Beyond Bulls & Bears

Een revolutionair idee: beleggen in Europa (zelfs in Rusland)

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Pools

De eurozone leek uit een lange recessie te zijn geklommen toen het conflict in Oekraïne eerder dit jaar escaleerde na Ruslands annexatie van de Krim. De aanhoudende complexiteit van de crisis in Oekraïne dreigt nu Europa’s fragiele economie te doen ontsporen, en daar lijden de Europese aandelen onder. Dat gezegd zijnde, kunnen aantrekkelijkere waarderingen in Europa de beleggers teruglokken naar Europese aandelen volgens Tucker Scott, portefeuillebeheerder en executive vice president, Templeton Global Equity Group™. Hij ziet kansen door de mist van de crisis en pleit voor het vinden van waarde in Europa – zelfs in Rusland.

Tucker Scott
Tucker Scott

Tucker Scott, CFA®, Executive Vice President, Templeton Global Equity Group™
Portfoliomanager

Beleggen in Rusland werd altijd al als riskant beschouwd, en de huidige spanning tussen Rusland en het Westen over de situatie in Oekraïne geeft eens te meer aan waarom. Er zijn echter momenten waarop we denken dat beleggen in Rusland steek kan houden. Nu de Russische aandelenmarkt tegen een korting op de boekwaarde wordt verhandeld – ze worden verhandeld tegen 0,6 keer de boekwaarde van begin dit jaar[1] – denken we dat het moment gekomen is om beleggingen in Russische aandelen nog eens te overwegen. Er is heel wat veranderd sinds de BRIC-manie (Brazilië, Rusland, India en China) in het midden van de jaren 2000. Toen werden Russische aandelen verhandeld tegen tot twee keer de boekwaarde. En dat vinden wij een heel hoge prijs voor de Russische aandelenmarkt. Naast de korting op de boekwaarde boden Russische aandelen de laatste jaren[2] ook hoge dividendopbrengsten, wat volgens ons de beleggingskwestie aantrekkelijker kan maken.

Vanuit beleggingsstandpunt – vooral in Rusland – denken we dat het belangrijk is om bedrijven te zoeken die strikte praktijken voor corporate governance naleven. Ook zoeken we aandelen met het potentieel om goede prestaties te leveren op lange termijn, ondanks korte periodes van crisis. We hebben opgemerkt dat in sommige gevallen de aandelenkoersen van Russische bedrijven zodanig in waarde waren gedaald dat het nieuws over het conflict in Oekraïne al grotendeels was ingecalculeerd, en ook latere geopolitieke ontwikkelingen zorgden niet voor extra naschokken op de markt.

0914_RussiaBookValue_INTLfinal_dut

Europa’s winstproblemen

In Europa hebben we veel bedrijven buiten Rusland gevonden die ook negatief zijn beïnvloed door de crisis. Een voorbeeld daarvan is een detailhandelaar die Russische klanten bedient. Het is een interessante situatie: het aandeel van het bedrijf daalt al sinds november 2013[3], wat volgens ons voornamelijk te wijten is aan de bezorgdheid van beleggers over de Russische banden van het bedrijf.

We zien over het algemeen aantrekkelijke waarden in Europese aandelen, vooral wanneer we ze vergelijken met die in de Verenigde Staten. De Amerikaanse aandelenmarkt, zoals vertegenwoordigd door de S&P 500, heeft momenteel een koers-winstverhouding (K/W) van bijna 17, tegenover 14 in Europa, gebaseerd op de MSCI Europe Index.[4] Dat zegt echter nog niet eens hoe goedkoop Europa’s markt is in vergelijking met de Amerikaanse markt, want de verhouding gebruikt de huidige winsten, die zeer hoog zijn in de VS en laag in Europa.[5] Als we de winstcijfers aanpassen in de zin van waar we denken dat ze in de toekomst naartoe zullen evolueren, denken we dat deze kloof tussen K/W-verhoudingen nog groter zou kunnen worden. Vanuit macro-perspectief bevindt Europa zich volgens mij dicht bij de bodem van zijn winstcyclus, terwijl de VS zich waarschijnlijk dicht bij de top bevindt.

Ik denk dat deze ongebruikelijke divergentie terug kan worden gevoerd tot de verschillende wegen die Europa en de Verenigde Staten hebben bewandeld na de financiële crisis van 2008. Kortweg, Europa heeft besparingsplannen ingevoerd, de VS heeft stimuleringsprogramma’s gelanceerd. Het beleid was zeer strikt in Europa, en dat is wat volgens ons het herstel heeft gefnuikt. Over het algemeen heeft het strikte monetaire beleid de winsten voor Europese bedrijven ook meer doen dalen dan die van Amerikaanse bedrijven.

