Beyond Bulls & Bears

Aanpassing vergaderingsschema van de ECB: gevolgen voor de beleggers

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank heeft zijn laatste maandelijkse vergadering gehouden. Vanaf januari 2015 zullen deze vergaderingen, waarin de rentevoeten worden vastgelegd en andere beslissingen over de economische strategie van de eurozone worden genomen, om de zes weken plaatsvinden. Hoewel er nauwelijks reactie kwam op dit nieuws, denkt David Zahn, hoofd van de afdeling Europese vastrentende beleggingen en portefeuillebeheerder van de Franklin Templeton Fixed Income Group®, dat dit een belangrijke ontwikkeling is, met mogelijk belangrijke gevolgen voor de beleggers.

David Zahn
David Zahn

David Zahn, CFA, FRM
Head of European Fixed Income
Senior Vice President, Portfolio Manager
Franklin Templeton Fixed Income Group®

Het besluit van de Europese Centrale Bank (de ECB) om het vergaderingsschema van haar Raad van Bestuur aan te passen, waardoor de beslissingen over het monetaire beleid niet meer maandelijks zullen worden genomen, heeft interessante gevolgen voor de beleggers, waaronder een mogelijke afname van de volatiliteit met betrekking tot de centrale bank.

De Raad van Bestuur van de ECB, die is samengesteld uit de presidenten van de nationale centrale banken van de 18 eurolanden en de leden van de Directie van de ECB, kwam traditioneel op de eerste donderdag van de maand samen om te beraadslagen en te communiceren over eventuele wijzigingen in het monetaire beleid van de centrale bank van de eurozone. Maar in juli 2014 werd vrij geruisloos het plan bekendgemaakt om het vergaderingsschema aan te passen aan dat van de US Federal Reserve (de Fed) en voortaan om de zes weken samen te komen.

Zahn_ECB_Fed_Monetary_Policy_Meetings_2015_DutTegelijk werd ook voorgesteld om de vergaderingscyclus van het Monetary Policy Committee (het MPC) van de Bank of England (de BoE) te verlengen, maar dit voorstel moet eerst nog worden goedgekeurd door het Parlement en zal wellicht op zijn vroegst pas in 2016 van kracht worden. Het blijft echter interessant, omdat dit op termijn zou betekenen dat de ECB, het MPC en de Fed allemaal binnen een week van elkaar hun beleidsbeslissingen zouden nemen.

Op korte termijn is het beter aansluiten van de vergaderingen van de ECB en de Fed misschien niet zo belangrijk, omdat deze twee centrale banken momenteel een uiteenlopend beleidstraject lijken te volgen, maar op langere termijn denk ik dat het zou kunnen betekenen dat gezamenlijke inspanningen voor een verstrakking of renteverlagingen veel eenvoudiger zouden kunnen worden omdat er dan geen kloof van meer dan een week meer tussen zou liggen.

De beleggers zullen volgens mij rekening moeten houden met deze ontwikkelingen, omdat ze mogelijk een impact zullen hebben op de manier waarop hun beleggingen zich gedragen. Zo zou door de langere vergaderingscyclus van de ECB – en mogelijk ook van het MPC – de volatiliteit verbonden met de centrale banken kunnen afnemen. Met een vergadering die slechts om de zes weken plaatsvindt, zal er wellicht minder sprake zijn van de ononderbroken “aanloop” die we momenteel zien, waarbij de waarnemers zodra de ene vergadering afgelopen is al beginnen uit te kijken naar de volgende en trachten te anticiperen op de uitkomst ervan.

Ik denk dat de aanpassing ook de manier waarop de centrale banken met de markt communiceren kan veranderen, omdat ze niet langer dat maandelijkse platform hebben. Zes weken is niet zo lang, maar het zou wel kunnen dat de centrale banken progressiever worden. Het zou er ook toe kunnen leiden dat de woorden van de bestuursleden van de ECB nog veel meer onder het vergrootglas worden gehouden, zoals bij de verklaringen van Fedbestuurders het geval is.

Het klopt dat marktwaarnemers nu ook al aandacht besteden aan de uitspraken van de bestuursleden van de ECB, maar over het algemeen menen ze dat ze kunnen wachten op de maandelijkse ECB-vergadering en de officiële persconferentie van ECB-voorzitter Mario Draghi.

Ik ben ook tevreden over de recente verbintenis van de BoE om meer informatie over de vergaderingen van het MPC bekend te maken, waaronder de veel frequentere publicatie van de notulen en zelfs het openbaar maken van de opnames van de vergaderingen zelf na acht jaar, zodat we zullen kunnen horen wat er echt werd gezegd.

Zoals de Fed volgens mij heeft bewezen, kan transparantie een nuttig instrument zijn om de standpunten van de centrale bank door te seinen naar de markt.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken van het CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses zijn de persoonlijke kijk van de beleggingsbeheerder. Zij zijn louter bedoeld ter algemene informatie, en zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden, of om welke beleggingsstrategie dan ook te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Veranderingen in de rente beïnvloeden de waarde van een portefeuille en zijn opbrengst. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een portefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de opbrengst van de portefeuille dan ook dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast risico’s die voortvloeien uit hun relatief kleine omvang en lagere liquiditeit.