Beyond Bulls & Bears

Optimisme, pessimisme en kansen

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

Aangezien de S&P 500 sinds 2008 een hoge vlucht neemt, met meer dan 10% rendement in vijf van de zes afgelopen jaren, en de rente op Amerikaanse staatsobligaties nog altijd historisch laag is, vragen veel beleggers zich af waar ze terecht kunnen voor totaalrendement op lange termijn. Ed Perks, chief investment officer en portfolio manager bij Franklin Equity Group®, legt uit waarom hij optimistisch blijft over de vooruitzichten voor de Amerikaanse markt, en waar hij vandaag beleggingskansen zoekt.

Ed Perks
Ed Perks

Ed Perks, CFA
Chief Investment Officer, Executive Vice President, Portfolio Manager
Franklin Equity Group®

Wie het algemene beleggingsklimaat en het recente resultatenseizoen naast elkaar legt, kan enkele centrale thema’s onderscheiden. In macro-economisch opzicht woog de combinatie van tragere groei (vooral in veel regio’s buiten de Verenigde Staten) en een sterke Amerikaanse dollar op de bedrijfsresultaten. Dat verklaarden verschillende Amerikaanse bedrijven die onlangs hun kwartaalresultaten bekendmaakten. Veel multinationals ondervonden duidelijk hinder van de sterke Amerikaanse dollar, want die werkt in het nadeel van binnenlandse ondernemingen die hun omzet vooral uit export halen. Globaal genomen maakten bedrijven tot nu toe eerder bescheiden omzet- en winstgroei bekend, al verschillen de resultaten sterk van sector tot sector. Zo was de groei sterker bij bedrijven die actief zijn in technologie, duurzame consumptiegoederen en gezondheidszorg, en dan vooral biotechnologie en gezondheidszorgdiensten.

Met name in onze groeigerichte strategieën staan wij positief tegenover gezondheidszorg, in het bijzonder gespecialiseerde farmaceutica en biotechnologie. Die innoveren sterk en boeken resultaat met onderzoek en ontwikkeling (O&O), waardoor ze meer geneesmiddelen in de pijplijn hebben en de vooruitzichten op langere termijn inzake omzet- en winstgroei verbeterd zijn. Bovendien spelen fusies en overnames in de sector een belangrijke rol, en voor ons draaien die om meer dan fiscale voordelen. Wij beschouwen ze vooral als een kans om inefficiënte bedrijven te verbeteren via beter management. Dankzij technologische vooruitgang verbeteren de vooruitzichten van de gezondheidszorgsector, een beleggingsthema dat volgens ons blijvende aandacht verdient.

In de technologiesector scheppen de wereldwijde penetratie van smartphones en het toegenomen gebruik van mobiele toepassingen volgens ons beleggingskansen in alle sectoren en platformen. Enkele voorbeelden daarvan zijn medische bewakingstoestellen voor diabetes, fabrieksautomatisering en consumentgerichte toepassingen rond reizen, gaming en sociale media. De technologiesector is volgens ons nog altijd grotendeels aantrekkelijk gewaardeerd, gelet op de groeivooruitzichten op lange termijn. Ook in dit segment zijn fusies en overnames aan de orde. Wij zijn van mening dat die de technologiesector kunnen helpen consolideren en versterken voor de toekomst. We merken ook dat steeds meer technologiebedrijven cash beginnen terug te geven aan hun aandeelhouders door dividenden uit te keren en aandelen terug te kopen. Al die omstandigheden liggen aan de basis van onze positieve meerjarenkijk op de IT-sector.

Vooruitzichten voor de Amerikaanse markt

Voor het komende jaar blijven wij eerder positief over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en markten, om twee belangrijke redenen: het herstel van de consumptie en het stimulerende effect van lagere productiekosten, in de eerste plaats de snelle en aanzienlijke daling van de energieprijzen. Die lagere energieprijzen kunnen volgens ons op zeer brede schaal een impuls geven aan heel wat sectoren en bedrijfstakken.

Voor de Amerikaanse consumptie lijken enkele duidelijk positieve trends zich te verankeren, zoals de stijging van de werkgelegenheid en het toegenomen consumentenvertrouwen. Een betere capaciteitsbenutting in alle geledingen van de economie zal die factoren in 2015 volgens ons verder ondersteunen. Hoewel langzamere groei en andere problemen in markten buiten de Verenigde Staten ronkende krantenkoppen opleveren, mogen we niet vergeten dat de Amerikaanse economie vooral op de binnenlandse markt gericht is. Buitenlandse markten zijn zeker belangrijk voor veel Amerikaanse bedrijven, maar de consumptiesector is goed voor zowat 68% van het bruto binnenlands product van de Amerikaanse economie, terwijl de export voor ongeveer 13% tekent. De Amerikaanse consumenten staan er beter voor dan enkele jaren geleden. Hun financiële toestand verbeterde samen met die van de Amerikaanse bedrijven, en ze beginnen opnieuw meer uit te geven. Ook de lagere energieprijzen geven hen een duwtje in de rug, want dollars die vroeger in de benzinetank verdwenen kunnen ze nu elders spenderen.

