Beyond Bulls & Bears

Maak kennis met de beheerder: Philippe Brugere-Trelat

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

Een beetje zoals bij een plantje, kan het ook bij een waardekans soms langer duren dan verwacht voordat hij tot bloei komt. Philippe Brugere-Trelat, die naast zijn stockpicking-activiteit ook graag tuiniert, is dan ook een geduldig man. Hij leerde het belang van een methodische aanpak van beleggingen van waardepioniers zoals Max Heine en Michael Price tijdens zijn beginperiode bij Mutual Shares. Brugere-Trelat, nu Executive Vice President en Portfolio Manager bij Franklin Mutual Series®, heeft in de loop van de jaren en de wisselende marktomstandigheden heel wat geduld moeten uitoefenen. In een interview met Beyond Bulls & Bears bespreekt Brugere-Trelat een aantal van die economische hoogte- en dieptepunten en vertelt hij dat hij er nooit voor terugdeinst, noch in zijn tuin, noch wanneer hij bedrijven bezoekt, om de zaken uit te spitten waar het nodig is.

Philippe Brugere-Trelat
Philippe Brugere-Trelat

Philippe Brugere-Trelat
Executive Vice President
Portfolio Manager
Franklin Mutual Series

Beyond Bulls & Bears: Wanneer raakte u voor het eerst geïnteresseerd in beleggingsfondsen?

Philippe Brugere-Trelat: In 1984 kwam ik in contact met Max Heine, de oprichter van Mutual Series, dat toen nog Mutual Shares heette, en Michael Price (die later president en voorzitter van Mutual Series werd). Ik werkte destijds bij een Franse private bank en woonde in Londen, maar ik zocht wel naar mogelijkheden om in de Verenigde Staten te gaan wonen en werken. Via een gemeenschappelijke kennis ontmoette ik Michael. Michael en Max beheerden toen nog niet zo’n groot vermogen, iets van $ 500 miljoen, maar ze hadden al een uitstekend trackrecord en een zeer goede reputatie opgebouwd. Het waren alle twee ook zeer leergierige mensen. Max was steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken om waarde op te sporen. Toen ik met hen in contact kwam, waren zij op zoek naar beleggingsmogelijkheden in Europa die vergelijkbaar waren met wat zij in de Verenigde Staten vonden. En daar verscheen ik dan: ik was Frans, ik woonde in Londen en ik had heel wat connecties in de City – het klikte meteen.

Beyond Bulls & Bears: Wat hebt u geleerd van Max en Michael?

Simpel. Ik heb zowat alles geleerd van Max en Michael. Ik leerde tegen de stroom in te roeien, grondig te werk te gaan, geduldig te zijn, mijn emoties in bedwang te houden. Ze hebben me alles geleerd wat er te weten viel over waardebeleggingen. Max is helaas enkele jaren nadat ik bij het bedrijf kwam overleden, maar toen Michael het roer overnam, ging hij op dezelfde manier te werk. Ik had dus twee fantastische leraren.

Beyond Bulls & Bears: Hou zou u uw aanpak als portefeuillebeheerder omschrijven?

Philippe Brugere-Trelat: Waarde en aandelenselectie. Of waarde nu al dan niet populair of in de mode is, bij Mutual Series hebben we altijd één ding gedaan – waarde – sinds 1949, toen het bedrijf nog bekendstond als Mutual Shares. Dat is wat we kennen, dat is waar we goed in zijn, en dat is wat ik elke dag beoefen.

Met waarde bedoel ik dat we aandelen zoeken die volgens ons goedkoop zijn, bijvoorbeeld vanuit het koers/winst-standpunt[1]. Tegelijkertijd kijken we op het moment van de beleggingsbeslissing ook naar katalysatoren die deze korting kunnen verminderen of elimineren. Het klinkt simpel in theorie, maar het is natuurlijk lang niet altijd even gemakkelijk in de praktijk te brengen.

Beyond Bulls & Bears: U zou ooit gezegd hebben dat u geen activistische belegger bent, maar dat “het loont om soms geen blad voor de mond te nemen binnen een portefeuille”. Wat bedoelde u daarmee?

