Beyond Bulls & Bears

De Europese Kapitaalmarktunie

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

Professionals van Franklin Templeton Investments bieden een snelle maar verhelderende blik op een belangrijk beleggingsthema.

Vandaag bespreekt Norm Boersma van de Templeton Global Equity Group de recente voorstellen van de Europese Commissie voor een Kapitaalmarktunie.

Norm Boersma
Norm Boersma

Norman J. Boersma, CFA, is Chief Investment Officer bij de Templeton Global Equity Group

Wat is de Kapitaalmarktunie?

De kerngedachte achter de kapitaalmarktunie in Europa is het financiële systeem in de Europese Unie (EU) te versterken via de integratie van de regionale kapitaalmarkten, om robuuste en uiteenlopende financieringsopties te scheppen die de vraag naar en het aanbod van krediet doelmatiger op elkaar kunnen afstemmen. De voorstanders hopen dat dit kan worden bereikt door de belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen weg te nemen en zo één kapitaalmarkt te creëren voor alle 28 lidstaten van de EU. Zij menen dat dit de financieringskosten in de EU zal terugdringen.

Waarom komt het nu in het nieuws?

Er loopt een consultatieproces, op basis van voorstellen die in februari zijn gepresenteerd door Jonathan Hill, de Europese Commissaris voor Financiële Diensten. Het door Lord Hill voorgestelde beleid is bedoeld om de Europese bankenunie aan te vullen en de soliditeit en flexibiliteit van het bredere regionale financiële systeem te verhogen. De consultatieperiode loopt af op 13 mei 2015 en in het derde kwartaal moet een actieplan worden gepubliceerd dat deze feedback weerspiegelt. Dit soort structurele hervormingen kost echter heel wat tijd. Hoewel de voorstellen nu volop bediscussieerd worden, zullen zij op het moment van hun formele presentatie aan de beleidsmakers niet van vandaag op morgen van kracht worden. Wij verwachten wel dat er op korte termijn vooruitgang wordt geboekt op een aantal kerngebieden, maar het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat de EU over een echte kapitaalmarktunie beschikt.

Wat probeert de Europese Commissie hiermee te bereiken?

De Europese beleidsmakers beseffen dat er hervormingen nodig zijn om de toegang tot krediet in de eurozone te verbeteren, vooral voor het klein- en middenbedrijf. Kleine bedrijven zijn te afhankelijk van banken voor hun toegang tot kapitaal. Dit remt de kredietgroei en de economische activiteit wanneer de banken zich terugtrekken of hun schulden afbouwen, zoals in Europa de laatste jaren het geval is geweest. Europa heeft ook nota genomen van het relatief snelle herstel van het Amerikaanse financiële systeem, dat nog niet zo lang geleden op de rand van de afgrond balanceerde, en is tot de conclusie gekomen dat diepere en meer liquide en diverse kapitaalmarkten een bron van stabiliteit en ondersteuning kunnen vormen.

Welke gevolgen kan dit hebben voor de beleggers?

Wij denken dat het initiatief zou moeten helpen bij het verbeteren van de liquiditeit en het verbreden van de beleggingsmogelijkheden. In Europa zorgen de banken voor zo’n 70% van de externe financiering voor de bedrijven, de rest wordt door de effectenmarkten verstrekt. In de Verenigde Staten is het net andersom: het gros van de bedrijfsfinanciering is er afkomstig van de markt. Daardoor zijn de financiële markten veel dynamischer in de Verenigde Staten, en bieden zij de bedrijven toegang tot rendabeler geprijsd krediet en de spaarders meer manieren om hun vermogen te beleggen.

Hoe zullen uw strategieën op de kapitaalmarktunie reageren wanneer het zover is?

Als beleggers in Europese banken weten wij welke voordelen zij hebben bij hun controle over de kredietverstrekking. Ruimer bekeken beseffen wij echter ook dat de afhankelijkheid van de banken in Europa remmend werkt op de groei en ontwikkeling van de bedrijvensector in de regio. Wij zijn doorgaans voorstander van ‘pro-Europese’ maatregelen die de systeemintegratie in de hele monetaire unie kunnen verbeteren.

Wij geloven dat de beleggers op langere termijn de vruchten zullen plukken van de toegenomen liquiditeit en stabiliteit die een kapitaalmarktunie in Europa kan bieden. Het Amerikaanse financiële systeem is er prima in geslaagd om de markt te segmenteren, zodat het juiste type belegger wordt afgestemd op de behoeften van de lener. Durfkapitaal en private equity zijn gevestigde activiteiten in de Verenigde Staten, die concurrerende financiering aanbieden voor onderdelen van de markt waar de banken niet zo sterk aanwezig zijn.

Door vermogen gedekte effecten kunnen ook helpen bij de kredietverstrekking door de banken, door leningen van de balansen van de banken te halen, zodat die weer meer fondsen kunnen uitlenen. Het is allemaal natuurlijk niet zonder risico, zoals maar al te duidelijk is gebleken bij de wereldwijde financiële crisis, maar als het doordacht gebeurt, in het kader van een grondig gereguleerd financieel systeem, denken wij dat dit soort marktgebaseerde kredietoplossingen kan helpen bij het stimuleren van groei en stabiliteit. Wij denken dat Europa, dat een belangrijke focus in onze aandelenportefeuilles blijft, na verloop van tijd zou moeten profiteren van deze initiatieven.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en zij kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen.

Hyperlink-disclaimer

Koppelingen kunnen u naar websites/media van derden voeren, waar u informatie en diensten vindt die niet door ons zijn gecontroleerd of worden ondersteund. Wij adviseren u de voorwaarden op het gebied van privacy, beveiliging, gebruik en dergelijke van elke website die u bezoekt te controleren, omdat wij daarover geen controle uitoefenen en er geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aannemen.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.