Beyond Bulls & Bears

Brits herstel stuit op tegenwind

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

Hoewel de Britse aandelenindexen zich lijken te hebben hersteld van de paniek aan de start van het herfstseizoen, blijven er donkere wolken boven de markten hangen door de bezorgdheid over Europa, geopolitieke conflicten die opflakkeren over de hele wereld en de vrees voor een exponentiële stijging van de ebolabesmettingen. Het steeds luider klinkende debat over de uitkomst van de algemene verkiezingen van volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk doet de onzekerheid alleen maar toenemen. Het Franklin UK Equity Team gelooft echter dat de huidige omstandigheden de kans bieden om waarderingsanomalieën te ontdekken. Enkele leden van ons team in het VK evalueren de marktomstandigheden en vertellen waar ze kansen zien in het huidige beleggingsklimaat.

UK PMsMark Hall, Vice President, Portfolio Manager
Richard Bullas, Vice President, Portfolio Manager
Paul Spencer, Vice President, Portfolio Manager
Franklin UK Equity Team

Door de wereldwijde crisissen en de onzekerheid op het thuisfront wankelden de Britse aandelenmarkten aan het begin van de herfst. De FTSE 100 verloor tussen begin september en midden oktober 10%.[1] De index heeft zich sindsdien voor een groot deel hersteld, maar de markten worden nog steeds geteisterd door wispelturig economisch weer.

Wat de internationale kwesties betreft, lijken de Britse beleggers vooral van slag te zijn gebracht door de problemen in de eurozone. Voor het Verenigd Koninkrijk is het belangrijk dat Europa, een van zijn belangrijkste handelspartners, op groeikoers blijft, zodat de Britse economie de trend naar een meer gebalanceerd, duurzaam herstel kan doortrekken. Marktwaarnemers werden ook opgeschrikt door de deflatiedreiging in Europa en de vrees dat alle beleidsmunitie al is opgebruikt, met uitzondering van directe plannen voor kwantitatieve versoepeling (QE), die echter nog steeds op felle weerstand van enkele belangrijke leden van de algemene raad van de Europese Centrale Bank (ECB) stuiten.

Op het thuisfront lijken de algemene verkiezingen die in mei 2015 zullen plaatsvinden al op de markten te wegen. Wij denken dat het feit dat de markten al maanden van tevoren de impact voelen van deze verkiezingen deels komt omdat de twee grote partijen, Labour en de Conservatieven (Tories), verschillende standpunten innemen over belastingen, de aanpak van het overheidstekort en andere economische vraagstukken. Het is moeilijk voor bedrijven om hun toekomst te plannen als ze niet zeker weten onder welk wettelijk stelsel ze zaken zullen kunnen doen.

Intussen zijn sommige waarnemers bang dat het Britse herstel na de financiële crisis van 2008 vaart verliest. De Britse economie groeit nog wel, maar het bbp-groeicijfer van 0,7% voor het derde kwartaal was voor sommigen een teleurstelling.[2]Ook de inflatie daalde in september, van 1,5% in augustus naar 1,2% in september.[3] De zwakke inflatievooruitzichten en de bezorgdheid over de groei betekenen dat de vrees voor een hogere langetermijnrente snel afneemt, en daarom denken wij dat de Britse kortetermijnrente nog een langere tijd laag zal blijven.

In deze context was het misschien geen verrassing dat de beleggers zich minder zeker gingen voelen, met een grotere volatiliteit tot gevolg. De koersdalingen van oktober waren echter niet zo uitgesproken als de correcties in elk van de afgelopen vier jaren. Elke aflevering van het eurozonedrama werd gevolgd door een negatieve reactie op de aandelenmarkten, met kortstondige verliezen van meer dan 15% in 2010 en 2011, en een kleinere daling in 2012 voordat de ECB-voorzitter, Mario Draghi, beloofde alles te doen wat nodig is om de euro te redden. We zagen ook een daling van vergelijkbare omvang in juni 2013, toen de aankondiging van de US Federal Reserve Bank (de Fed) dat ze haar obligatieaankoopprogramma zou terugschroeven heel slecht werd ontvangen op de aandelenmarkt.

