Beyond Bulls & Bears

Waarde vinden buiten de betovering van de Amerikaanse markt

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Pools

Belangrijke marktindexen in de VS, zoals de S&P 500 Index en de Dow Jones Industrial Average, bereikten dit jaar recordhoogtes na de prima resultaten van 2013. De koersniveaus zijn dan ook niet meer zo aantrekkelijk als vier jaar geleden, toen de Verenigde Staten herstelden van een financiële crisis. Desondanks zijn beleggers zich massaal op  Amerikaanse aandelen blijven storten. Peter Wilmshurst, executive vice president en portefeuillebeheerder van de Templeton Global Equity Group™, merkt echter op dat er potentiële beleggingsopportuniteiten zijn buiten de lange schaduw van de VS, zelfs in twee Aziatische opkomende markten die veel beleggers al hadden afgeschreven: Zuid-Korea en China. Peter legt ook uit hoe zijn team staat tegenover beleggingen in Europese bedrijven, en wat zijn vooruitzichten voor de financiële sector en de gezondheidszorg zijn.

Peter Wilmshurst
Peter Wilmshurst

Peter Wilmshurst, CFA®, Executive Vice President, Templeton Global Equity Group™
Portfolio Manager

Het hoeft niet te verbazen dat de sterke prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkten in de laatste jaren heel wat belangstelling hebben gelokt. De rally heeft ervoor gezorgd dat Amerikaanse aandelenkoersen vandaag correct gewaardeerd zijn, waardoor wij er nog weinig reden zien om te kopen. Als waardebeleggers zoeken wij immers aandelen die worden verkocht met een aanzienlijke korting ten opzichte van wat wij denken dat ze waard zijn.

Voor de meeste bedrijven betekent dit dat wij overwegen wat wij denken dat zij zullen verdienen op lange termijn en dat wij trachten aandelen te kopen die worden verhandeld met een aanzienlijke korting tegenover deze langetermijnwinst. Wij hanteren een activawaardebenadering, waarbij we rekening houden met de cashflow en dergelijke, maar wij hebben vooral oog voor aanzienlijke onderwaarderingen. Voor de markten in de VS houdt dat in dat we buiten de brede indexen naar waarde zoeken.

De Templeton Global Equity Group ziet vandaag veel meer ondergewaardeerde bedrijven buiten de Verenigde Staten. Ook de twee opkomende markten die de laatste jaren uit de gratie van de beleggers zijn geraakt door hun glansloze prestaties, namelijk Zuid-Korea en China horen erbij. Het is aanlokkelijk om alle opkomende markten over dezelfde kam te scheren, maar elk land heeft zijn eigen kenmerkende eigenschappen en problemen. Sommige markten noteren hogere koersen dan ooit tevoren, met waarderingsniveaus die een duidelijke premie ten opzichte van sommige ontwikkelde markten inhouden, terwijl andere opkomende markten het vrij moeilijk hebben. Sommige hebben de sterke groei van hun economie in de laatste 10 jaar goed aangepakt, terwijl in andere markten de inflatiedruk hoog is opgelopen of de lopende rekening uit de hand is gelopen.

Zuid-Korea bevindt zich volgens ons in het kamp van de “goede” economische actoren en deze markt heeft naar onze mening enkele van de goedkoopste aandelen ter wereld te bieden, waaronder veel aandelen in de materialen-, financiële en elektronicasector. Maar het is ook een markt waar de dividendopbrengsten zijn achtergebleven. Bedrijven hebben een groot bedrag aan free cashflow gegenereerd, maar daarvan is weinig naar de aandeelhouders teruggevloeid.

De regering van Zuid-Korea drukt onder leiding van de president, Park Geun-hye, en de minister van Financiën, Choi Kyung-hwan, een hervormingspakket door dat het dividendprobleem zou moeten aanpakken. De grootste conglomeraten worden verplicht tot 80% van hun netto-inkomsten te spenderen aan dividenden, binnenlandse investeringen of lonen van werknemers. Zo niet, wordt een belasting van 10% op de winst geheven. Die maatregel zal de bedrijven mogelijk dwingen om hun kasgeld te gaan gebruiken, wat op zijn beurt de beslissende stap zou kunnen zijn die nodig is om sterk ondergewaardeerde aandelen in de juiste richting te doen bewegen. Bovendien heeft Choi Kyung-hwan deze zomer een stimuleringspakket van US $40 miljard aangekondigd en verlaagde de centrale bank van het land in augustus zijn belangrijkste rentevoet voor het eerst in 15 maanden naar 2,25%, het laagste peil sinds november 2010.

Naast Zuid-Korea zien we ook mogelijkheden in China, waar de aandelenkoersen vandaag een stuk lager liggen dan de hoogterecords die werden bereikt vóór de financiële crisis, in 2006 en 2007. En onze keuzemogelijkheden zijn er uitgebreid door de beursintroductie van talrijke bedrijven in de laatste vijf tot tien jaar. De aandelen die wij aankochten waren vooral bedrijven die genoteerd zijn aan de beurs van Hongkong. Nu de beurzen van Hongkong en Shanghai met elkaar verbonden worden in het kader van een nieuw overheidsprogramma, zullen wij in de toekomst mogelijk meer toegang tot de A-aandelen op de beurs van Shanghai hebben. Als beleggers die individuele aandelen bottom-up selecteren, denken wij dat er mooie kansen te rapen zijn. China is op dit moment een zeer diepe markt.