Philippe Brugere-Trelat: Doorgaans hebben wij zeer goede relaties met het management van de bedrijven waarin wij beleggen. Wij beleggen nooit in een bedrijf waarvan we het management nog niet hebben ontmoet. En nadat de belegging is gebeurd, is een kernonderdeel van ons beleggingsproces om in nauw contact te blijven met het management. Als stockpickers bouwen wij onze portefeuille bedrijfsverhaal per bedrijfsverhaal op. Het contact met het management is een cruciaal onderdeel van ons proces. In de meeste gevallen hebben wij dus uitstekende relaties met het management, want zij weten dat wij voor de lange termijn beleggen. Zij weten dat wij ons huiswerk hebben gedaan, en dat wij soms ook lastige vragen moeten stellen.

Wanneer wij de indruk hebben dat wat het management doet niet in het belang van de aandeelhouders is, zeggen we dat ook. Wij maken duidelijk wat zij volgens ons zouden moeten doen. Dat kan diverse vormen aannemen, zoals gepubliceerde brieven en zelfs een strijd om het management te veranderen. Dat is niet alleen in Noord-America gebeurd, maar ook af en toe in Europa, waar wij hebben bijgedragen aan de inspanningen om de kwaliteit van het management te verbeteren en een meer op aandeelhouderswaarde gericht beleid te volgen.

Beyond Bulls & Bears: Wat is het zwaarste of meest frustrerende onderdeel van uw baan?

Philippe Brugere-Trelat: Het moeilijkste lijkt mij het verkopen van een participatie. Voor mij is het veel makkelijker een aantrekkelijk geprijsd aandeel te kopen, dan een aandeel te verkopen dat goed gepresteerd heeft. Beleggers hebben het soms moeilijk om afscheid te nemen van hun posities, zeker als die het goed doen. Maar we proberen gedisciplineerd te werk te gaan. We proberen te verkopen wanneer ons koersdoel is bereikt en er geen specifieke reden is om dat doel te wijzigen, maar soms is dat een zware beslissing. Verkopen is altijd veel moeilijker dan kopen.

Het meest frustrerende onderdeel van mijn baan? Elke dag is weer een frustratie! Maar elke dag is ook een opwindende gebeurtenis. Het meest fantastische aan de sector van de fondsen en de beleggingsactiviteit is dat zij nooit hetzelfde blijven. Je leert elke dag wel iets nieuws bij. Wanneer het moment komt dat ik niets meer bijleer, zal dat het moment zijn om op te stappen. Maar ik denk dat het de meest fantastische job ter wereld is. Je ontmoet de hele tijd slimme mensen. De ene dag zit je op rozen, de volgende op de blaren, maar het is altijd nieuw en opwindend.

Beyond Bulls & Bears: Wat is de moeilijkste of meest memorabele marktperiode die u hebt meegemaakt tijdens uw loopbaan van beleggingsbeheerder?

Philippe Brugere-Trelat: Er waren wel wat uitschieters. Bijvoorbeeld in 1987, toen de aandelenmarkt in één dag zo’n 20% verloor en het einde van de wereld nabij leek. Maar wat opvalt als je terugkijkt naar die periode op een langetermijndiagram, is dat die niet eens zo bijzonder was. En er zijn sindsdien nog heel wat crisissituaties geweest. Denk maar aan de dotcomzeepbel eind jaren negentig, aan de Russische wanbetaling in 1998 en recenter de Amerikaanse subprime-hypotheekcrisis. Crisissen hebben me echt geleerd geduldig te zijn. Je moet een stap terugzetten en proberen je niet te laten meeslepen, of je nu verkoopt dan wel koopt. Als je wacht tot het stof wat is gaan liggen en alles weer duidelijker wordt, kun je weer aan de slag met een kalmer, minder emotiegedreven gemoed.

Beyond Bulls & Bears: Is er een advies dat in uw carrière van doorslaggevend belang is geweest en dat u nog steeds voor ogen houdt?

Philippe Brugere-Trelat: Geduldig zijn. Marktcontrair beleggen is prima, als je maar geduldig bent, en als je beleggers ook maar geduldig zijn. Ik moet vaak denken aan John Maynard Keynes, die zei: “De markten kunnen langer irrationeel blijven dan jij solvabel.” Maar met de strategieën die Mutual Series hanteert en het type aandeelhouders dat we hebben, denk ik dat we over het nodige uithoudingsvermogen beschikken. En ik denk dat dat het is wat ons in staat stelt complexe of onpopulaire domeinen op te zoeken, waar er volgens ons nog echte waardekansen te vinden zijn.

