Beyond Bulls & Bears

Beleggingsvooruitzichten voor 2015: Amerikaanse economie op weg naar verdere groei

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Grant Bowers en Matt Moberg, portefeuillebeheerders en onderzoeksanalisten van de Franklin Equity Group®, geven hun vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. Ze bespreken nieuwe ontwikkelingen die ze zien voor 2015 en daarna, en de potentiële beleggingskansen in het groeisegment van de Amerikaanse aandelen.

Grant Bowers
Grant Bowers

Grant Bowers, Portfolio Manager, Research Analyst
Franklin Equity Group®

Matt Moberg, Portfolio Manager, Research Analyst
Franklin Equity Group®
Wij verwachten een verbetering bij consumenten en bedrijven in Amerika die waarschijnlijk verdere economische groei in de Verenigde Staten zal ondersteunen. Wij denken ook dat de huidige context van lage inflatie, een sterke US dollar en een gestaag verbeterende arbeidsmarkt voor een lange landingsbaan zouden kunnen zorgen voordat er aanzienlijke renteverhogingen nodig zijn. Deze factoren kunnen blijven bijdragen aan een economische achtergrond die een verbeterende binnenlandse economie en veel van de seculaire groeithema’s die ons team heeft geïdentificeerd ondersteunt.

Matt Moberg
Matt Moberg

Wij denken dat de Amerikaanse consument een drijvende kracht is achter de economie in 2015. Na een lang “werkloos” herstel maken de Verenigde Staten nu een periode van verbeterende werkgelegenheid en lonen mee. De consumenten profiteerden van de lage inflatie en de langer aangehouden lage rente. Recenter vertaalde een daling in de energieprijzen zich in lagere brandstofprijzen, wat voor de consumenten in het algemeen gunstig is. Wij verwachten dat deze trends op verschillende gebieden zullen bijdragen aan de groei in de VS in 2015.

De bedrijven in de Verenigde Staten blijven ons inziens zeer gezond. De afgelopen jaren hebben kostenbeheersing, een hogere productiviteit en een bescheiden omzetgroei geleid tot recordwinsten voor Amerikaanse bedrijven, en ook hebben ze de kasreserves van veel Amerikaanse bedrijven naar recordniveaus gestuwd. Recenter zijn bedrijven begonnen uit te kijken naar mogelijkheden voor strategische fusies en overnames om hun concurrentiepositie te versterken en nieuwe groeimarkten te veroveren. Doordat de convergentie van lage rentevoeten, recordniveaus van contantengenerering in bedrijven, gezonde aandelenprijzen en een stabiele groeiomgeving toonaangevende bedrijven aanzette om uit te breiden via strategische overnames, kende 2014 het hoogste niveau van fusie- en overnameactiviteiten (merger-and-acquisition, M&A) sinds 2007. Belangrijker is dat wij geloven we dat de verhoogde activiteit een teken is dat veel bedrijven optimistisch zijn over de toekomst, en we verwachten dat de M&A-activiteit waarschijnlijk zal aanhouden in 2015 als de economische omstandigheden positief blijven.

Wij geloven dat de over het algemeen sterke bedrijfsfundamentals in de VS de huidige waarderingsniveaus zullen blijven ondersteunen, en dat aandelenrendementen wellicht zullen afhangen van de winstgroei en van de beslissingen door bedrijfsleiders hoe ze hun kapitaal besteden. Het zou voor ons echter geen verrassing zijn als de volatiliteit op de aandelenmarkt toeneemt, nu beleggers de potentiële gevolgen van stijgende rentevoeten afwegen. Ook blijven we het evoluerende geopolitieke landschap afspeuren naar gebeurtenissen die de marktvolatiliteit kunnen verhogen. Dergelijke perioden van volatiliteit creëren volgens ons vaak aantrekkelijke koopkansen voor langetermijnbeleggers.

Conform onze fundamentele, op onderzoek gebaseerde benadering zien wij beleggingskansen in verschillende sectoren, inclusief gezondheidszorg, technologie, consumenten en industrie. Wij zijn van mening dat de algemene achtergrond gunstig is voor bedrijven die waarschijnlijk zullen profiteren van belangrijke economische trends en door innovatie gedreven seculaire groei. In de gezondheidszorg zijn we optimistisch over de vooruitgang in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, aangezien wij geloven dat recente successen in klinische onderzoeken voor een groot aantal ernstige ziekten het ongekende potentieel voor innovatie benadrukken. Op het gebied van technologie geloven we dat de wereldwijde verspreiding van smartphones en het hogere gebruik van mobiele informatietechnologie beleggingskansen creëren in verschillende sectoren en platformen. Voorbeelden van dergelijke technologieën zijn medische monitoringtoestellen voor diabetes, automatisering in fabrieken en consumententoepassingen in verband met reizen, gaming en sociale media.

Op langere termijn evalueren we beleggingen in nieuwe en opkomende trends, zoals auto’s zonder bestuurders, 3D-printen, alternatieve energie, led-verlichting en DNA-sequentiebepaling. Wij staan op de drempel van veel nieuwe producten die onze levens en hoe we met elkaar communiceren zullen veranderen op manieren die we ons vandaag moeilijk kunnen voorstellen. Met een solide reeks mogelijkheden en een focus op de lange termijn, geloven wij dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse groeiaandelen gunstig zijn voor 2015 en daarna.

 

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen. Ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. De koersen van groeiaandelen weerspiegelen de verwachtingen inzake toekomstige omzet of winst en kunnen dan ook zeer sterk dalen als een bedrijf die verwachtingen niet waarmaakt. Kleinere, middelgrote en relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen. Historisch gezien gaan deze effecten gepaard met een grotere koersvolatiliteit dan die van grotere ondernemingen, vooral op korte termijn. Het focussen op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes kan een portefeuille van tijd tot tijd blootstellen aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze focusgebieden dan bij een portefeuille die belegt in een bredere waaier van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes. Beleggingen in snel groeiende sectoren, inclusief technologie en gezondheidszorg (die in het verleden volatiel zijn geweest), zouden kunnen leiden tot hogere prijsschommelingen, vooral op korte termijn, vanwege het snelle tempo van productveranderingen en -ontwikkelingen, en wijzigingen in overheidsregulering van bedrijven die focussen op wetenschappelijke of technologische vooruitgang, of reglementaire goedkeuring voor nieuwe geneesmiddelen en medische instrumenten. Beleggingen in bedrijven met kleine kapitalisatie, die bijzonder gevoelig kunnen zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten zijn minder zeker dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.