Beyond Bulls & Bears

Ontkoppeling op de staatsobligatiemarkt

Ontkoppeling op de staatsobligatiemarkt

Als de Amerikaanse economie aan een robuuster tempo blijft groeien en we dalingen blijven zien in de werkloosheid in de VS, dan is er volgens ons een mogelijkheid dat de Fed nog sneller actie zou kunnen ondernemen dan de markt momenteel verwacht.

De eurozone stippelt haar lange weg naar herstel uit

De eurozone stippelt haar lange weg naar herstel uit

Tot nu toe hebben de voortgezette acties ondernomen door de ECB geholpen, zelfs al liet hun uitvoering wat te wensen over.

Vastrentend beleggen over een andere boeg

Vastrentend beleggen over een andere boeg

Wij denken dat de rente in de Verenigde Staten het keerpunt heeft bereikt en dat het land zich nu in de eerste fase van een normalisatie van het monetaire beleid bevindt.

Waarde vinden buiten de betovering van de Amerikaanse markt

Waarde vinden buiten de betovering van de Amerikaanse markt

Wij zien vandaag veel meer ondergewaardeerde bedrijven buiten de Verenigde Staten, ook in twee opkomende markten die de laatste jaren uit de gratie van de beleggers zijn geraakt, namelijk Zuid-Korea en China.

Ontcijfering van het Fed-orakel

Ontcijfering van het Fed-orakel

De inflatie speelt duidelijk een belangrijke rol op de vastrentende markten. Volgens ons zal de inflatie relatief mild blijven, maar wel wat versnellen wanneer de arbeidsmarkt verbetert. Wij zijn echter minder optimistisch dan de Fed wat de inflatie betreft.