Beyond Bulls & Bears

Toenemende fusies en overnames in de technologiesector

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

De technologiegerichte Nasdaq Composite Index bereikte eindelijk een nieuw record in april en brak daarmee het oude record van 15 jaar geleden. Wanneer een historisch hoogtepunt wordt bereikt, neemt natuurlijk ook de bezorgdheid over het risico van een zeepbel toe. Volgens J.P. Scandalios van de Franklin Equity Group is de situatie op de markten en in de economie vandaag echter heel anders dan eind jaren ’90, toen iedereen alles wat naar ‘dotcom’ zweemde kocht, om puur speculatieve redenen. Hij denkt dat de langetermijnvooruitzichten positief zijn voor de technologiesector (en gerelateerde sectoren zoals biotechnologie) en stelt dat de waarderingen nog steeds redelijk zijn. In feite hebben de lage waarderingen zelfs bijgedragen aan een golf van fusies en overnames in het segment, wat de belangstelling van de beleggers levendig zou kunnen houden.

J.P. Scandalios
J.P. Scandalios

J.P. Scandalios
Vice President
Portfolio Manager
Research Analyst
Franklin Equity Group

Wij denken dat de meerjarige vooruitzichten voor de sector informatietechnologie (IT) gunstig ogen om diverse redenen. Geselecteerde, goed gepositioneerde technologiebedrijven lijken fundamenteel gezond, met aantrekkelijke en aanhoudende groeivooruitzichten. Vanuit waarderingsstandpunt is de IT-sector zelfs een van de meest aantrekkelijke in de S&P 500 Index, rekening houdend met de groei (zie onderstaande illustratie). De lage prijs die wordt gevraagd voor de groei in de sector is niet onopgemerkt voorbijgegaan, ook bij de IT-bedrijven zelf. Veel technologiebedrijven beschikken over aanzienlijke cashreserves op hun balans en lijken steeds meer bereid om een deel daarvan aan de aandeelhouders uit te keren. Wij verwachten dan ook nieuwe kansen voor fusies en overnames die de IT-sector kunnen consolideren en versterken.

De technologiebedrijven vinden steun in langdurige thema’s

Er zijn diverse langdurige thema’s in de wereldeconomie die volgens ons steun bieden aan de technologiesector. Zo zijn er talrijke voorbeelden van nieuwe technologie die ontwikkelingen aandrijft, wat op zijn beurt winsten en cashflow genereert voor de vernieuwers. De laatste tijd dienen zich nieuwe kansen aan in het kader van de netwerkbeveiliging, de groei van draadloze data, SSD (solid-state geheugenopslag) in servers en notebooks, de sterke toename van de e-commerce, het ‘Internet of things’, ledlampen, de invoering van SaaS (Software-as-a-Service) en 3D-printen. Een recent hot item in de sector is transactiebeveiliging. Wij bekijken ook bedrijven die kunnen profiteren van de omschakeling van de oude creditcards met magneetstrips naar NFC (near field communications) en kaarten met chip en pin, en natuurlijk ook de upgrade van de betaalterminals die deze technologieën gebruiken.

Ook buiten het traditionele technologiesegment vinden wij interessante technologietoepassingen. Zo helpt het wereldwijd groeiende aantal internetgebruikers in zowel de opkomende als de ontwikkelde markten, in combinatie met het toenemende gebruik van smartphones en tablets (zie het onderstaande diagram voor de abonnementen voor mobiele telefonie), bij de transformatie van de reissector.Consumenten organiseren en boeken hun reizen nu steeds meer online. Elders hebben diverse bedrijven voor gezondheidszorgapparatuur medische toestellen ontwikkeld waarmee diabetici hun bloedglucosespiegels beter kunnen meten, wat de dagelijkse last van deze ziekte terugdringt via een geautomatiseerde en aangepaste toediening van insuline.

20150529_Internet_use_2012_dut

De waarderingen blijven aantrekkelijk

Thema’s zoals hierboven beschreven, hebben bijgedragen tot de hoge vlucht van een aantal IT-aandelen. Volgens het laatste FactSet Earnings Insight Report is de inkomstengroei van de sector voor 2015 de op een na hoogste van de 11 sectoren in de S&P 500 Index (gezondheidszorg is de nr. 1).[1]

Ondanks de positieve winstgroeivooruitzichten blijft informatietechnologie ook aantrekkelijk op waarderingsbasis, met een koers/winst-verhouding (price/earnings, P/E) voor het tweede boekjaar (gebaseerd op de consensusverwachting voor de bedrijfswinsten in het tweede jaar na nu) onder die van de algemene index. Over het algemeen geeft een lagere P/E aan dat de beleggers een lagere winstgroei in de toekomst verwachten dan bij bedrijven met een hogere P/E.

