Beyond Bulls & Bears

Waarom stijgende olieprijzen niet verrassen, maar lage ijzerertsprijzen wellicht blijvend zijn

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Duits Spaans Pools

Tot spijt van consumenten en tot grote vreugde van energiebedrijven begonnen de olieprijzen, die sinds juni 2014 gekelderd waren, dit voorjaar uit het dal te klimmen. Maarten Bloemen, Executive Vice President en Portfolio Manager bij Templeton Global Equity Group, legt aan de hand van het spel van vraag en aanbod op de markt uit waarom die trend zich volgens hem zal doorzetten. Tucker Scott, Executive Vice President en Portfolio Manager bij Templeton Global Equity Group, vergelijkt vervolgens de wisselwerking tussen vraag en aanbod op de oliemarkt met die van ijzererts, en geeft zijn visie op de vraag of de ingestorte prijzen van het belangrijkste ingrediënt voor staalproductie zullen herstellen.

Maarten Bloemen
Maarten Bloemen

Maarten Bloemen
Executive Vice President
Portfolio Manager, Research Analyst
Templeton Global Equity Group

Dat de prijs van ruwe olie in het eerste kwartaal van 2015 enigszins stabiliseerde nadat hij tussen juni 2014 en januari 2015 met zowat 60% daalde tot minder dan 50 dollar per vat, was bemoedigend. Op langere termijn, want dat is waar we bij Templeton Global Equity Group naar kijken, lijkt zelfs het recente prijsniveau van 60 dollar per vat ons niet houdbaar. Ik kan verschillende verklaringen geven voor die mening, maar ze komen allemaal neer op de klassieke spanning tussen vraag en aanbod.

Hoewel de opkomst van schalieolie in de VS de indruk heeft gewekt dat de wereld in de olie baadt, zal de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod volgens ons slechts van tijdelijke aard blijken te zijn. Amerikaanse schalieolieproducenten hebben zeer snel gereageerd op de plotse ineenstorting van de olieprijzen en hun budgetten gemiddeld met 35% verlaagd (1). Ze hebben ook het aantal installaties verminderd tot een historisch dieptepunt, ongeveer 44% minder dan tijdens het hoogtepunt (2). Ook het aantal nieuwe boorvergunningen is afgenomen. Al die elementen samen lijken ons de eerste tekenen van een productievertraging. En ook al zijn het dan de eerste tekenen, ze verdienen toch de nodige aandacht.

Oil Charts_dut2

Bovendien ligt de afnamesnelheid, die meet hoe snel het productiepeil terugloopt, bij schaliebronnen gemiddeld vijf- tot tienmaal hoger dan bij traditionele oliebronnen. De schaliesites in de VS hebben daarmee een relatief korte levensduur.

Afgezien van schalieolie in de VS worden weinig nieuwe reserves ontdekt, en die liggen meestal te afgelegen om rendabel te zijn of in politiek te woelige regio’s om betrouwbaar te zijn. Dat benadrukt volgens ons de langetermijnuitdagingen aan aanbodzijde nog meer. Wij zijn van mening dat de sector een aanzienlijk volume nieuwe olie moet vinden om te voldoen aan de geschatte vraag – die volgens mij verder zal stijgen.

Om de kloof tussen de bestaande productiebasis, die krimpt door het jaarlijkse verbruik en de natuurlijke afname van olievelden wereldwijd, en de verwachte vraag te dichten, moet nog flink wat olie worden ontdekt en aangeboord. Toen de olie 100 dollar per vat kostte, voor de prijs vorig jaar in vrije val ging, hadden de meeste energiebedrijven moeite om hun reserves door exploratie en ontwikkeling van nieuwe bronnen op peil te houden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zij daarin op langere termijn zullen slagen bij de lagere prijzen van vandaag. Hoewel de kosten het afgelopen jaar gedaald zijn door de relatief lage inflatie en het terugschroeven van investeringen, wijst onze analyse uit dat de prijs 75 à 80 dollar per vat zou moeten bedragen om de reserves aan te vullen en de productie op te drijven om in de toekomst aan de verwachte wereldwijde vraag te voldoen.

Stijgende vraag
De wereldwijde vraag naar olie zal volgens ons in de eerste plaats gestuurd worden door de ontwikkelingen in de opkomende markten. Hoewel we geen grote stijging verwachten, merken we op dat China minder olie verbruikt dan zijn aandeel in het wereldwijde bruto binnenlands product zou rechtvaardigen, Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat in een gestaag tempo nieuwe olievelden ontdekt en ontwikkeld moeten worden om de potentiële toekomstige vraag bij te benen.

Oil Charts_dut 1

Nu de transportkosten gedaald zijn, trekt de vraag aan. Tussen oktober 2014 en maart 2015 steeg bijvoorbeeld het aantal voertuigkilometers in de Verenigde Staten (3) , en er zijn ook tekenen van een stijgende vraag in China en India.

Al met al oogt het plaatje volgens ons vandaag veel rooskleuriger dan tijdens de vorige grote olieschok in de jaren 1980. Toen viel een massaal krimpende vraag samen met een piek in het aanbod van producenten die geen lid waren van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) nadat de olieprijzen vertwintigvoudigden. Vandaag blijft de vraag tegen een bescheiden maar gezond tempo groeien, terwijl door de sterke prijsdaling het aanbod net meer onder druk komt.

