Beyond Bulls & Bears

Maken de Europese winsten zich op voor een comeback?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

Of het nu om de zwakke groei dan wel het schuldendilemma van de Grieken gaat, de economische problemen van Europa zijn tegenwoordig niet uit het nieuws te houden. Wat echter minder opvalt, maar wel een groter probleem vormt voor de beleggers, zijn de teleurstellende winstcijfers van de Europese bedrijven. Maar volgens Uwe Zoellner, Head of Pan-European Equity en Portfolio Manager bij Franklin Local Asset Management in Frankfurt, hebben de recente ingrepen van een aantal individuele landen en de Europese Centrale Bank het pad geëffend voor een opleving van de winsten van de Europese bedrijven. Eerder deze maand besprak hij het probleem van de winsten in Europa en presenteerde hij een beknopte marktupdate op de 2015 London Investment Conference van Franklin Templeton.

Uwe Zoellner
Uwe Zoellner op de 2015 London Investment Conference van Franklin Templeton

Uwe Zoellner, CFA
Head of Pan-European Equity
Portfolio Manager
Franklin Local Asset Management

Hoewel de povere economische groei in Europa de marktwaarnemers ergert, vormt het winstprobleem van de Europese bedrijven wellicht nog een grotere frustratie voor de beleggers. De zwakte van de bedrijfsresultaten houdt in dat de beleggers in Europese ondernemingen veel minder hebben teruggekregen voor hun belegde kapitaal, vooral in vergelijking met de beleggers in Amerikaanse bedrijven.

De Europese bedrijfswinsten werden al bijna vier jaar geleidelijk gedegradeerd[1], maar aan die daling kwam vorig jaar na 45 maanden een einde toen de Europese bedrijven een zeer bescheiden stijging van hun winsten boekten.[2] De marktwaarnemers waren meestal opgetogen over deze lichte verbetering, al betwijfelden velen of zij een lang leven beschoren was. Ik deel die twijfels niet: ik denk dat de nodige elementen voor handen zijn om steun te bieden aan de Europese economieën en bedrijven, en een positieve ommekeer in de bedrijfswinsten te stimuleren. Volgens mij hebben de bedrijven ook geen huizenhoge economische groei nodig om weer winst te boeken. De Europese bedrijven hebben nu al jaren van besparingen en kostenbeheersing achter de rug, en ik denk dan ook dat een aanzienlijk percentage van iedere stijging in inkomsten terug te vinden zal zijn in de winstcijfers van de bedrijven.

Europe_ROE_dut

Als de zaken wat opklaren, denk ik dat de bedrijven wel eens een winstgroei van twee cijfers zouden kunnen boeken, ook als het bbp van hun regio met niet meer dan zo’n 1,5%–2% toeneemt. Ik denk dat de bescheiden winststijgingen van vorig jaar nog maar het begin zijn, en dat we volgend jaar geen vergrootglas meer nodig zullen hebben om ze te kunnen zien.

Arbeidsmarkten, leningen en een lagere valuta

Ik denk dat de positieve winsttrend zal worden doorgetrokken, gelet op diverse macro-economische factoren, zoals de hervormingen van de arbeidsmarkt, de lagere leenkosten en, last but not least, de lagere koers van de euro – allemaal factoren die bedrijven aan hogere winsten kunnen helpen.

Veel landen hebben hard gewerkt aan het efficiënter maken van hun arbeidsmarkt. Spanje bijvoorbeeld heeft de arbeidskosten sterk teruggeschroefd, wat heeft bijgedragen tot de groei van het land. De hoop is nu dat het succes van Spanje, Frankrijk en Italië duidelijk zal maken dat dit soort hervormingen resultaat kan boeken. Wij putten ook hoop uit de invoering van de Arbeidswet door de Italiaanse overheid, die het de bedrijven makkelijker maakt waar nodig overtollig personeel te ontslaan. Niet alle hervormingen verlopen overigens even snel. Europa is geen snel bewegende regio – wezenlijke veranderingen hebben hun tijd nodig.

