Beyond Bulls & Bears

Amerikaanse groei niet geremd door Europese perikelen

Amerikaanse groei niet geremd door Europese perikelen

Wij denken dat de tegenwind voor de groei wat is gaan liggen. Wat de huidige fase van de Amerikaanse expansie mist aan diepgang, wordt wellicht goedgemaakt door de overgang naar een meer duurzame of langdurige expansie.

De eurozone likt zijn wonden na de Griekse crisis

De eurozone likt zijn wonden na de Griekse crisis

De komende jaren zullen de leiders van de regio meer werk maken van de versterking van de institutionele banden binnen de eurozone. Als de volgende crisis in de regio zich aandient, zullen we hopelijk niet opnieuw in het pijnlijke en langgerekte scenario van de afgelopen tijd vallen.

China: Op zoek naar een nieuw evenwicht

China: Op zoek naar een nieuw evenwicht

Al bij al denken wij, gelet op onze gedetailleerde analyse, dat China op koers zal blijven… naarmate de economie overschakelt op consumptie, diensten en maakactiviteiten met hogere toegevoegde waarde. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de wereldeconomie.

Export van ‘Bacon Genie’ en andere redenen om Bullish te zijn

Export van ‘Bacon Genie’ en andere redenen om Bullish te zijn

De wereldeconomie staat in zekere zin op een kruispunt. Ze staat voor een paradigmaverschuiving die noodzakelijk is voor duurzame groei in de toekomst. Beleidswijzigingen en veranderende consumptiepatronen zullen volgens ons in zowel de ontwikkelde als de opkomende landen noodzakelijk zijn.

Vrees voor besmetting eurozone flakkert op, nu Griekse crisis beslissende fase ingaat

Vrees voor besmetting eurozone flakkert op, nu Griekse crisis beslissende fase ingaat

We mogen de langetermijnfocus van onze beleggingen niet vergeten. De globale fundamentele factoren in Europa zijn niet veranderd, en blijven volgens ons positief.

In de kijker: Het beleid van de Fed en de vastrentende markt

In de kijker: Het beleid van de Fed en de vastrentende markt

Als vastrentende beleggers moeten wij meer instrumenten ontwikkelen en andere types gebruiken bij het beheer van onze portefeuilles, om meer liquide te blijven in sommige van onze kortlopende beleggingen. Zo blijven wij op wat volgens ons een voorzichtig risiconiveau is, gelet op de veranderingen in de marktliquiditeit.

Maken de Europese winsten zich op voor een comeback?

Maken de Europese winsten zich op voor een comeback?

Ik denk dat de positieve (winst)trend zal worden doorgetrokken, gelet op diverse macro-economische factoren, zoals de hervormingen van de arbeidsmarkt, de lagere leenkosten en, last but not least, de lagere koers van de euro - allemaal factoren die bedrijven aan hogere winsten kunnen helpen.