Slide0

De combinatie van solide groeivooruitzichten en redelijke waarderingen bezorgt informatietechnologie de laagste verhouding koers/winst tot groei (price/earnings to growth, PEG) van alle sectoren in de S&P 500 Index per 31 maart.[2] Hoe lager de PEG-ratio, hoe sterker een sector doorgaans ondergewaardeerd is in het licht van zijn winstresultaten.

Slide1

En wij zijn niet de enigen die oog hebben voor de aantrekkelijke waarderingen in de technologiesector. Veel IT-bedrijven zitten op een berg geld en naarmate de bedrijven in dit segment gevestigde waarden worden, vinden zij ook nieuwe manieren om kapitaal naar hun aandeelhouders te retourneren. Aandelen terugkopen en het beginnen met of verhogen van dividenden waren al gebruikelijk, maar steeds vaker worden ook fusies en overnames beschouwd als een interessante keuze voor technologiebedrijven die hun waarde willen optrekken. Kleinere bedrijven met geavanceerde technologie overnemen kan een rendabele manier zijn voor grotere technologiebedrijven om hun mogelijkheden uit te breiden op nieuwe gebieden en zo nieuwe winstkansen in de toekomst te genereren, of om het rendement en de productiviteit te stroomlijnen.

Dat bleek bijvoorbeeld onlangs toen twee grote halfgeleiderbedrijven aankondigden dat zij van plan waren te fuseren. Een zet die in goede aarde viel op de markt, omdat de voordelen voor het gecombineerde bedrijf meteen duidelijk waren. Hoewel beide bedrijven volgens ons ook voor de fusie aantrekkelijke beleggingen waren – het zijn toonaangevende spelers in halfgeleideronderdelen die van vitaal belang zijn voor de groei van mobiele betalingen en verbonden toestellen – zal het gecombineerde bedrijf waarschijnlijk ook profiteren van kostenbesparingen en mogelijke synergieën tussen de twee productlijnen. Wij denken dat de duidelijke voordelen van de transactie erop wijzen dat fusies en overnames een interessante optie zijn voor halfgeleider- en andere technologiebedrijven, maar ook andere bedrijven in het segment duidelijk maken dat dit een groeisector is die zij van naderbij zouden moeten bekijken.

Hoewel wij niet specifiek beleggen in bedrijven in de hoop op een fusie of overname – wij beleggen liever in bedrijven die op eigen houtje een duurzame groei op lange termijn kunnen boeken – voeren ook bedrijven waarin wij beleggen soms dergelijke transacties uit wanneer zij hun eigen groei-, kwaliteits- en koersvooruitzichten afwegen tegen die van hun concurrenten. Ook in het kader van ons proces zijn groei, kwaliteit en koers de sleutelfactoren van onze beleggingsaanpak. Wij proberen bedrijven te identificeren die volgens ons een unieke positie bekleden om munt te slaan uit de superieure groei en winsten die voortvloeien uit langdurige technologietrends en innovatie. Wij passen dan een diepgaande financiële analyse en een strikte waarderingsdiscipline toe om posities op te bouwen bij wat volgens ons een aantrekkelijk risicogecorrigeerd koersniveau is.

Als beleggers in het technologiesegment gaat onze voorkeur uit naar groei en innovatie, omdat wij geloven dat innovatie vroeg of laat tot een superieure groei en winst leidt. Het is daarbij ook belangrijk om de waarderingen te bekijken en te profiteren van situaties waar de brede markt een bedrijf op korte termijn verkeerd lijkt in te schatten. Door deze combinatie van hoge groei en aantrekkelijke waardering blijft technologie een aantrekkelijke sector om in te beleggen en zolang deze factoren aanhouden, zullen ook de fusies en overnames in de sector volgens ons op een hoog peil blijven.

De verklaringen, meningen en analyses van J.P. Scandalios in dit document vertegenwoordigen zijn persoonlijke standpunt. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig geleden verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie, en de gebruiker die zich verlaat op deze verklaringen, meningen en analyses doet dat louter op eigen risico. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global  en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. De technologiesector is sterk volatiel door het snelle tempo van de productveranderingen en de ontwikkelingen binnen de sector. Technologiebedrijven kunnen klein en/of relatief nieuw en onervaren zijn. Kleinere bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen.

[1] Bron: FactSet, per 24/4/15. Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd. Ga naar  www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[2] Bron: FactSet per 31/3/15. Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd. Ga naar  www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.