Beyond Bulls & Bears

Een evenwichtige kijk op aandelen, fundamentals voor vastrentende instrumenten en olieprijs-angsten

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Pools

Naarmate we de laatste dagen van het jaar naderen, blijken de grote Amerikaanse aandelenbenchmarks af te stevenen op een positief rendement voor 2014, wat voor een groot deel de aanhoudende sterkte van belangrijke economische maatstaven en bedrijfsfundamentals in de Verenigde Staten weerspiegelt. Hoewel de recente bezorgdheid over de vertragende wereldwijde groei (vooral in China, Japan en de eurozone) te midden van groeiende olie- en gasvoorraden heeft bijgedragen tot een daling van de olieprijzen, gelooft Ed Perks, chief investment officer en portefeuillebeheerder, Franklin Equity Group®, dat er interessante beleggingskansen bestaan in de sector. In de vastrentende markten stonden de tegengestelde krachten van centrale banken centraal, waarbij de speculatie over stijgende rentevoeten in de Verenigde Staten gecounterd werd door versoepelende maatregelen en dalende rentevoeten in andere delen van de wereld. Perks legt uit waar hij in de aandelen- en vastrentende markten kansen zoekt voor zijn portefeuilles, met als doel inkomsten en groeipotentieel op lange termijn te bieden. Ook pent hij enkele gedachten neer over de recente volatiliteit in de energiesector, en vertelt hij waarom hij denkt dat de pessimistische trend waarschijnlijk van korte duur zal zijn.

Ed Perks
Ed Perks

Ed Perks, CFA®
Chief Investment Officer, Executive Vice President, Portfolio Manager
Franklin Equity Group®

We worden er bijna elke dag aan herinnerd dat de wereld een ingewikkelde plek is. Het is begrijpelijk dat sommige beleggers bezorgd waren dat wereldwijde crisissen, zoals het Midden-Oosten en Oekraïne dit jaar hebben meegemaakt, verder zouden reiken dan het slagveld en ook hun resultaten zouden beïnvloeden. Tot nu toe hebben deze crisissen, hoe verschrikkelijk en tragisch ook, volgens mij echter een minieme impact gehad op Amerikaanse aandelen in 2014, omdat de relatief positieve resultaten van de Amerikaanse economie hebben geholpen de Amerikaanse aandelen te beschermen. Sommige analisten denken misschien dat de povere resultaten die sommige vastrentende segmenten dit jaar hebben geboekt de beleggers dwongen om het bij aandelen te houden, ongeacht wat er gebeurt in de rest van de wereld. Hoewel er daar volgens mij wel wat voor te zeggen valt, mogen we niet vergeten dat de Amerikaanse economie het goed doet, vooral vergeleken met die van veel andere landen.

Nu de langetermijnrente in de Verenigde Staten en veel wereldwijde markten aan het einde van 2014 verankerd is op een historisch laagtepunt, focuste onze zoektocht naar effecten die aantrekkelijke inkomsten en groeipotentieel op lange termijn bieden zich op een mix van aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten, alsook op bepaalde kansen in bedrijfsobligaties, en dan voornamelijk obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit. Hoewel de financiële markten over het algemeen winstgevend waren in 2014, waren er een paar periodes van verhoogde volatiliteit, deels aangedreven door bezorgdheid over de tragere groei in Europa en veel opkomende economieën, waaronder China, Rusland en Brazilië. Kijkend naar 2015, denken we dat de sterke bedrijfswinsten en consumentenuitgaven de verdere economische groei in de Verenigde Staten waarschijnlijk zullen ondersteunen. Door deze gunstige vooruitzichten zijn we van mening dat de fundamentals de activaprijzen kunnen blijven ondersteunen en rendementspotentieel zouden moeten bieden.

Veel Amerikaanse aandelenmarktfundamentals bleven er goed uitzien, ondanks wat veel waarnemers een vergevorderde stierenmarkt noemden. Zelfs met bescheiden winsten of inkomstengroei hebben Amerikaanse bedrijven enorme hoeveelheden contanten gegenereerd door de sterke winstgevendheid. Hoewel we de degelijkheid van bedrijfsbalansen en aanzienlijke free cashflows erkennen, onderzoeken we ook de meningen van het management van bedrijven over fusie- en overname-activiteiten, bedrijfsinvesteringen, dividendgroei en aandelenterugkopen. Wij willen begrijpen hoe managers van bedrijven hun kapitaal zullen aanwenden en hoe gedisciplineerd dat proces is voor hen — belangrijke onderdelen van onze analyse en beleggingscriteria. Wij denken bijvoorbeeld dat veel bedrijven op het punt staan hun dividenden in 2015 te laten aangroeien met hun winstgroeipercentage of meer. Deze waarnemingen en onze bottom-upstrategie hebben ons de laatste tijd geleid naar wat wij beschouwen als goed geleide topbedrijven in de IT-sector, waarvan er vele met goede balansen en cashflows steeds meer de nadruk leggen op dividenden.

