Beyond Bulls & Bears

De eurozone stippelt haar lange weg naar herstel uit

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Pools

In veel delen van Europa is de groei traag — sommige waarnemers zeggen zelfs dat de economie stagneert. De laatste tijd lijkt de eurozone meer gemeen te hebben met Japan, waarvan de economie al jaren pas op de plaats maakt, dan met het VK of de Verenigde Staten. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onlangs programma’s gelanceerd om kapitaal in de economie te injecteren en David Zahn, hoofd van het segment Europese vastrentende beleggingen en portefeuillebeheerder, vindt dit alvast een goed begin. Hij pleit voor een benadering op lange termijn, aangedreven door zowel de ECB als de overheden van afzonderlijke landen, die allemaal hun steentje moeten bijdragen om de economische motor van Europa weer op volle toeren te laten draaien.

David Zahn, CFA®, FRM
Head of European Fixed Income
Senior Vice President, Portfolio Manager

Franklin Templeton Fixed Income Group®

Bij Franklin Templeton Fixed Income Group geloven we dat Europa in het algemeen zich gedurende lange tijd in een omgeving van trage groei en lage inflatie zal bevinden. In die context denken we dat een langdurige stimulerende aanpak nodig is om de economie aan te zwengelen.

Hoewel de ECB een rol te spelen heeft in het economische herstel van de eurozone, vinden we dat de kerneconomieën wel wat meer inspanningen zouden moeten doen om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Wij vinden dat bijvoorbeeld de Franse autoriteiten veel meer zouden kunnen doen. Het begrotingstekort van Frankrijk is vrij hoog en bij het laatste begrotingsontwerp heeft de Franse overheid gezegd dat zij het begrotingsdoel niet kan halen en dat later zal proberen te doen. Het land heeft volgens ons economische hervormingen nodig, maar het werkt daar blijkbaar niet hard genoeg aan.

Duitsland voldoet volgens ons daarentegen uitstekend aan zijn begrotingsverplichtingen. Nu de meeste andere landen in Europa begrotingsbesparingen doorvoeren, kan Duitsland het zich misschien veroorloven minder te besparen.

Ik denk dat sommige kernlanden van de eurozone wel wat zouden kunnen leren van de zogenaamde perifere economieën, want in veel van de perifere landen hebben de autoriteiten wel noodzakelijke hervormingen doorgevoerd. Zij hebben programma’s ingevoerd die hun begrotingstekort met succes hebben verkleind. Ik zeg niet dat sommige perifere landen niet meer zouden moeten doen, maar veel hervormingen zijn er intussen goedgekeurd en we beginnen te zien dat ze worden geïmplementeerd.

Nog steeds in Europa, maar buiten de eurozone, beweegt de Britse economie volgens mij in positieve richting. De groei is goed, de inflatie lijkt onder controle te zijn en de centrale bank van het land bevindt zich in een heel andere positie dan die van de eurozone. De Britse centrale bank — the Bank of England — overweegt de rente te verhogen, en volgens ons is het niet de vraag of zij de rente gaat verhogen, maar wanneer. Ik denk dat dat een goed teken is voor de Britse economie en daarom denken we niet dat Britse Gilts veel waarde bieden. Voor Britse beleggers zijn er argumenten om elders in Europa naar kansen te zoeken, want de economieën lijken andere richtingen uit te gaan.

D Zahn

Gemeenschappelijke banden

Globaal genomen heeft de eurozone volgens mij momenteel meer gemeen met Japan dan met de Verenigde Staten of het VK, en ik denk dat die trend zich zal doorzetten. De inflatie in de eurozone bedraagt 0,4% – een heel eind verwijderd van de doelinflatie van de ECB van 2%. Mijn team en ik verwachten dat de inflatie volgend jaar een beetje zal stijgen, maar ze zal waarschijnlijk niet in de buurt van 2% komen. En volgens mij is dat de voornaamste zorg van ECB-voorzitter Mario Draghi. Hij heeft gezegd dat de ECB bereid is om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de lage inflatie te bestrijden.

Ik verwacht dat de Bank of Japan (BOJ) en de ECB een stimulerend beleid zullen blijven voeren om de respectieve deflatie en lage inflatie in hun gebieden te bestrijden. Er was veel te doen over de liquiditeit die de Amerikaanse Federal Reserve Bank (Fed) in de Amerikaanse economie heeft gepompt tijdens haar programma voor kwantitatieve versoepeling (quantitative easing, QE). Wanneer je echter in acht neemt wat Japan en Europa samen bijdragen aan hun QE-programma’s, is dat waarschijnlijk meer dan wat de Verenigde Staten deden. Op wereldwijde schaal wordt er nu dus waarschijnlijk even veel of meer liquiditeit gecreëerd dan toen de Fed alleen handelde.

Uiteenlopende paden

Ondertussen doet de Amerikaanse economie het relatief goed. In de Verenigde Staten heeft de Fed meegedeeld dat hij zijn QE-programma deze maand zal stopzetten en vervolgens zal focussen op wanneer de rente moet worden verhoogd.

Dat is een groot verschil, en het zal gevolgen hebben voor de valuta’s. Ik ben van mening dat de euro wellicht zal verzwakken tegenover de US dollar en, in mindere mate, tegenover het Britse pond — de euro is al heel wat verzwakt tegenover het pond — omdat de economieën verschillende richtingen uitgaan.

Dat zou beleggers het idee kunnen geven dat Europese obligaties een goede plek zijn om te zoeken naar potentiële kansen. In onze portefeuille hebben we een lange durationpositie in Europa ingenomen.[1]

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn

De verklaringen, meningen en analyses weerspiegelen de persoonlijke opvattingen van de beleggingsbeheerder en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek. Zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie, en het vertrouwen op de verklaringen, meningen en analyses in dit document valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen aangeboden door FTI-partners en/of hun distributeurs voor zover dat door de lokale wetten en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Veranderingen in de rente beïnvloeden de waarde van een portefeuille en haar opbrengst. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een portefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de opbrengst van de portefeuille dan ook dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast risico’s die voortvloeien uit hun relatief kleine omvang en lagere liquiditeit.


[1]Duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van de koers (de waarde van de hoofdsom van het effect) van een vastrentende belegging voor een verandering in de rentevoeten. Ze wordt uitgedrukt in aantal jaren.