Laten we het winstvergelijkingsthema verder bekijken vanuit een microperspectief en een blik werpen op de energiesector. Sinds het midden van de jaren 2000 zijn de totale olie- en gaswinsten in zowel de Verenigde Staten als Europa licht teruggezakt, maar deze daling is geconcentreerd in bedrijven met een grotere blootstelling aan Europa, waar het veel moeilijker is om de kosten te controleren door arbeidsinflexibiliteit en arbeidsregulering. Omdat er minder inkomsten zijn om over die kosten te spreiden, krimpt de winst. Wanneer er echter wel een economisch herstel komt in Europa, hebben de winsten van Europese bedrijven het potentieel om snel te stijgen. Wij zoeken naar bedrijven die volgens ons kunnen profiteren van dat potentieel.

Rekenen op koopjes

Wij vinden over het algemeen nog steeds waarde in Europese banken en financiële bedrijven, maar wel minder dan een aantal jaar geleden tijdens het hoogtepunt van de Europese staatsschuldencrisis, toen de aandelen van enkele Europese banken werden verhandeld tegen bijna de helft van hun materiële boekwaarde. Hoewel we tegenwoordig niet zo gefocust zijn op de banksector als toen, denken we dat deze sector, alles bij elkaar genomen, nog steeds een aantrekkelijke plek is voor waardezoekers. Sinds het begin van deze zomer zijn enkele bankaandelen weer licht gedaald, en nu hebben we onze aandacht vooral gevestigd op Franse bankaandelen. Ook Europese verzekeringsmaatschappijen lijken ons nu aantrekkelijk.

Opkomende waarde

Buiten Europa en de Verenigde Staten duiken er kansen voor ons op in opkomende markten. Over het algemeen staat hun rendement los van dat van ontwikkelde markten, vooral de Verenigde Staten. De afgelopen drie jaar zijn de opkomende markten slechts 15% gestegen, terwijl de S&P 500 75% is gestegen.[6] China bijvoorbeeld leek in 2007 in een bubbel te zitten, want er werd gehandeld tegen zeven keer de boekwaarde.[7] De Chinese markt verhandelt nu tegen 1,4 keer zijn boekwaarde; in waardetermen is hij tussen november 2007 en mei 2014 met 80% gedaald.[8] Ook verhandelde de Chinese markt onlangs tegen 9 keer de winst en bood hij een zeer concurrerende dividendopbrengst.[9] We denken dus dat het in tijden als deze verstandig is om te kijken naar opkomende markten, in plaats van wanneer ze zeer goed presteren en heel duur zijn. Zoals wijlen Sir John Templeton ooit zei over het potentieel van zo’n tegenstrijdige aanpak: “Kopen wanneer anderen wanhopig verkopen, en verkopen wanneer anderen gretig kopen vereist de grootste zelfbeheersing en biedt de grootste uiteindelijke beloning.”

De verklaringen, meningen en analyses van Tucker Scott zijn louter bedoeld ter informatie. Zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global  en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

Daarnaast zijn aandelen van kleinere bedrijven in het verleden vatbaarder geweest voor prijsvolatiliteit dan aandelen van grotere bedrijven, vooral op korte termijn. Als het fonds zich concentreert op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes kan een belegger van tijd tot tijd blootgesteld zijn aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze concentratiegebieden dan bij beleggingen in een breder universum van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes.


[1] Bron: Bloomberg LP, zoals gemeten door de MSCI Russia Index. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten. De indexen zijn niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. De boekwaarde is de nettovermogenswaarde van een bedrijf. Deze wordt berekend door immateriële activa en verplichtingen af te trekken van het totale vermogen.

[2] Bron: Bloomberg LP.

[3] Bron: Bloomberg LP, per 8 september 2014.

[4] Bron: MSCI via FactSet Market Aggregates, per 8 september 2014. MSCI geeft geen garanties en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. Verdere verspreiding of verder gebruik is verboden. Dit verslag is niet opgesteld of geproduceerd door MSCI. Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd.

[5] De koers-winstverhouding, of K/W-verhouding, is een aandelenwaarderingsmultiple gedefinieerd als marktprijs per aandeel gedeeld door jaarlijkse winst per aandeel.

[6] Bronnen: S&P 500 via Factset Market Aggregates; MSCI Emerging Markets Index via Bloomberg LP. Gegevens zijn voor de periode van drie jaar die eindigde op 31 augustus 2014. MSCI geeft geen garanties en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. Verdere verspreiding of verder gebruik is verboden. Dit verslag is niet opgesteld of geproduceerd door MSCI. De indexen zijn niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[7] Bron: Bloomberg LP, zoals gemeten door de Shanghai Composite Index. De indexen zijn niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[8] Ibid.

[9] Ibid.