Beyond Bulls & Bears

Beleggingsvooruitzichten voor 2015: vijf redenen waarom de eurozone de negativisten kan verrassen

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De eurozone kreeg harde klappen in 2014, en veel analisten verwachten niet veel beterschap voor de regio in 2015. Philippe Brugere-Trelat, executive vice president en portefeuillebeheerder van Franklin Mutual Series®, gelooft echter niet dat 2015 alleen maar slecht nieuws zal brengen voor de eurozone. Hij somt vijf redenen op waarom de eurozone volgens hem in het komende jaar beter zou kunnen presteren dan verwacht, en hij legt ook uit waar er beleggingskansen liggen in de regio.

Philippe Brugere-Trelat
Philippe Brugere-Trelat

Philippe Brugere-Trelat
Executive Vice President, Portfolio Manager
Franklin Mutual Series®

Voor veel waarnemers haalde de eurozone een onvoldoende op het wereldwijde economische rapport van 2014. Maar ondanks de overweldigend negatieve voorspellingen voor de economische groei in Euroland, denk ik dat deze regio de beleggers wel eens positief zou kunnen verrassen in 2015. En wel om de volgende vijf redenen:

  1. De tijd van strenge besparingen in de eurozone lijkt voorbij. Je zou kunnen stellen dat drastische maatregelen nodig waren in de nasleep van de staatsschuldencrisis die de regio zo’n vijf jaar geleden begon te teisteren, en sommige lidstaten gingen gebukt onder verregaande soberheidsmaatregelen.

Veel landen voerden belastingverhogingen door en bezuinigden op de overheidsuitgaven; die voorwaarde werd gesteld aan landen die aan het infuus van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds lagen. Ierland, Spanje en Portugal, die zeer drastische hervormingen hebben doorgevoerd en stappen hebben gezet om hun problemen aan te pakken, zijn in mijn ogen sterk opgeveerd. Het beste bewijs daarvan is dat de groei van hun bruto binnenlandse product (bbp) in het tweede en derde kwartaal van 2014 het Europese peloton aanvoerde, terwijl Duitsland aan de staart bengelde. Deze landen lijken het nu goed te doen.

De besparingen waren zonder meer een bittere pil om te slikken, en wij stellen vast dat de eurozonelanden nu de andere richting uitgaan en willen investeren in economische groei.

  1. De wereldwijde vraag naar producten uit de eurozone lijkt intact. De eurozone is de thuisbasis van tal van uiteenlopende industrieën, van Duitse autoconstructeurs tot Nederlandse fabrikanten van elektronische apparatuur. Over de hele wereld is er nog steeds vraag naar de merken van stand die in de eurozone worden geproduceerd. Zelfs nu de opkomende markten (en in het bijzonder China) niet meer zo hard groeien als voorheen, lijken ze nog altijd tuk te zijn op Europese producten.
  1. Een zwakkere euro kan de export een flinke duw in de rug geven. De euro daalde begin januari 2015 tot het laagste punt tegenover de US dollar in bijna negen jaar tijd.[1] Een zwakke euro is over het algemeen gunstig voor de export van de eurozone, omdat dit de goederen en diensten van de eurozone goedkoper maakt op de wereldmarkt. De export is goed voor 24% van het bbp van de regio.[2] Ter vergelijking, in de Amerikaanse economie, die meer op het binnenland is gericht, neemt de export slechts 13% van het bbp voor zijn rekening.[3]

Daarnaast lijkt er onder marktwaarnemers een consensus te groeien dat de euro in 2015 wellicht verder zal verzwakken tegenover de Amerikaanse dollar. Het is niet mijn gewoonte om het zomaar eens te zijn met de consensus, maar in dit geval moet ik toegeven dat het momentum voor de euro een neerwaartse trend lijkt te volgen. Ik kan niet voorspellen of de euro uiteindelijk zal uitkomen op 115 of 110, of zelfs op gelijke hoogte met de Amerikaanse dollar, maar dat de euro zal verzwakken in 2015 lijkt mij zeer waarschijnlijk.

