Beyond Bulls & Bears

Vrees voor besmetting eurozone flakkert op, nu Griekse crisis beslissende fase ingaat

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Welk kamp het in het Griekse referendum op 5 juli ook haalt, het resultaat is wellicht meer onzekerheid en ellende voor de Grieken. Tot nu toe lijken volgens David Zahn, Head of European Fixed Income, Franklin Templeton Fixed Income Group, de economische gevolgen van de crisis zich te beperken tot Griekenland en is de kans klein dat op langere termijn andere economieën in de eurozone besmet raken. Hij bespreekt het dilemma van de Griekse kiezer en legt uit waarom – ondanks de huidige crisis – de eurozone volgens hem stevige fundamenten behoudt.

Zahn_David_casual-150x150
David Zahn

David Zahn, CFA, FRM
Head of European Fixed Income
Senior Vice President
Franklin Templeton Fixed Income Group

De aankondiging van de Griekse regering, onder leiding van het linkse Syriza, was voor de meeste mensen een verrassing: een referendum waarin de bevolking kan stemmen over de voorstellen die de schuldeisers van het land op tafel legden, betekende de facto het einde van de onderhandelingen tussen Griekenland en de vertegenwoordigers van die schuldeisers – de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Naar onze mening heeft de aanpak van de Griekse regering voor extra vijandigheid gezorgd, die waarschijnlijk niet nodig was. Belangrijker lijkt ons echter dat de stemming op 5 juli weinig hoop op een oplossing biedt.

De initiële reactie van de markten op de plotse aankondiging van het referendum bleef volgens ons ruim binnen de perken en beleggers zijn vrij rustig gebleven. Er was tot nu toe geen sprake van wijdverspreide paniek, wat de situatie volgens mij ten goede komt, maar het zou mij niet verrassen als de risicovollere beleggingscategorieën achterblijven tot de fundamentele factoren herstellen.

De meeste waarnemers lijken de mening toegedaan dat de kans op een ‘Grexit’ – dat Griekenland de eurozone verlaat – is toegenomen, vooral omdat Griekenland de aflossing van 1,6 miljard euro aan het IMF op dinsdag 30 juni heeft gemist. Ik blijf niettemin van mening dat die beslissing uiteindelijk het Griekse volk toekomt.

De Europese onderhandelaars lijken duidelijk te hebben gemaakt dat als de Grieken ‘nee’ stemmen in het referendum – en dus de voorstellen van de instellingen verwerpen – zij ervoor stemmen om uit de eurozone te stappen.

Anderzijds lijkt een ‘ja’-stem in bepaalde opzichten problematischer. Een stem voor de voorstellen van de schuldeisers zou een signaal zijn dat de Griekse bevolking een akkoord wil, maar het akkoord waar ze over stemmen bestaat niet meer – het programma waarop dat gebaseerd was, is afgelopen in de aanloop naar het referendum.

De Griekse overheid zal dus opnieuw moeten gaan onderhandelen. De grote vraag daarbij is: wie zou die onderhandelingen leiden?

Huidig Grieks premier Alexis Tsipras spendeert een groot deel van zijn politiek kapitaal om het volk te overtuigen om ‘nee’ te stemmen. Een ‘ja’-stem zou allicht gezien worden als een afwijzing van Tsipras’ standpunt en mogelijk tot zijn ontslag leiden.

Als dat gebeurt, is het wachten op een regering van technocraten of een of andere nieuwe coalitie om nieuwe onderhandelingen te starten. Na een tijdje zouden ook nieuwe verkiezingen nodig zijn.

Terwijl een aantal waarnemers dus verwacht dat het referendum voor antwoorden zal zorgen, denk ik dat het wellicht meer vragen zal oproepen.

Als Griekenland toch uit de eurozone zou stappen, is het gevaar op besmetting voor andere landen in de eurozone beperkt: de Griekse economie vertegenwoordigt minder dan 2% van het bruto binnenlands product van de eurozone[1] en Europa heeft heel wat beschermingsmechanismen ingebouwd.

Ook de ECB speelt volgens ons een beslissende rol en blijft waken over de gevolgen van de huidige situatie voor het monetair transmissiemechanisme.

Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt beschikt de ECB over een aantal instrumenten om bij onverwachte of ongewenste ontwikkelingen in te grijpen, ervoor te zorgen dat de eurozone blijft functioneren zoals zij dat wil en haar ruime monetaire beleid te handhaven.

De ECB zou een deel van de al geplande aankopen in het kader van haar kwantitatieve versoepeling (QE) kunnen vervroegen; anders gezegd: kopen voor hetzelfde bedrag, maar dan nu en niet gespreid over een langere periode. De ECB zou haar QE-programma kunnen opvoeren of meer rechtstreekse monetaire transacties kunnen uitvoeren.

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat terwijl de onzekerheid over Griekenland op korte termijn tot volatiliteit leidt, de situatie ook kansen inhoudt voor beleggers. Nu bedrijfsobligaties van de hand gedaan worden onder invloed van de algemene negatieve stemming, kunnen er koopjes te vinden zijn.

En bovenal mogen we de langetermijnfocus van onze beleggingen niet vergeten. De globale fundamentele factoren in Europa zijn niet veranderd, en blijven volgens ons positief. Bovendien geven perifere landen van de eurozone als Spanje en Italië met hun structurele hervormingen volgens ons een bemoedigend signaal. En de centrale bank heeft aangetoond dat ze bereid is om mogelijke problemen die als gevolg van deze crisis kunnen opduiken, het hoofd te bieden. Op lange termijn zal Europa volgens ons beleggingskansen blijven bieden, hoe de huidige situatie ook afloopt.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Wisselkoersen kunnen binnen een kort tijdsbestek aanzienlijk fluctueren, wat een impact kan hebben op het rendement.

[1] Bron: Wereldbank, 2013.