Beyond Bulls & Bears

Pijlers ‘Consumenten’ en ‘bedrijven’ ondersteunen groei VS

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De Amerikaanse economie en aandelenmarkt zijn flink gegroeid sinds het einde van de financiële crisis in 2009. Sommige beleggers vragen zich dan misschien ook af of de fundamentals die aan de basis lagen van het herstel aan het verzwakken zijn. Grant Bowers, portefeuillebeheerder van de Franklin Equity Group, is van mening dat de fundamenten van de Amerikaanse economie nog steeds stevig zijn. Op de beleggersconferentie 2015 van Franklin Templeton Investments die deze week in Londen plaatsvond, besprak Bowers twee pijlers, de uitgaven van consumenten en de bedrijfswinsten, die volgens hem de economische groei in de VS zullen blijven ondersteunen. Hij gaf er ook zijn kijk op de aandelenwaarderingen en beleggingsmogelijkheden in het huidige marktklimaat.

Grant Bowers at the London Investor Conference
Grant Bowers op de beleggesconferenctie in Londen

Grant Bowers
Vice President, Research Analyst
Portfolio Manager
Franklin Equity Group

Voor de tweede helft van 2015 verwachten wij dat de Amerikaanse economie zal aantrekken en dat de aandelenmarkten in de VS hun positieve koers waarschijnlijk zullen voortzetten. De economische groei ging in de eerste maanden van het jaar achteruit door factoren die volgens ons van voorbijgaande aard zijn, zoals een sterkere dollar, werkonderbrekingen in de havens aan de westkust en het strenge winterweer, die een daling van 0,7% van het bruto binnenlands product van de VS veroorzaakten in het eerste kwartaal van 2015.[1] Wij blijven echter geloven dat de twee belangrijkste pijlers van de Amerikaanse economie, de uitgaven van consumenten en de bedrijfswinsten, ondersteund zullen blijven door een gematigde economische groei.

Ondanks een lichte daling in mei lag het consumentenvertrouwen in de eerste vijf maanden van 2015 gemiddeld op een hoger niveau dan in elke andere periode sinds mei 2004.[2] De relatief lage werkloosheid en matige inflatie hebben bijgedragen tot het optimisme van de consumenten. Daarnaast is het reële besteedbare persoonlijke inkomen – het persoonlijke inkomen na verrekening van de inflatie en belastingen – gestegen met 6,2% in het eerste kwartaal van 2015, vergeleken met een stijging van 3,6% in het vierde kwartaal van 2014.[3] Wij geloven dat de sterkere arbeidsmarkt, de stijging van het persoonlijke inkomen en het verbeterende economische sentiment de uitgaven door Amerikaanse consumenten zullen stimuleren.

De Amerikaanse consumenten kunnen nu ook meer geld uitgeven omdat ze hun persoonlijke schulden drastisch hebben afgebouwd en meer zijn gaan sparen sinds de financiële crisis. Volgens ons is dit een fundamentele, maar vaak vergeten, stimulans voor de uitgaven van de consumenten in de komende jaren.

20150618_INTl Household wealth_dut (2)

Grotere kasreserves bij bedrijven

Intussen hebben ook veel Amerikaanse bedrijven hun schulden aangepakt en stevige winsten geboekt in de afgelopen jaren. Het gevolg is dat Amerikaanse bedrijven grote kasreserves hebben opgebouwd.

De vraag die veel beleggers bezighoudt, is wat die bedrijven van plan zijn met hun kasreserves in de komende jaren. Bedrijven hebben hun kasposities aan het werk gezet in de vorm van dividendverhogingen en aandelenterugkoopprogramma’s, die kapitaal laten terugvloeien naar de aandeelhouders; investeringen en kapitaaluitgaven, en onderzoek en ontwikkeling; en productiviteitsverhogingen en kostenverlagingen.

Het belangrijkste gevolg echter van de goed gevulde bedrijfskassen was de recente golf van fusies en overnames (M&A) op de markt. De M&A-activiteit is de afgelopen twee jaar versneld en wij geloven dat deze trend de komende tijd zal voortduren, aangezien Amerikaanse bedrijven strategische aanwinsten blijven opkopen of gefragmenteerde bedrijfstakken samenvoegen.