Is het herstel van de eurozone ontspoord?

Europa is een andere regio die wij met belangstelling volgen. De eurozone trok zich zo’n jaar geleden voorzichtig los uit een lange recessie, maar uit recente bbp-cijfers is gebleken dat de motor aan het sputteren is en dat er geen verdere economische vooruitgang meer wordt geboekt. De crisis in Oekraïne zou daar mogelijk toe hebben bijgedragen. Veel analisten denken dat het herstel van de eurozone is stilgevallen en daardoor worden veel Europese bedrijven nog steeds tegen een korting verhandeld.

Zoals wij het beoordelen, is de eurozone nog steeds uit het dal van de staatsschuldencrisis van 2012 aan het kruipen. Wat Europa meemaakte was zonder enige twijfel dramatisch. Er mag niet worden overschat hoe moeilijk deze periode was voor de Europese consumenten en bedrijven. De leenkosten schoten omhoog en ze maakten zich echt zorgen over hun toegang tot krediet, waardoor – niet verwonderlijk – zowel de kapitaalinvesteringen als de werkgelegenheid onder druk kwamen te staan. Het genezingsproces van Europa is nog volop bezig, maar wij denken dat het continent zal herstellen op het ritme van “twee stappen voorwaarts, één achterwaarts”, inzake winstgroei, bedrijven die investeren in kapitaalverbeteringen en overheden die hervormingen doorvoeren.

Hoewel wij over het algemeen geloven in Europa, wil ik nogmaals benadrukken dat wij vanuit een bottom-up perspectief aandelen uitkiezen. Wij kopen dus niet de regio, maar bedrijven die daar toevallig gevestigd zijn. Sommige ervan zijn multinationals die weliswaar bekendstaan als Europese bedrijven met een Europese hoofdzetel, maar die niet noodzakelijk Europees zijn wat de oorsprong van hun winst, omzet en inkomsten betreft. Veel van deze bedrijven hebben een grote blootstelling aan de Verenigde Staten en de opkomende markten. Wij beschouwen ze als wereldwijde bedrijven waarvan de aandelen tegen een aanzienlijke waarderingskorting worden verhandeld en nog een marge voor winstherstel bieden.

Financiële instellingen en gezondheidszorg

Vanuit sectorperspectief geven wij de voorkeur aan financiële instellingen en gezondheidszorgspelers die in diverse regio’s actief zijn. De financiële sector is zich aan het herstellen van de grote crisis die in 2008 uitbrak. De laatste jaren zijn er enorme stappen voorwaarts gezet op het vlak van liquiditeit en kapitaalniveaus, maar wij denken dat er nog heel wat verdere verbeteringen mogelijk zijn. Ook de winstgevendheid heeft zich voor een flink stuk hersteld, al geloven wij dat er nog ruimte voor groei is. Naar onze mening hebben ook de koersniveaus nog veel stijgingspotentieel, en zullen ze zelfs terug aanknopen bij de langetermijngemiddeldes, al verwachten we niet dat het krankzinnige groeitempo van de jaren 2000 zal terugkeren.

De gezondheidszorgsector is een heel ander verhaal. Deze sector kende niet de bliksemsnelle op- en neergang die de financiële instellingen in de late jaren 2000 hebben meegemaakt. In plaats daarvan heeft zich in de gezondheidszorgsector gedurende 10 jaar een verschuiving voorgedaan. Sommige farmaceutische aandelen werden eind de jaren 1990 verhandeld tegen 35 maal de winst, en zakten daarna weg tot nauwelijks meer dan 10 maal de winst.[1] Ook hier stellen wij vast dat deze aandelen al een deel van het verlies hebben goedgemaakt, maar ook dat ze volgens ons nog steeds ondergewaardeerd zijn. Ze hebben solide cashflows gegenereerd, ze kunnen bogen op winstgroei en het is een sector die nu slimmer bezig is dan voordien. Veel van deze bedrijven concentreren zich vandaag veel meer op het leveren van diensten met toegevoegde waarde en op investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Uit de fusies en overnames die wij de laatste tijd hebben gezien, leiden wij af dat je het wel goed of beter moet doen in de sector, of je vliegt eruit. Als een bedrijf een afdeling heeft die niet concurrerend is en dat niet zal worden, dan ruilen ze die met een ander bedrijf, waardoor het businessmodel en de aandelenkoersen van beide bedrijven verbeteren.

0914_Pharmaceuticals_Price to Earnings_INTL_ver_dut

Waar de Templeton Global Equity Group ook naar beleggingsopportunity’s zoekt, altijd volgen wij de gedisciplineerde aanpak en filosofie die wij al een lange tijd toepassen. Wij beschikken over de koelbloedigheid om onze eigen koers uit te zetten, maar wij zijn niet slaafs tegendraads gewoon maar om anders te zijn. Wij volgen wat ons onderzoek voorschrijft.

De verklaringen, meningen en analyses van Peter Wilmshurst zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. De koersen van dergelijke beleggingen kunnen in een gegeven jaar aanzienlijk schommelen. 

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears  blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.


[1]Bron: MSCI via FactSet, per 30/06/2014. MSCI geeft geen garanties en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. Verdere distributie of hergebruik is niet toegelaten. Dit verslag is niet opgesteld of goedgekeurd door MSCI.