Beyond Bulls & Bears

Unconstrained wereldwijd beleggen in een context van buitengewoon monetair beleid

Unconstrained wereldwijd beleggen in een context van buitengewoon monetair beleid

Volgens ons is het slechts een kwestie van tijd voor de lonen in de VS weer omhoog gaan en de inflatie aanwakkeren. Op basis van de ramingen van de Fed zelf liggen we dicht in de buurt van wat als volledige werkgelegenheid wordt beschouwd. Dat rechtvaardigt volgens ons dus geen rente van 0%.

Verder kijken dan het gebabbel over zeepbellen

Verder kijken dan het gebabbel over zeepbellen

Op langere termijn denken we niet dat een hogere rente per se negatief zal zijn voor aandelenmarkten, vooral omdat een terugkeer naar een normale rente zou worden beschouwd als een teken van het vertrouwen van de Fed in de sterkte van de Amerikaanse economie en zijn overtuiging dat de economie op eigen benen kan staan.

Goudlokje en de drie beren: zijn de ideale groeiomstandigheden voor de eurozone in gevaar?

Goudlokje en de drie beren: zijn de ideale groeiomstandigheden voor de eurozone in gevaar?

De eurozone biedt momenteel een in onze ogen ideale omgeving voor groei. Het zou ons dus wel enigszins verontrusten als de economie er niet zou groeien.

Pijlers ‘Consumenten’ en ‘bedrijven’ ondersteunen groei VS

Pijlers ‘Consumenten’ en ‘bedrijven’ ondersteunen groei VS

Hoewel wij verwachten dat de dollar wellicht nog een hele tijd duur zal blijven, denken wij niet dat dit op lange termijn een grote impact zal hebben op de winstgroei van veel bedrijven.

Stijgende rente en de renaissance van wereldwijde aandelenselectie

Stijgende rente en de renaissance van wereldwijde aandelenselectie

Zodra de inspanningen van verschillende centrale banken hun vruchten beginnen af te werpen en de wereldwijde economie gezonder wordt, verwachten we een potentiële terugschroeving van de ongebruikelijke monetaire beleidsmaatregelen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de aandelenmarkten terugkeren naar wat wij zien als een meer rationeel gedrag.

Waarom stijgende olieprijzen niet verrassen, maar lage ijzerertsprijzen wellicht blijvend zijn

Waarom stijgende olieprijzen niet verrassen, maar lage ijzerertsprijzen wellicht blijvend zijn

Terwijl de aanbodstijging op de oliemarkt betrekkelijk recent is, is het overaanbod van ijzererts een langetermijnfenomeen. Op basis van onze analyse van vraag- en aanbodtrends in de toekomst, verwachten wij bovendien dat de overvloed aan ijzererts zal voortduren — en misschien nog zal toenemen.

Twee opinies over Zuid-Korea

Twee opinies over Zuid-Korea

Zolang de wereldwijde macro-economische context stabiel blijft en de Zuid-Koreaanse regering een pro-groei beleid blijft voeren, denken we dat de vooruitzichten voor de Zuid-Koreaanse aandelen goed zijn voor de rest van 2015. (Sung Sik Oh)

Op zoek naar inkomsten in een stormachtig beursklimaat

Op zoek naar inkomsten in een stormachtig beursklimaat

Het is belangrijk op te merken dat de impact van zowel een sterkere dollar als dalende grondstoffenprijzen vooral voelbaar zal zijn in opkomende markten.

To Brexit or not to Brexit: moet de EU het binnenkort zonder de Britten stellen?

To Brexit or not to Brexit: moet de EU het binnenkort zonder de Britten stellen?

Volgens mij zou het grote risico als het Verenigd Koninkrijk besluit de deur van de EU achter zich dicht te trekken, een marginalisering zijn, niet alleen economisch, en niet alleen financieel, maar ook politiek.… Ik zou zelfs durven te stellen dat de positie van het Verenigd Koninkrijk als wereldwijd financieel centrum in gevaar komt als het uit de EU stapt.

Toenemende fusies en overnames in de technologiesector

Toenemende fusies en overnames in de technologiesector

Veel IT-bedrijven zitten op een berg geld en naarmate de bedrijven in dit segment gevestigde waarden worden, vinden zij ook nieuwe manieren om kapitaal naar hun aandeelhouders te retourneren.

Maak kennis met de beheerder: Heather Arnold

Maak kennis met de beheerder: Heather Arnold

“Mijn vader wekte mijn belangstelling voor de beleggingssector, toen ik nog op school zat. Hij had veel aandacht voor de bedrijven en hun aandelenkoersen, en besprak dat uitgebreid aan tafel met ons. Ik ben zelfs eens met hem naar een aandeelhoudersvergadering van Templeton geweest, vele jaren voor ik bij het bedrijf aan de slag ging.”

Tijd kopen – Waarom fusie- en overnameactiviteiten niet meteen zullen stilvallen

Tijd kopen – Waarom fusie- en overnameactiviteiten niet meteen zullen stilvallen

In een context van een nog steeds matige wereldwijde groei die mogelijk geen grote rendementen zal opleveren voor nieuwe investeringen of kapitaaluitgaven, lijkt de markt makkelijker te aanvaarden dat goed doordachte fusie- en overnameactiviteiten, gefinancierd door goedkoper kapitaal en lage rentevoeten, snel positieve resultaten zouden kunnen opleveren.