Hoewel de oliemarkten volgens ons wellicht volatiel blijven en op korte termijn verder kunnen wegzakken, zien wij nog altijd veel stijgingspotentieel op de langere termijn die we voor onze beleggingen hanteren. Onze energiespecialisten hebben een grondige analyse gemaakt, zowel van de sector in zijn geheel als van individuele aandelen, en zijn tot de conclusie gekomen dat de olieprijzen op korte termijn mogelijk verder gedaald zijn dan fundamentele factoren op lange termijn verantwoorden. Hierdoor kijken wij de laatste tijd met meer belangstelling naar de energiesector en profiteren we van de lagere koersen om in onze ogen ondergewaardeerde aandelen te kopen. Wij denken dat onze positie ons toelaat de lagere koersen op korte termijn uit te zitten en te profiteren van de hogere olieprijs die wij in de toekomst verwachten.

Tucker Scott
Tucker Scott

Tucker Scott, CFA
Executive Vice President
Portfolio Manager, Research Analyst
Templeton Global Equity Group
Over het vraag-aanboddilemma van ijzererts:

Het afgelopen jaar volgde de prijs van ijzererts de bewegingen van de olieprijs, met een daling van 100 dollar naar 50 dollar (per ton) in april (4). Sindsdien zijn de prijzen licht opgeveerd tot zowat 60 dollar (5). Terwijl de aanbodstijging op de oliemarkt betrekkelijk recent is, is het overaanbod van ijzererts een langetermijnfenomeen. Op basis van onze analyse van vraag- en aanbodtrends in de toekomst, verwachten wij bovendien dat de overvloed aan ijzererts zal voortduren — en misschien nog zal toenemen. Vanwege de omvang van de markt wordt ijzererts vaak beschouwd als een goede indicator voor de grondstoffensector.

De afgelopen vijf jaar waren we getuige van ongekende stijgingen in de productie van ijzererts, met name in Australië en Brazilië. In de vroege jaren 2000 noteerde ijzererts rond 20 dollar per ton. Met de opmars van de Chinese economie klom de prijs gestaag hoger, tot een piek van ongeveer 170 dollar per ton in 2011. Toen de prijs van ijzererts in 2010 – 2011 opliep tot 160 dollar per ton, besliste het management in alle grote mijnbouwbedrijven schijnbaar tegelijk om de capaciteit op te trekken. Vergelijk het met een wedstrijdje staren: elk bedrijf dacht dat de anderen als eerste met de ogen zouden knipperen en hun expansieplannen zouden intrekken. Uiteindelijk gaf niemand een krimp en overspoelde een stortvloed aan ijzererts de markt. Op zich beschouwd waren de expansieplannen van elk groot mijnbouwbedrijf waarschijnlijk gegrond. Ze hadden echter geen rekening gehouden met de gevolgen die de som van hun individuele acties voor het aanbod zou hebben.

Door die toename van de ijzerertsproductie zal het aanbod naar verwachting met ongeveer 40% stijgen tussen 2014 en 2018 (6). Bovendien wordt de extra capaciteit net beschikbaar wanneer de vraag lijkt af te vlakken. China, dat 71% van de wereldwijde vraag naar ijzererts vertegenwoordigt (7), kondigde in maart aan dat het zijn staalproductie, waarvoor het ijzererts gebruikt, met 10% wil verlagen. Bovendien wordt verwacht dat de bbp-groei van China in 2015 vertraagt tot 7% (8), wat doet vermoeden dat de vraag naar ijzererts in de toekomst minder groot zal zijn dan de producenten verwachtten.

De vraag naar ijzererts heeft ook te lijden onder het toegenomen aanbod van schroot. Dat is een fenomeen waar olie geen last van heeft: zodra benzine is verbruikt, is ze voor altijd verdwenen. Staal kan echter gerecycleerd worden tot grondstof voor de productie van nieuw staal. In de VS geproduceerd staal is voor 75% afkomstig van schroot, terwijl dat in China slechts 17% is. De volgende 15 jaar verdubbelt volgens ons het gebruik van schroot in China wellicht, wat opnieuw slecht nieuws is voor een potentiële stijging van de vraag naar ijzererts.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.
Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.
Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in de grondstoffensectoren gaan gepaard met specifieke risico’s, zoals een hogere gevoeligheid voor ongunstige economische en regulatorische ontwikkelingen in de sector. Beleggingen in buitenlandse aandelen gaan gepaard met hogere risico’s door de valutavolatiliteit en politieke en economische onzekerheid.

(1) Bronnen: ramingen Credit Suisse, Bloomberg. Gegevens met betrekking tot 2014 en 2015.

(2) Bron: Factset, Baker Hughes Inc. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker. Gegevens per maart 2015.

(3) Bron: US Energy Information Administration, 7 april 2015.

(4) Bron: Bloomberg L.P., van mei 2014 tot april 2015.

(5) Ibid.

(6) Bron: Trading Strategy Commodity Report, Handelsbanken Capital Markets, 13 mei 2014. Er kan geen zekerheid worden geboden dat de voorspellingen zullen worden verwezenlijkt.

(7) Bron: Morgan Stanley, per 31 december 2014.

(8) Bron: National Bureau of Statistics of China, 20 april 2015.