze markten groeien gestaag en zij zijn voor heel wat bedrijven in Duitsland en elders veel belangrijker dan Rusland.

Ik denk dat de Europese bedrijven ook garen zouden moeten spinnen bij de verzwakking van de euro, die daalde van net geen USD 1,40 op 6 mei 2014 naar USD 1,30 op 11 september.[2] Dat heeft nu al een effect op de bedrijfswinsten in Europa, en het zou een goede zaak kunnen zijn voor de Europese aandelenkoersen, omdat een zwakkere munt de wereldwijde concurrentiepositie van deze bedrijven in de toekomst nog zou kunnen versterken.

Een andere dynamiek die de Europese aandelen aantrekkelijker maakt, is dat de gemiddelde dividendopbrengst van de Europese tegenhanger van de S&P 500 Index, de Stoxx 600, veel beter oogt dan in de VS. Dat biedt een niet te versmaden uitkering voor beleggers die aandelen in deze bedrijven bezitten, vooral als we bedenken dat per 1 september de Duitse 10-jarige Bund minder dan 1% opbracht.[3] En dit houdt dan nog geen rekening met de mogelijkheid dat bedrijven in de toekomst hun inkomsten en bedrijfsmarges nog kunnen opvoeren.

Vooral de Duitse aandelen lijken ons steeds aantrekkelijker, en door de Russische crisis komen er interessante kansen bovendrijven. Zo hebben wij een voorkeur voor aandelen in de sector van de duurzame consumptiegoederen, gelet op hun zeer lage waarderingen ten opzichte van andere sectoren, zoals gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen. Wij hebben in dit segment heel wat bedrijven opgespoord met een gezonde balans, een prima kasstroom en een bekwaam management. Specifiek verkiezen wij momenteel de sectoren van automotive, retail, vrije tijd en financials, banken inbegrepen. Ook de algemene industrie oogt aantrekkelijk, vooral bij bedrijven in herstructurering.

Bij een crisis of andere marktverstoring op korte termijn, zoals nu in Europa, is het belangrijk om oog te hebben voor het grotere geheel. Wanneer wij beleggen, is dat met het oog op een termijn die luidt in jaren, niet in maanden. Wij roeien vaak tegen de marktstroom in, en soms stappen wij in een vroeg stadium in. Er is volgens ons dus geen reden om niet te blijven zoeken naar langetermijnwaarde op plaatsen waar anderen zich blind staren op de kortetermijnrisico’s – zoals in Europa.

De verklaringen, meningen en analyses van Philippe Brugere-Trelat zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen.


[1] Bron: Eurostat, augustus 2014.

[2] Bron: Bloomberg LP, per 11 september 2014.

[3] Deutsche Bundesbank, per 1 september 2014.