Beyond Bulls & Bears

Tijd kopen – Waarom fusie- en overnameactiviteiten niet meteen zullen stilvallen

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

Een aantal opvallende potentiële megadeals hebben de schijnwerpers de afgelopen weken weer op de fusie- en overnameactiviteiten gericht. Nu speculatie troef is over wie als volgende aan de beurt is, legt Cindy Sweeting, director of portfolio management, Templeton Global Equity Group, de factoren uit die waarschijnlijk de reactie van de financiële markten op dergelijke activiteiten zullen beïnvloeden.

Cindy Sweeting
Cindy Sweeting

Cindy Sweeting, CFA
Director of Portfolio Management
Templeton Global Equity Group

Het staat buiten kijf dat de fusie- en overnameactiviteiten zijn beginnen te versnellen tijdens de vorige kwartalen. Niet alleen zagen we dit jaar de aankondiging van een aantal high-profile potentiële samensmeltingen, in 2014 werden er ook al transacties afgesloten voor in totaal meer dan US$ 3,5 biljoen — een stijging van 47% ten opzichte van 2013.[1] Wij verwachten dat er nog veel meer zullen volgen.

Wat drijft deze activiteit? We zien in de eerste plaats dat er zich op bedrijfsniveau een aanzienlijke reserve aan contanten begint op te bouwen in vele regio’s, inclusief de Verenigde Staten, Europa, China en Japan. Sommige bedrijven, vooral in de Verenigde Staten, zijn nu begonnen met die contanten te gebruiken voor aandelenterugkopen en het betalen van hogere of bijzondere dividenden. We hebben echter ook bedrijven gezien die gebruik maken van goedkope debetrentevoeten om die kasvoorraden te vergroten. Volgens ons weerspiegelt deze trend de verwachting van een verbeterende wereldwijde economie en stijgend vertrouwen op strategisch niveau, wat de fusie- en overnameactiviteiten nog verder zou kunnen stimuleren.

Ook zien we dat de markt een nieuwe houding heeft aangenomen ten opzichte van deelnemers aan fusie- en overnameactiviteiten, en dat zal volgens ons ook een rol spelen in het verhogen van de interesse in dergelijke activiteiten. Traditioneel is het de overgenomene — het bedrijf waarop een overnamebod wordt gedaan — die via zijn aandelenkoers de voordelen opstrijkt van een fusie of overname, maar het lijkt ons dat de markt nu ook de overnemer steeds meer begint te belonen.

In een context van een nog steeds matige wereldwijde groei die mogelijk geen grote rendementen zal opleveren voor nieuwe investeringen of kapitaaluitgaven (capex), lijkt de markt makkelijker te aanvaarden dat goed doordachte fusie- en overnameactiviteiten, gefinancierd door goedkoper kapitaal en lage rentevoeten, snel positieve resultaten zouden kunnen opleveren.

Een van de beste redenen om te verwachten dat deze cyclus zich zal voortzetten is misschien nog dat veel beleggers deze transacties wel degelijk erkennen als een onmiddellijke bijdrage tot de winst en de neiging hebben zowel de kopers als de gekochten te belonen.

Fusie- en overnameactiviteiten lijken ook aan een opmars bezig op de kapitalisatieschaal, want grote transacties staan nu ook weer op de agenda. In 2015 zijn er al een aantal transacties van meer dan US$ 10 miljard aangekondigd.[2]

Amerikaanse bedrijven hebben tot nu toe de meeste fusie- en overnameactiviteiten uitgevoerd, en dat is waarschijnlijk te danken aan een combinatie van de sterke US dollar en het feit dat een aantal Amerikaanse bedrijven aanzienlijke cashreserves hebben opgebouwd in het buitenland die misschien het best op deze manier kunnen worden gebruikt.

Volgens schattingen houden een aantal in de VS gevestigde wereldwijde bedrijven tot wel 90% van hun contanten in het buitenland.

Doordat zoveel contanten niet kunnen worden gerepatrieerd zonder belastinggevolgen en doordat de sterke US dollar de rol van krachtige overnamevaluta vervult – naast de “valuta” van gezwollen aandelenkoersen – kunnen we verwachten dat Amerikaanse bedrijven met enorme reserves aan contanten naar het buitenland blijven kijken voor transacties. We hebben nog niet zoveel transacties gezien bij Europese en Japanse bedrijven, maar in Europa is er waarschijnlijk nog ruimte voor een inhaalbeweging op het vlak van de fusie- en overnameactiviteiten, aangezien het vertrouwen van de bedrijven stijgt en de activiteitenniveaus terugkeren naar recentere historische niveaus.

De activiteit die we de afgelopen kwartalen hebben waargenomen over de hele wereld is evenzeer gelijk verspreid over de sectoren. De gezondheidszorg zag waarschijnlijk de meeste activiteit, maar we hebben ook transacties gezien in vastgoed, consumptie, industrie en verschillende andere sectoren.

We kunnen ons maar moeilijk een versmalling naar een of twee “hot” sectoren voorstellen, en ook denken we dat het waarschijnlijk te vroeg is om het einde van de golf van fusie- en overnameactiviteiten uit te roepen.

Een combinatie van goed gekapitaliseerde bedrijven in veel regio’s over de hele wereld, goedkope financiering en een blijvende onzekerheid over het potentieel voor organische kapitaaluitgaven doen inderdaad allemaal vermoeden dat we nog steeds in de begin- of middelste fase van de huidige fusie- en overnamecyclus zitten.

We geloven echter ook dat dividendverhogingen en terugkopen zullen voortduren, gelet op hun populariteit bij veel beleggers, die de extra opbrengsten en onmiddellijke waardeaangroei op prijs stellen. Bedrijven kunnen kapitaaluitgaven uiteraard niet eeuwig uitstellen, en de industriële middelen van veel ontwikkelende economieën zijn enorm toegenomen. Wij zijn echter van mening dat de huidige situatie meer terugkopen, dividenden en fusie- en overnameactiviteiten aanmoedigt dan organische kapitaaluitgaven.

CFA® and Chartered Financial Analyst zijn handelsmerken van het CFA Institute.

De verklaringen, meningen en analyses van Cindy Sweeting in dit document vertegenwoordigen haar persoonlijke standpunt. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast risico’s die voortvloeien uit hun kleinere omvang en lagere liquiditeit.

[1] Bron: Thomson Reuters Mergers & Acquisitions Review – Volledig jaar 2014. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[2] Bron: Thompson Reuters