Beyond Bulls & Bears

Stijgende rente en de renaissance van wereldwijde aandelenselectie

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Sinds de wereldwijde financiële crisis van 2007–2009 zit passief beleggen in de lift. Het wordt vaak voorgesteld als de bij voorkeur te volgen strategie voor veel aandelenbeleggers. Nu de Amerikaanse aandelenmarkten echter op nieuwe pieken afstevenen in een meer mature Bull markt en de US Federal Reserve waarschijnlijk de rente zal verhogen voor het einde van het jaar, geloven John Remmert en Donald Huber van Franklin Equity Group dat we een renaissance zullen meemaken van actieve beleggingen, waarbij doordachte aandelenselectie belangrijker dan ooit zou kunnen zijn.

John Remmert
John Remmert
Donald Huber
Donald Huber

John Remmert, CFA
Senior Vice President
Portfolio Manager
Franklin Equity Group

Donald Huber
Senior Vice President
Portfolio Manager
Franklin Equity Group

Passief aandelenbeleggen was erg in trek na de wereldwijde financiële crisis. De vloedgolf aan door centrale banken gegenereerde liquiditeit heeft gedeeltelijk de weg gevonden naar beursverhandelde fondsen (exchange traded funds, ETF’s) en andere passieve beleggingen. Hoewel deze trend onverstoorbaar in één richting lijkt te bewegen, denken wij dat het een vergissing is om actief wereldwijd aandelenbeleggen uit te sluiten — vooral zodra de rente weer begint te normaliseren.

De afgelopen jaren zijn zeker uitdagend geweest voor veel actieve wereldwijde aandelenbeheerders, onszelf inbegrepen. Het gros van de beheerders in de Verenigde Staten en de rest van de wereld is achtergebleven bij hun benchmarks. Volgens onderzoek van Towers Watson, een adviesbureau, deed in 2014 slechts 35% van de Amerikaanse aandelenproducten en 40% van de wereldwijde aandelenproducten het beter dan de benchmarkindexen van hun portefeuilles.[1] Volgens ons is dit deels te wijten aan de uitzonderlijk lage rente en de kwantitatieve versoepeling (quantitative easing, QE) in de Verenigde Staten, Japan en de eurozone. De door de QE gecreëerde liquiditeit heeft zijn weg gevonden naar de aandelen, en dan met name ETF’s en passieve beleggingen. Ditheeft de wereldwijde aandelenmarkten een zet gegeven. Bij de aangekondigde start van de QE in Japan en Europa stortten de beleggers zich massaal op regionale aandelen-ETF’s. Zo’n US$ 16 miljard stroomde naar Japanse ETF’s bij de start van zijn QE-programma in het tweede kwartaal van 2013. Dat terwijl het dubbele van dat bedrag naar Europese aandelen-ETF’s stroomde bij de start van het QE-programma van de Europese Centrale Bank in het eerste kwartaal van 2015, volgens gegevens van Morningstar.[2] De Japanse aandelen-ETF’s krijgen zelfs nog meer hulp. Niet alleen heeft de Bank of Japan (BoJ) obligaties gekocht om de economische groei te ondersteunen en de inflatie aan te wakkeren, zij heeft ook aandelen-ETF’s gekocht vanwege de toenemende schaarste van obligaties.

Wij denken dat wat er nu gebeurt met de opkomst van passief ETF-beleggen een herhaling is van de late jaren 80 en vroege jaren 90, toen beleggen in opkomende markten op de voorgrond trad. Veel opkomende markten waren destijds misschien geen fundamenteel aantrekkelijke plek om te beleggen, maar hun relatieve nieuwheid zorgde ervoor dat geld naar die markten zou blijven stromen. Dit omdat veel mensen voor de eerste keer wilden beleggen in de beleggingscategorie. Wij denken op dezelfde manier over ETF-beleggingen. ETF-beleggingen zijn een relatief nieuw product en zolang de centrale banken geld blijven drukken en de aandelenindexen blijven stijgen, zouden ETF’s in trek moeten blijven, aangezien de overvloed aan liquiditeit een thuis zoekt.

20150619_0615_RemmertPolicy_dut

Maar, net zoals bij alle markttrends, bestaat het gevaar dat het tij keert. Wij denken dat actieve wereldwijde aandelenbeleggingen zich opnieuw zullen laten gelden naarmate de rente normaliseert. Zodra de inspanningen van verschillende centrale banken hun vruchten beginnen af te werpen en de wereldwijde economie gezonder wordt, verwachten we een potentiële terugschroeving van de ongebruikelijke monetaire beleidsmaatregelen. Dat zou er dan weer voor moeten zorgen dat de aandelenmarkten terugkeren naar wat wij zien als een meer rationeel gedrag. De fundamentals zouden er dan weer toe doen.

De wereldwijde aandelenmarktwaarderingen, vooral in de Verenigde Staten, lijken ons aan de hoge kant (gebaseerd op de K/W-verhoudingen). Op sectorniveau lijken gezondheidszorg en duurzame consumptiegoederen het duurst. Gelet op de ambitieuze waarderingen, zouden de bredere markten het moeilijk kunnen krijgen als de rente normaliseert. Recente perikelen op de wereldwijde obligatiemarkten en de daaropvolgende daling in aandelen kunnen duiden op een dergelijk scenario. Naarmate de wereldwijde benchmarks zich aanpassen aan hogere rente, zijn wij van mening dat stockpickers aantrekkelijke beleggingskansen zouden moeten kunnen vinden buiten de mega- en largecapaandelen die de brede aandelenindexen domineren.

Een nieuwe leider op de regionale markten zouden wij ook verwelkomen. De dominantie van de Amerikaanse markt de afgelopen jaren heeft het moeilijker gemaakt voor wereldwijde beheerders die, zoals wij, in het verleden hebben geprobeerd in portefeuilles onderwogen te zijn in de Verenigde Staten. Ook valuta’s hebben een grotere impact gehad op aandelenrendementen dan in het verleden. Hoewel valuta’s doorgaans een aanzienlijk deel van de rendementen van de obligatiemarkten vormen, hebben door QE gestuurde valutaschommelingen de valuta nu ook belangrijker gemaakt in de nettorendementen van aandelen, gezien de stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de yen en de euro. Een wereldwijde portefeuille in Australische dollar kan dus een veel hoger absoluut rendement hebben dan dezelfde portefeuille in Amerikaanse dollar. Als de Amerikaanse markt zijn dominantie op het vlak van wereldwijde rendementen verliest, zou de rol van regionale wegingen in de algemene opbrengsten minder belangrijk moeten zijn, wat de selectie van individuele aandelen veel belangrijker maakt voor het rendement.

Naarmate de cyclus doorgaat, geloven wij dat beleggen in een goed gediversifieerde en doordacht geselecteerde portefeuille van bedrijven met stijgende winsten, een solide vrije kasstroom en een degelijk bedrijfsmodel uiteindelijk succesvol zal zijn.[3] De dood van actief beheer aankondigen is misschien wat voorbarig. CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in buitenlandse aandelen gaan gepaard met hogere risico’s door de valutavolatiliteit en politieke en economische onzekerheid. In een actief beheerde beleggingsportefeuille is er geen garantie dat de beleggingstechnieken en risicoanalyses die de beleggingsbeheerder toepast de gewenste resultaten zullen opleveren.

[1] Bron: Towers Watson, “Tough Times for Global Equity Managers”, mei 2015.

[2] Bron: Morningstar. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[3] Diversificatie biedt geen garantie voor winst of bescherming tegen het risico van verlies.