De Verenigde Staten zijn volgens ons de sleutel om weer stabiliteit op de aandelenmarkten te krijgen. Het ergste wat ons nu kan overkomen is dat de motor van de Amerikaanse economie hapert. De groei in de VS heeft zich prima hersteld na het slappe eerste kwartaal van 2014 door de weersomstandigheden. Dat ze aan het versnellen is, blijkt uit het feit dat de bbp-groeiverwachting voor dit jaar onlangs opwaarts is herzien naar 4,6%. Nu de Fed het einde van haar QE-programma heeft bevestigd, moet ze voorzichtig te werk gaan in het plannen van de volgende stappen naar monetaire normalisatie.

Het zou dom zijn om te beweren dat wij weten waar en wanneer de huidige volatiliteit zal eindigen, maar als langetermijnbeleggers kunnen wij wel zeggen dat wij altijd uitkijken naar kansen om het beheerde kapitaal aan het werk te zetten door kwaliteitsbedrijven te kopen tegen cashflow-waarderingen die aantrekkelijk zijn voor beleggers die het geduld kunnen opbrengen om kortstondige beursstormen te doorstaan.

Wij zien bijvoorbeeld beleggingskansen in small- en mid-caps, die het dit jaar hard te verduren hadden. Ter herinnering, small- en mid-caps boekten gedurende bijna twee jaar duidelijk betere resultaten dan hun grotere tegenhangers, tot februari dit jaar, toen small- en mid-cap aandelen in ongenade vielen en large-caps aan hun opmars begonnen.

Verschillende marktfactoren hebben een rol gespeeld in deze ommekeer. Een deel van de recente relatieve slapte van small- en mid-caps was een rationele reactie op de hausse van de voorgaande twee jaren, waarbij de waarderingen te ver waren doorgeschoten. Sommige beleggers begonnen hun posities in small- en mid-caps te verzilveren en in te ruilen voor aantrekkelijker gewaardeerde large-caps. Andere beleggers namen winst op bestaande posities en herbelegden die opbrengsten in nieuwe uitgiften. Wij vermoeden dat het uitbreidende small-capuniversum aan een zekere vorm van indigestie begon te lijden door het ongewoon hoge aantal aandelenuitgiften op zowel de primaire als de secundaire Britse markten tijdens de eerste negen maanden van het jaar.

Small- en mid-caps met in onze ogen aantrekkelijke waarderingen vinden was tijdens de eerste helft van dit jaar moeilijker dan twee jaar geleden, toen de opwaartse beweging van de koersen werd ingezet. De herwaarderingen in deze periode betekenen natuurlijk dat er niet meer zo veel situaties van onderwaardering zijn om te benutten.

Na de recente moeilijke periode voor mid- en small-caps, beginnen wij echter opnieuw beleggingskansen te zien met waarderingen die gerechtvaardigd lijken gelet op hun groeipotentieel. Een van de grootste voordelen van het beleggen in dit domein is het grote beleggingsuniversum en de kans om waarderingsanomalieën te vinden ongeacht de economische omstandigheden.

Wij zijn er vandaag meer dan ooit van overtuigd dat een goed geleid middelgroot of klein bedrijf in een groeiende nichemarkt de beste beleggingskansen biedt. Winstgroei gekoppeld aan hogere multiples wanneer een aandeel door meer beleggers wordt opgepikt en gewaardeerd is en blijft een krachtige combinatie.

De verklaringen, meningen en analyses weerspiegelen de persoonlijke opvattingen van de beleggingsbeheerder en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek. Zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie, en het vertrouwen op de verklaringen, meningen en analyses in dit document valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen aangeboden door FTI-partners en/of hun distributeurs voor zover dat door de lokale wetten en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears  blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.


[1] Bron: Bloomberg LP, 24 oktober 2014.

[2] Bron: Office of National Statistics, 24 oktober 2014.

[3] Ibid., 14 oktober 2014.