Selectieve beleggingsargumenten voor vastrentende inkomsten

In het vastrentende segment daalde de langetermijnrente in 2014, in tegenstelling tot de voorspellingen van de meeste economen aan het begin van het jaar, wat leidde tot een aanhoudende solide uitgifte van bedrijfsobligaties. Ondertussen zijn de bedrijfskredietspreads versmald, en nu bevinden ze zich rond historisch krappe niveaus. De volatiliteit steeg in het segment van de Amerikaanse hoogrentende bedrijfsobligaties naarmate het jaar vorderde, waarbij het kredietrisico ons gaandeweg meer zorgen begon te baren, voornamelijk aan het lagere einde van het spectrum van kredietkwaliteit, aangezien er aanzienlijke uitstromingen van beleggers waren in de tweede helft van 2014. De uitverkoop is er volgens ons gedeeltelijk gekomen als reactie op de verhoogde geopolitieke spanningen of onzekerheid over het tempo van de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve die de bestaande waarderingszorgen na de rally van de activaklasse van de afgelopen jaren leken te vergroten. Deze shift in het beleggerssentiment vond plaats ondanks het feit dat de wanbetalingspercentages historisch laag bleven, zelfs voor krediet onder beleggingskwaliteit. Doordat we de flexibiliteit hebben andere activaklassen te overwegen, geven we in de huidige marktomgeving de voorkeur aan aandelen, wat onze algemene vooruitzichten voor vastrentende instrumenten weerspiegelt. Wij vinden dat de hoogrentende activaklasse redelijk veerkrachtig is geweest te midden van opstoten van volatiliteit, wat beleggers kan helpen hun tolerantie voor risico te herbeoordelen, hoewel we niet denken dat periodieke waardedalingen per se ongezond zijn voor de obligatiemarkt, en wij geloven dat er nog steeds een aantal mogelijkheden zijn op de bedrijfsobligatiemarkt.

Dat gezegd zijnde zijn we heel selectief. Sterke bedrijfsfundamentals hebben de kredietmarkten ondersteund in de loop van de tijd, en vanuit een langetermijnstandpunt hebben we bedrijven zien profiteren van de lage rentevoeten en de hoge vraag naar bedrijfsobligaties. Veel bedrijven hebben hun looptijden verlengd en hebben nu wat ik een “lange landingsbaan” noem voordat hun obligaties beginnen te vervallen. Ik denk dat deze dynamiek ons de mogelijkheid biedt om selectief te zijn en toch nog beleggingskansen te vinden in dit gebied van de markt.

Energievooruitzichten: fundamentals of angst?

Van de verschillende activaklassen leden energie en materialen het meest onder de recente prijsdaling van de grondstoffen. Energie was de laatste tijd nog minder dan materialen in trek. Er zijn volgens ons een paar geldige redenen voor de dalingen in de energieprijzen, aangezien we geloven dat verkopen in die sector in bepaalde gevallen meer dan gerechtvaardigd was, maar sommige dalingen bleken grotendeels gebaseerd te zijn op angst of gedwongen verkoop. Als gevolg daarvan zagen we dus meer mogelijkheden bij bepaalde energiemaatschappijen.

Aanzienlijke aanbodstijgingen, gecombineerd met onzekere vraagniveaus, droegen bij tot de zwakke prijszettingsomgeving in de energiesector, en we zagen een versnelling in de daling van de olieprijzen in november. Op korte termijn is er volgens ons een verdere verlaging van de olieprijzen mogelijk totdat we tekenen zien van een vertragende groei van het aanbod of een hogere vraag. Op lange termijn denken we echter niet dat lagere energieprijzen houdbaar zijn, aangezien het aanbod zou moeten afnemen in lijn met de investeringen. Sommige Amerikaanse exploratie- en productiebedrijven hebben al lagere investeringen aangekondigd voor 2015, terwijl andere de flexibiliteit in hun investeringsplannen hebben aangehaald ingeval de ruwe-olieprijzen op hun niveaus van het einde van de maand blijven staan of nog dalen. Hoewel deze gecombineerde acties mogelijk niet onmiddellijk het wereldwijde aanbod zullen verminderen tot niveaus die de markt volledig in evenwicht zullen brengen, denken we dat ze belangrijke signalen zijn dat vraag en aanbod in de loop van 2015 beter op elkaar zouden moeten worden afgestemd. Daarnaast kunnen lagere energieprijzen de vraag doen groeien, wat ook op positieve wijze het evenwicht tussen vraag en aanbod zou kunnen beïnvloeden.

Momenteel denken we dat de oliemarkten zullen stabiliseren over de volgende kwartalen, naarmate de vraag verbetert en de productiegroei vertraagt tot een beter beheersbaar tempo. Nog belangrijker is echter dat veel energiegerelateerde effecten nu grondstoffenprijzen lijken af te waarderen tot het lage einde van onze geraamde vorken van de intrinsieke waarde op lange termijn, of lager. Hoewel het sentiment buitengewoon negatief kan worden in tijden als deze en effectenwaarden vaak meer dalen dan verwacht, geloven wij dat beleggingen in de kapitaalstructuur van veel energiemaatschappijen aantrekkelijk zijn geworden na de recente zwakte.

In overeenstemming met onze opportunistische beleggingsbenadering hebben we een nauwere blik geworpen op potentiële beleggingskansen in de sector. Cruciaal voor deze beoordeling is het uitvoeren van grondig fundamenteel onderzoek om bedrijven te identificeren die volgens ons solide cashflows kunnen blijven genereren om de dividend- en rentebetalingen te ondersteunen tijdens deze periode van zwakke grondstoffenprijzen en die goed gepositioneerd lijken te zijn om goed te presteren tijdens een herstel.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken van het CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses zijn de persoonlijke kijk van de beleggingsbeheerder. Zij zijn louter bedoeld ter algemene informatie, en zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden, of om welke beleggingsstrategie dan ook te volgen.Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies.De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Veranderingen in de rente beïnvloeden de waarde van een portefeuille en haar opbrengst. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een portefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de opbrengst van de portefeuille dan ook dalen. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating.

Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in de energiesector gaan gepaard met specifieke risico’s, zoals een hogere gevoeligheid voor ongunstige economische en regulatorische ontwikkelingen in de sector.