Beyond Bulls & Bears

To Brexit or not to Brexit: moet de EU het binnenkort zonder de Britten stellen?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

De recente overwinning van de centrumrechtse Conservatieven in de Britse verkiezingen viel weliswaar in relatief goede aarde op de financiële markten, maar doet ook vragen rijzen over de toekomstige samenstelling van de Europese Unie (EU of ‘Unie’) – volgens het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank de grootste economie ter wereld. Een van de beloften van de Conservatieven in de aanloop naar de verkiezingen was een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk, wat er wel eens toe zou kunnen leiden dat een van de sterkste leden uit de Unie stapt. En het ziet ernaar uit dat het referendum er ook komt. Het werd immers vermeld in de toespraak van de Koningin bij de opening van het parlement op 27 mei, waarin de agenda van de Britse regering voor de volgende vijf jaar wordt uiteengezet. Tijd dus voor drie van onze beleggingsprofessionals met de meeste ervaring in de regio, David Zahn, Heather Arnold en Philippe Brugere-Trelat, om de situatie te analyseren en na te gaan wat een ‘Brexit’, de Britse exit uit de EU, kan inhouden voor het Verenigd Koninkrijk en Europa.

David Zahn
David Zahn

David Zahn, Head of European Fixed Income
Franklin Templeton Fixed Income Group
De verkiezing in het Verenigd Koninkrijk van een Conservatieve regering – zij het met een krappe meerderheid – veroorzaakte een zekere euforie op de financiële markten. Veel marktdeelnemers vinden dat het resultaat al bij al nog meevalt.

De overwinning van de Conservatieven betekent echter ook dat er normaliter binnen een vijftal jaar een referendum komt over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Dat is overigens niet alleen mijn eigen mening: op dit moment wordt algemeen verwacht dat het referendum in 2017 zal plaatsvinden. Dat lijkt nu nog een eind in de toekomst. Vanuit het standpunt van de markten en gelet op de onzekerheid over de uitslag, hoop ik alvast dat de regering niet te lang draalt met haar beslissing.

Premier David Cameron heeft echter gesteld dat hij eerst nog met de EU wil onderhandelen over mogelijke hervormingen en de toekomstige rol van het Verenigd Koninkrijk. De geschiedenis heeft ons geleerd dat dit soort onderhandelingen heel veel tijd in beslag kan nemen.

De overwinning van de Conservatieven, die een verrassing was voor de meeste marktwaarnemers, zal echter een schot voor de boeg zijn geweest voor de andere Europese leiders en de EU-onderhandelaars.

Ongeacht hoe je de standpunten van de Conservatieve regering ook bekijkt, het zal voor de EU duidelijk zijn dat de Britse kiezers nadrukkelijk achter hun leiders staan. De EU zal de hele kwestie van de door het Verenigd Koninkrijk gewenste hervormingen en de onderhandelingen over nieuwe voorwaarden voor het EU-lidmaatschap van het land, dan ook heel wat serieuzer moeten nemen dan vóór de verkiezingen. Her en der beginnen bedrijven te overwegen wat hen te doen staat als er wordt gestemd om uit de EU te stappen – en soms blijkt dat een bedrijf er in dat geval aan denkt om andere oorden op te zoeken.

Wat het referendum zelf betreft, denk ik dat de exacte formulering van de vraag die de overheid aan het publiek zal voorleggen van doorslaggevend belang zal zijn, iets wat de markten zeker ook niet zal ontgaan. Het zou bijvoorbeeld zo geformuleerd kunnen worden dat een uitstap van het VK waarschijnlijker wordt, maar ook bij een andere vraagstelling dat het voortgezette lidmaatschap meer kans maakt. Ik denk dus dat de schaduw van het referendum onzekerheid zal veroorzaken op de markten zodra die zich daarop zullen concentreren. Daar staat tegenover dat volatiliteit die voortvloeit uit onzekerheid ook kansen kan brengen.

Heather Arnold
Heather Arnold

Heather Arnold, Director of Research
Templeton Global Equity Group
De grondgedachte achter de oprichting van de EU is ongetwijfeld een nobele zaak. Zij heeft de Europese landen ertoe aangezet om meer aandacht te schenken aan wat hen bindt dan wat hen scheidt. Het heeft gezorgd voor het vrije verkeer van goederen, werk en kapitaal, en, al even belangrijk, een strategische stem van de lidstaten aan de wereldwijde onderhandelingstafel . Als de Britse conservatieve regering zoals beloofd het EU-lidmaatschap of een Brexit via een referendum aan de Britten voorlegt in 2017, valt het te hopen dat de argumenten voor en tegen op rationele wijze worden uiteengezet. Wij gaan ervan uit dat het Verenigd Koninkrijk er heel wat bij te winnen heeft om in de Unie te blijven. Een van de belangrijkste voordelen is dat het zo van binnenuit kan helpen om vorm te geven aan het EU-beleid.