Het Targeted Long-Term Refinancing Operations (TLTRO) programma, dat bedoeld is om de verstrekking van leningen door de banken te stimuleren, is echter wel relatief snel doorgedrongen tot de bedrijven van de eurozone. Het programma, dat vorig jaar werd geïntroduceerd door de Europese Centrale Bank (ECB), biedt de banken de mogelijkheid om voor een termijn van vier jaar geld te lenen van de ECB tegen een extreem lage rente, als ze dat geld daarna ook uitlenen. Hoewel landen zoals Duitsland al jaren een relatief lage rente hebben, bleef het krediet relatief moeilijk te krijgen – of was het te duur – in de zuidelijke perifere landen van de eurozone. Dat gebrek aan makkelijk verkrijgbaar krediet legt nu al een tijd een rem op de groei. En zelfs als het TLTRO-programma geen enorm succes wordt, zoals sommigen vrezen, denk ik dat de eurozone er hoe dan ook toch in bepaalde mate van zou moeten profiteren.

European_loans_dut

Ik ben echter nog het meest optimistisch over het positieve effect van de verzwakking van de euro tegenover de Amerikaanse dollar. Sommige mensen denken dat vooral Duitsland zal profiteren van de zwakke munt, maar volgens mij geeft de lagere euro alle exportlanden van de eurozone een duw in de rug, denk maar aan Italië, België, Nederland en Luxemburg. En als de exportbedrijven van de regio zelfs maar één deel van hun extra inkomsten voor kapitaaluitgaven inzetten, zou dit een uitbreidend effect kunnen hebben op de consumptie naarmate de toename van de uitgaven in de plaatselijke economieën doorsijpelt.

Aandelenupdate

Hoewel de winsten minder snel zijn opgeveerd dan we gehoopt hadden, hebben de Europese markten dit jaar tot eind april wel een doorgaans opwaartse trend genoteerd, en er waren weinig rendementsverschillen te zien tussen de verschillende sectoren. Een dergelijke  Een dergelijke omgeving vormt een uitdaging voor actieve portefeuillebeheerders zoals wij, omdat veel beleggers de voorkeur gaven aan macro-economische thema’s of gewoon de brede markt. De afgelopen twee maanden is de volatiliteit stilaan weer wat toegenomen, en komen er meer verschillen tussen de sectoren.

Op regionaal niveau hebben wij de laatste tijd interessante kansen gevonden in de zuidelijke perifere landen van de eurozone, vooral in Spanje en Italië. We hebben het echter al een tijdje moeilijk om gunstige waarderingen in Duitsland te vinden. Aan het begin van het jaar zijn we in een aantal beleggingen in het Verenigd Koninkrijk gestapt, omdat die markt volgens ons te sterk reageerde op de onzekerheid rond de algemene verkiezingen in het land in mei.

Wat de marktkapitalisaties betreft, bieden de mid-cap bedrijven volgens ons de beste kansen. De laatste tijd is ons echter opgevallen dat veel small-cap aandelen werden genegeerd toen de grote golf beleggingsdollars Europa eerder dit jaar overspoelde. We hebben dan ook meer kansen gevonden bij small-cap aandelen. Wij gaan zeer selectief te werk wat de small-cap aandelen betreft, omdat sterke koersschommelingen in dit marktsegment allerminst de uitzondering zijn.

Wat de toekomst betreft, denk ik dat de Europese aandelenmarkten de komende 12 maanden wel eens een groei van twee cijfers zouden kunnen boeken, gelet op de aanhoudende verbetering van de economieën van de regio. Maar voor het zover is, zouden er nog wel wat ups en downs kunnen zijn, zeker deze zomer, zolang het doek nog niet gevallen is over de Griekse en andere tragedies.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig geleden verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie, en de gebruiker die zich verlaat op deze verklaringen, meningen en analyses doet dat louter op eigen risico. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. De koersen van groeiaandelen weerspiegelen de verwachtingen inzake toekomstige omzet of winst en kunnen dan ook zeer sterk dalen als een bedrijf die verwachtingen niet waarmaakt. Kleinere, middelgrote en relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen. Historisch gezien gaan deze effecten gepaard met een grotere koersvolatiliteit dan die van grotere ondernemingen, vooral op korte termijn. Als een portefeuille zich concentreert op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes, kan een belegger van tijd tot tijd blootgesteld zijn aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze concentratiegebieden dan bij beleggingen in een breder universum van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen.

[1] Bron: Factset, per 30 november 2014. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie. Neerwaartse/opwaartse informatie verwijst naar het winstmomentum op één maand zoals gemeld door de bedrijven in de MSCI Europe Index. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten. Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd.

[2] Ibid.