Beyond Bulls & Bears: Waar bent u buiten uw werk nog in geïnteresseerd of bij betrokken?

Philippe Brugere-Trelat: Ik speel graag tennis. Ik ga ook graag op reis als ik daar de kans toe heb, om nieuwe landen, nieuwe mensen en nieuwe manieren van leven te ontdekken. Maar als ik in een ander leven een andere baan zou moeten kiezen, zou dat waarschijnlijk landschapsarchitect zijn. Ik ontwerp graag tuinen. Ik heb een stuk grond op Long Island en ik ben dol op het wroeten in de aarde, om nieuwe dingen te planten. Dat is voor mij een uitstekende therapie. En net zoals beleggen, het vereist ook geduld voordat je de vruchten van je inspanningen ziet groeien en bloeien.

De gemarkeerde tekst hieronder vormt een kaderstukje in de blog.

BRUGERE-TRELAT GEEFT ZIJN KIJK OP:

Het risico dat Griekenland uit de eurozone stapt: Dat risico lijkt me gering, maar het is altijd mogelijk dat Griekenland zichzelf zo in een hoek manoeuvreert dat het gedwongen wordt uit de eurozone te stappen. We mogen echter niet vergeten dat de huidige Griekse regering geen mandaat heeft om Griekenland uit de eurozone te halen, een groot deel van de bevolking van het land wil volgens een recente peiling in de eurozone blijven. Ik hoop dus dat er uiteindelijk, na heel wat dansen op de rand van de afgrond en verbaal geweld, een soort compromis komt, waar niemand echt gelukkig mee is, maar die wel Griekenland in de eurozone houdt. En dan neemt Griekenland zijn gewone plaats in de volgorde van de Europese prioriteiten weer in, en die is volgens mij nogal onderaan.

De potentiële impact van de kwantitatieve versoepeling (quantitative easing, QE) in de eurozone: Ik denk dat QE geen wondermiddel is, het is op zich niet de oplossing voor alles. Het zal geen al te sterke invloed hebben op de rentevoeten, die liggen immers al op een historisch laag peil. De impact zal vooral te voelen zijn op twee niveaus. Het eerste is de euro. De euro zal waarschijnlijk zwak blijven. Een zwakke euro zorgt ervoor dat de Europese goederen en diensten sterker kunnen concurreren op de wereldmarkten, een lage euro is dus normaliter goed nieuws voor Europa. De tweede positieve impact is op het vertrouwen. Voor mij is dat vertrouwen van doorslaggevend belang, want de Europese Centrale Bank wordt nu beschouwd als de sterkhouder. En sinds de aankondiging is er al een verbetering van het ondernemersvertrouwen te merken in Europa, en specifiek in Duitsland.

De aanhoudende groei op de Amerikaanse aandelenmarkt: De vraag is natuurlijk wat de winsten van de Amerikaanse ondernemingen in de toekomst zal aandrijven, want dat is uiteindelijk wat ook de aandelenkoersen aandrijft. Die winst zal waarschijnlijk niet het resultaat zijn van een expansie van de multiples, met andere woorden, de beleggers zullen waarschijnlijk niet betalen voor hogere toekomstige kasstromen op een moment dat de QE van de Amerikaanse Federal Reserve is afgelopen en de rentevoeten zich opmaken om een stijging in te zetten. De winst zal waarschijnlijk ook niet voortvloeien uit een expansie van de marges, de verhouding tussen bruto winst en inkomsten, omdat ze bij de Amerikaanse bedrijven al dicht bij of op recordniveaus liggen, en een aanzienlijke expansie zit er dan ook niet in. Blijft dus alleen de groei van die goede ouwe omzet – de bruto inkomsten – over, en de omzetgroei is wel degelijk een realiteit in de Verenigde Staten. De economie groeit in snel tempo. Zij staat veel sterker dan zelfs maar één jaar geleden werd verwacht. Er zit volgens ons dan ook nog heel wat rek in de groei van de Amerikaanse bedrijven. Het lijdt echter geen twijfel dat voor waardebeleggers zoals wij, de kans om aantrekkelijke beleggingen te vinden in de Verenigde Staten duidelijk is afgenomen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.


[1] De verhouding koers/winst is een waarderingsratio voor de huidige aandelenkoers van een bedrijf ten opzichte van zijn winst per aandeel.