De EU-leden hebben heel wat gemeenschappelijke problemen, met immigratie als een van de meest omstreden. Alle Europese landen hebben moeite met de instroom van vluchtelingen en het vrije verkeer van werkkrachten over de grenzen. Volgens ons zal een oplossing die zich beperkt tot het VK minder efficiënt zijn dan een EU-brede oplossing. Economisch gesproken zou het Verenigd Koninkrijk zijn financiële en handelsbeleid moeten herzien. Een uitstap uit de EU zou vermoedelijk een zekere afsluiting van de Britse economie met zich meebrengen. Ik heb zelf negen jaar in het Verenigd Koninkrijk gewoond, en heb kunnen vaststellen welke voordelen de open economie het Verenigd Koninkrijk heeft opgeleverd. Dat wordt in de eerste plaats geïllustreerd door zijn dynamische financiële sector. Als het Verenigd Koninkrijk uit de Unie stapt, denk ik dat het geen twijfel lijdt dat de Britse financiële instellingen de EU-regels zullen moeten naleven om toegang te krijgen tot de markten in de EU, zonder veel inspraak bij het opstellen van die regels. Dat zou vermoedelijk een negatieve impact hebben op de kapitaalstromen en mogelijk zelfs op de kostprijs van het kapitaal in het Verenigd Koninkrijk.

Tenslotte zou het leven in Europa zijn gewone gangetje gaan als het Verenigd Koninkrijk besluit om zijn positie binnen de Unie af te bouwen. Het Verenigd Koninkrijk heeft al een eigen munt, heeft nee gezegd tegen een toekomstige bankenunie en hanteert een grotendeels onafhankelijk buitenlands en defensiebeleid. Vanuit ons perspectief lijken de potentiële voordelen voor het Verenigd Koninkrijk als het helpt vorm te geven aan de toekomst van Europa door in de EU te blijven, sterker door te wegen dan de nadelen.

Philippe Brugere-Trelat
Philippe Brugere-Trelat

Philippe Brugere-Trelat, Executive Vice President
Portfolio Manager
Franklin Mutual Series
Ik denk de Britste aandelenmarkt ongetwijfeld onder een zekere druk zal staan tot er meer duidelijkheid komt rond de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in de EU. Maar al bij al denk ik niet dat het Verenigd Koninkrijk zal kiezen om uit de EU te stappen. In de eerste plaats blijkt uit alles wat ik lees dat de overweldigende meerderheid van de Britse bedrijven verkiest om het land in de EU te houden. De reden daarvoor is zeer simpel: de EU is de belangrijkste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. De EU is goed voor meer dan de helft van de Britse export en een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk zou het gros van zijn handelsprivileges met de rest van Europa kunnen kwijtspelen. Dat zou zeer waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de Britse export en op het bruto binnenlands product (bbp) van het land.

Vanuit het standpunt van het monetaire beleid zou het Verenigd Koninkrijk moeten kiezen tussen ofwel in ‘splendid isolation’ te werken – geen al te aanlokkelijk vooruitzicht, gelet op de grootte van de economie –, ofwel het voorbeeld te volgen van Noorwegen of Zwitserland en een monetair beleid hanteren dat het beleid van de EU op de voet volgt, maar zonder zelf deel uit te maken van de Unie. Die laatste optie zou het Verenigd Koninkrijk zeer weinig onafhankelijkheid op monetair vlak bieden.

Volgens mij zou het grote risico als het Verenigd Koninkrijk besluit de deur van de EU achter zich dicht te trekken een marginalisering zijn, niet alleen economisch, en niet alleen financieel, maar ook politiek. Ik denk dat het ‘wishful thinking’ is om te denken dat het Verenigd Koninkrijk in zijn eentje zijn status van grote handelspartner op wereldgebied zou kunnen herwinnen. Ik zou zelfs durven te stellen dat de positie van het Verenigd Koninkrijk als wereldwijd financieel centrum in gevaar komt als het uit de EU stapt.

Al bij al denk ik dus niet dat een Brexit een goede zet zou zijn voor het Verenigd Koninkrijk, en zelf ben ik de mening toegedaan dat het waarschijnlijk niet zo’n vaart zal lopen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.
Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Wisselkoersen kunnen binnen een kort tijdsbestek aanzienlijk fluctueren, wat een impact kan hebben op het rendement.