Slide1

 

Slide2

Lagere energiekosten zijn niet alleen voordelig voor consumenten, maar zullen volgens ons ook merkbare gevolgen hebben voor de maakindustrie en tal van sectoren met een historisch negatieve correlatie met de energieprijzen, van de transport- en autosector tot kunststoffen en machinebouw. Wij denken dat de lagere grondstofprijzen enkele op de binnenlandse markt gerichte bedrijven ten goede kunnen komen en in staat kunnen stellen om zich te onderscheiden van hun concurrenten in tijden van onzekere groei van de wereldeconomie.

Volatiliteit in de energiesector: kansen ontdekken

De recente onrust in de energiesector gaf ons de kans om op zoek te gaan naar aantrekkelijke beleggingen door wat ik zou omschrijven als het ondoordachte verkoopgedrag dat vaak voorkomt wanneer de volatiliteit in een segment van de markt zo sterk toeneemt zoals onlangs in de energiesector. Energieaandelen waren de afgelopen maanden naar mijn mening een pijnlijk voorbeeld van kuddementaliteit. Wij proberen de goede bedrijven te identificeren die met het badwater werden weggegooid, iets waar we de laatste paar maanden intensief mee bezig zijn.

Ten opzichte van zes maanden geleden duiken in de energiesector steeds meer kansen op in diensten en uitrusting voor olievelden, die sterk terugvielen doordat afnemers stevig snoeiden in hun investeringen. Hoewel dat de vooruitzichten op korte termijn zeker geen goed deed, blijven wij positief over dit segment van de energiemarkt op langere termijn, vooral omdat de olieproductie in veel nieuwe gebieden technisch complexer wordt, de bedrijven een stevige balans hebben en een aantrekkelijk dividend uitkeren. Dat maakt van diensten en uitrustingen voor olievelden volgens mij een aantrekkelijk segment voor langetermijnbeleggers.

Bij een olieprijs van $ 100 [per vat] kan zowat elk bedrijf winst maken. Maar wanneer olie slechts $ 55 à $ 65 opbrengt, lijkt inzicht in de kwaliteit van de activa en het vermogen van het management om de kosten te drukken mij veel belangrijker. Die elementen zullen cruciaal zijn voor wie succesvol wil beleggen in een klimaat van lage olieprijzen, dus aandelenselectie zal in de toekomst aan belang winnen. Daar betekent actief beheer volgens mij een meerwaarde, vooral onze bottom-up aandelenselectie, het handelsmerk van onze aandelen- en hybride strategieën.

Slide3

Portefeuillepositionering: een blik op bedrijfs- en converteerbare obligaties

De sterke prestaties van de aandelenmarkten de afgelopen jaren bieden kansen om winst te nemen. Hoewel we voor dit jaar nog altijd geloven in het potentieel van aandelen, hebben we in onze hybride portefeuilles de nadruk wat meer gelegd op bedrijfsobligaties, vooral omdat daar volgens ons nu betere kansen liggen ondanks de blijvend lage rente op lange termijn. De volatiliteit van de kredietspreads is toegenomen, naar onze mening eerder door technische factoren zoals een tijdelijke uitstroom van activa uit de sector; daardoor lopen de spreads uit en verbetert het potentiële rendement. Zo zagen we in de tweede helft van 2014 de rente vrij sterk stijgen over heel de markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties. Wij zien daar aantrekkelijke mogelijheden, maar blijven ons toeleggen op ons fundamenteel kredietonderzoek om die obligaties te identificeren die volgens ons unieke kansen bieden. Tot slot zien we momenteel ook kansen in converteerbare obligaties. De interesse om converteerbare obligaties uit te geven voor beleggers lijkt recent te zijn toegenomen, een ontwikkeling die wij van nabij volgen en die volgens ons nieuwe kansen kan bieden in 2015.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken van het CFA Institute.

De verklaringen, meningen en analyses zijn de persoonlijke kijk van de beleggingsbeheerder. Zij zijn louter bedoeld ter algemene informatie, en zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden, of om welke beleggingsstrategie dan ook te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen aangeboden door FTI-partners en/of hun distributeurs voor zover dat door de lokale wetten en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in de energiesector gaan gepaard met specifieke risico’s, zoals een hogere gevoeligheid voor ongunstige economische en regelgevende ontwikkelingen in de sector.