  1. De lagere brandstofprijzen zijn goed voor de portefeuille van de consument. De lagere brandstofprijzen zullen volgens mij positief zijn voor de consumenten in de eurozone, doordat deze hun reële beschikbare inkomen vergroten, en indirect door een verlaging van de inputkosten voor bedrijven, die op lange termijn zou kunnen leiden tot een prijsverlaging voor goederen en diensten. De combinatie van deze factoren kan de bbp-groei flink stimuleren. Ik moet hier wel bij vermelden dat het meestal enige tijd duurt, gewoonlijk ongeveer vier kwartalen, voordat de effecten van lagere brandstofprijzen duidelijk worden in de bbp-cijfers. Waarschijnlijk zal de impact dus niet onmiddellijk zichtbaar zijn.
  1. De Europese Centrale Bank (ECB) lijkt op weg naar kwantitatieve versoepeling. Er zijn volgens mij duidelijke signalen dat de ECB op het punt staat een programma van kwantitatieve versoepeling in te voeren. De voorzitter van de ECB, Mario Draghi, was daarover zeer duidelijk in zijn laatste verklaring. De aankoop van staatsobligaties op de secundaire markt lijkt nu nog slechts een kwestie van tijd, simpelweg omdat dat misschien de enige manier is waarop de ECB haar balans kan optrekken naar het streefcijfer van €1 miljard. Anders is er gewoon niet genoeg schuldpapier te koop.

Meer over Europa

Ook al heerst er ongerustheid over de politieke stabiliteit van Griekenland, de rentespreads van Portugese, Italiaanse en Spaanse staatsobligaties zijn relatief stabiel gebleven. Het risico van systemische besmetting van het ene land naar het andere lijkt in mijn ogen te zijn afgenomen.

Wat misschien nog een groter punt van bezorgdheid vormt, is de onstabiele situatie in Rusland. Het land staat voor grote uitdagingen nu de olieprijs en de koers van zijn valuta zijn gekelderd. De kosten voor Russische olie- en gasbedrijven zijn bijna exclusief in roebels, waardoor de zwakke roebel de prijs van de ruwe olie voor een groot stuk compenseert. Olie wordt voornamelijk in dollars verhandeld, wat betekent dat Russiche olieproducenten hun product kunnen verkopen in de sterkere dollar, terwijl ze hun kosten in de gedevalueerde roebels betalen. En we mogen niet vergeten dat Rusland in 1998 al een verlammende schuldencrisis doormaakte die tot een ernstige devaluatie van zijn valuta leidde. De crisis raakte uiteindelijk opgelost, en het land sloeg het pad van een sterke economische groei in. Hoewel er nog steeds heel wat politieke onzekerheid is over Rusland, denk ik dat de problemen waarmee Rusland nu kampt meer van tijdelijke aard zijn. Of het nu één, twee of drie kwartalen zal duren voordat Rusland de huidige crisis kan ombuigen, dat kan ik niet voorspellen, maar de problemen lijken mij op dit moment niet structureel te zijn.

Waarde vinden

In het huidige wereldwijde economische klimaat vinden wij waardekansen in bedrijven die volgens ons direct zullen profiteren van een zwakkere euro. Deze kansen lagen in de industrie en in consumentensectoren zoals auto’s, detailhandel en vrije tijd. Wij houden ook van financiële instellingen, zowel verzekeringsmaatschappijen als banken. Verschillende Europese banken zijn volgens ons niet correct gewaardeerd, en wij vinden een aantal namen in deze sector bijzonder aantrekkelijk. Deze financiële instellingen hebben enkele kenmerken gemeen zoals een sterk management en sterke marktposities, en ze worden ook verhandeld tegen een volgens ons zeer aantrekkelijke koers-boekwaardeverhouding.[4]

Op dit ogenblik zien wij geen waarde in defensieve sectoren zoals voeding, drank, tabak en gezondheidszorg, omdat deze aandelen nu zeer duur zijn. Die trend begon in de lente van 2014, toen veel beleggers deze aandelen kochten op zoek naar een veilige haven en hogere opbrengsten. Veel van deze aandelen bieden niet langer een waardekans, en ik denk dat hun risicoprofiel is verhoogd door de expansie die veel van deze bedrijven onlangs hebben doorgemaakt.

Zoals altijd blijven wij op onze hoede, maar we worden aangetrokken door de aantrekkelijke fundamentals van de Europese aandelenmarkten. Europese bedrijven fascineren op verschillende manieren, in weerwil van het portret dat in vele krantenkoppen over de regio wordt geschetst. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ons op waarde gerichte beleggingsperspectief op lange termijn, dat wordt ondersteund door nauwgezet fundamenteel onderzoek, uitstekend geschikt is om Europese beleggingskansen met aantrekkelijke risico-opbrengstprofielen te ontdekken.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf u in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.


[1] Bron: Bloomberg LP, per 5 januari 2015.

[2]Bron: Europese Centrale Bank, “Structuur van de economie in de eurozone”, 2013.

[3] Ibid.

[4]Boekwaarde is de nettovermogenswaarde van een bedrijf, die wordt berekend door de verplichtingen en immateriële activa, zoals goodwill, af te trekken van het totale vermogen.