20150618_US_MA Deals_2_INTL blog_dut

Maar het is niet allemaal goed nieuws voor de Amerikaanse bedrijven. De recente sterkte van de Amerikaanse dollar tegenover andere valuta’s zoals de euro en de yen heeft de winstgroei van veel Amerikaanse multinationals onder druk gezet. Hoewel wij verwachten dat de dollar wellicht nog een hele tijd duur zal blijven, denken wij niet dat dit op lange termijn een grote impact zal hebben op de winstgroei van veel bedrijven. De bedrijfswinsten zullen volgens ons blijven groeien tegen een bescheiden tempo.

Op de beurs

Wij denken dat de huidige economische omgeving, in combinatie met een lage inflatie en lage rentevoeten, een stevige basis vormt voor verdere goede prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkten in 2015 en 2016. De trage maar gestage groei heeft een gezonde economie gestimuleerd en wij geloven dat de markthausse wel eens langer zou kunnen voortduren dan velen verwachten. Dat gezegd hebbende, stellen we vast dat de huidige aandelenwaarderingen in de VS niet meer zo goedkoop zijn als enkele jaren geleden. Al blijven ze in onze ogen wel redelijk. Wij zien nog steeds mogelijkheden in bedrijven die sneller groeien dan de brede markt en die ons goede kandidaten lijken om gedurende meerdere jaren te blijven groeien. Deze beleggingsmogelijkheden vinden we in alle sectoren en bedrijfstakken, maar wij concentreren ons vooral op bedrijfsmodellen van hoge kwaliteit die profiteren van groeitrends die meerdere jaren zullen aanhouden.

Zo blijven wij aantrekkelijke beleggingskansen vinden in de gezondheidszorgsector, waar zeer sterke en blijvende gunstige factoren een toegenomen gebruik of consumptie van gezondheidszorgproducten en -diensten in de Verenigde Staten en de rest van de wereld stimuleren. De combinatie van een ouder wordende bevolking, betere behandelingsopties en nieuwe, innovatieve geneesmiddelen creëert een aantrekkelijke beleggingsomgeving. Gezondheidszorgbedrijven zijn hun inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ook blijven versterken, wat resulteert in baanbrekende ontdekkingen en vernieuwende therapieën en behandelingen voor veel aandoeningen. Die kansen zijn niet alleen te vinden bij farmaceutica- en biotechnologiebedrijven, ook de vooruitzichten voor bedrijven die medische diensten, instrumenten of diagnoses aanbieden ogen rooskleurig.

Rente

Na jaren van ultrastimulerend monetair beleid in de nasleep van de financiële crisis van 2008, staat de Amerikaanse Federal Reserve (de ‘Fed’) klaar om de leenkosten dit jaar te verhogen, voor het eerst sinds midden 2006. Gezien de momenteel beperkte inflatie en nog maar pas ontluikende arbeidsmarktdruk – vooral wat betreft de lonen – in de VS, herhaalde Janet Yellen, de voorzitter van de Fed, in maart dat wanneer de langverwachte renteverhogingscyclus van start gaat, dat waarschijnlijk in kleine, geleidelijke stapjes zal gebeuren. Wij beschouwen de vooruitzichten van stijgende rente als een weerspiegeling van de gezonde economie. Zelfs met rentestijgingen in het verschiet blijven onze vooruitzichten voor de Amerikaanse aandelenmarkten positief. We zouden echter ook niet verrast zijn als er perioden van marktvolatiliteit zijn wanneer de Fed aanstalten maakt om de rente te verhogen en bepaalde geopolitieke risico’s onopgelost blijven. Als langetermijnbeleggers vinden wij dat volatiliteit vaak beleggingskansen met zich meebrengt.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn louter bedoeld ter algemene informatie, en zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden, of om welke beleggingsstrategie dan ook te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. De koersen van groeiaandelen weerspiegelen de verwachtingen inzake toekomstige omzet of winst en kunnen dan ook zeer sterk dalen als een bedrijf die verwachtingen niet waarmaakt. Kleinere, middelgrote en relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen. Historisch gezien gaan deze effecten gepaard met een grotere koersvolatiliteit dan die van grotere ondernemingen, vooral op korte termijn. Als een portefeuille zich concentreert op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes, kan een belegger van tijd tot tijd blootgesteld zijn aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze concentratiegebieden dan bij beleggingen in een breder universum van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes.

[1] Bron: US Department of Commerce, Bureau of Economic Development, 3 juni 2015.

[2] Bron: University of Michigan, Survey of Consumers. Het onderzoek werd uitgevoerd in mei 2015.

[3] Bron: US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, persbericht van 29 april 2015.