Beyond Bulls & Bears

De recente marktvolatiliteit bekeken vanuit macroperspectief

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De wereldmarkten zijn de laatste tijd in de greep van een verhoogde volatiliteit, die te wijten is aan een aantal factoren, waaronder twijfels over China en de verwachte renteverhoging in de VS. Michael Hasenstab en Sonal Desai van Templeton Global Macro analyseren de factoren die volgens hen momenteel van invloed zijn op het beleggerssentiment. Daarnaast bieden ze inzicht in hun vaak tegen de stroom ingaande positionering tijdens perioden wanneer het marktsentiment extreem lijkt.

Michael Hasenstab
Michael Hasenstab

Michael Hasenstab
Executive Vice President, Portfolio Manager
Chief Investment Officer
Templeton Global Macro

 

Sonal Desai
Senior Vice President, Portfolio Manager
Director of Research
Templeton Global Macro

Sonal Desai
Sonal Desai

Zorgen over China

De recente devaluatie van de Chinese munt heeft heel wat vragen opgeroepen, waarop de financiële markten bijna paniekerig hebben gereageerd. Wij vinden echter niet dat de waardevermindering van de renminbi als een enorme schok zou mogen komen voor de wereldwijde markten.

Hoewel de renminbi in korte tijd circa 5% is gedaald, geloven wij dat de daling relatief gecontroleerd zal blijven aangezien de Chinese regering gestaag opschuift naar een meer marktgebaseerde omgeving. Wij denken niet dat de maatregel het signaal zal zijn voor een drastische waardedaling.

Hoewel het besluit om de renminbi te devalueren leidde tot een stijging van de volatiliteit op korte termijn, denken wij niet dat het de waardedaling van Aziatische valuta’s of valuta’s van opkomende markten fundamenteel zal versnellen op lange termijn. De valuta’s van naburige Aziatische landen (zoals Japan, Zuid-Korea, Indonesië, Maleisië en Singapore) zijn al sterk in waarde gedaald, terwijl de renminbi relatief sterk is gebleven, zelfs na zijn recente devaluatie. Daarom achten wij het weinig waarschijnlijk dat de recente devaluatie in China het concurrentievermogen of de export van zijn naburige landen zal aantasten.

Als we zouden afgaan op de marktpaniek die is ontstaan, zou je de indruk kunnen hebben dat China recht op een diepe recessie afstevent. Wij denken er anders over. Wij verwachten weliswaar dat de groei in China zal afremmen, maar blijven dit als een gezonde en onvermijdelijke normalisatie zien voor zo’n grote economie. De stelling die aan de basis ligt van onze overtuiging om te beleggen in Azië blijft overeind: wij verwachten dat de economische groei in China zal vertragen, maar geen harde landing zal maken.

Twijfels over de opkomende markten

Door de zorgen over China en mogelijke rentestijgingen in de Verenigde Staten zijn er opnieuw twijfels opgedoken over de opkomende markten. Sommige landen zijn in de algemene paniek volgens echter onterecht afgestraft door de beleggers. De kern van onze algemene stelling blijft gepositioneerd rond de aantrekkende economie in de Verenigde Staten, die een belangrijke bestemming is voor veel exporterende opkomende markten. Wij verwachten dat de sterke arbeidsmarkt de Amerikaanse consument veel vertrouwen zal geven, en dat is traditioneel een motor gebleken voor wereldwijde groei en ondersteuning van landen die exporteren naar de Verenigde Staten, zoals Maleisië en Mexico.

Maleisië is een van de landen die beleggers te negatief hebben beoordeeld. Maleisië wordt nog steeds bekeken als louter een grondstoffenexporteur. Het heeft juist een evenwichtige exportportefeuille die bijvoorbeeld ook elektronica bevat, die zouden moeten profiteren van het herwonnen vertrouwen van de Amerikaanse consument. Bovendien heeft Maleisië een gezond overschot op zijn lopende rekening en kan het terugvallen op een grote voorraad internationale reserves die de import van het land gedurende meer dan zeven maanden kunnen dekken. En toch wordt de Maleisische ringgit momenteel verhandeld tegen koersen die in de buurt komen van de niveaus tijdens de Aziatische financiële crisis aan het eind van de jaren 1990.

Mexico is een ander land waarvan de valuta wordt verhandeld tegen ongekend zwakke wisselkoersen. De Mexicaanse peso wordt momenteel genoteerd op zijn laagste niveau sinds de tequilacrisis van het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw. Wij zijn echter van mening dat het land onterecht is gestraft als exporteur van grondstoffen (in de eerste plaats olie), terwijl minder dan 10% van zijn export oliegerelateerd is. Bovendien is Mexico een van de landen die zouden moeten profiteren van een verbeterend economisch klimaat in de Verenigde Staten. Ongeveer 80% van de export van Mexico gaat naar de noorderburen, waaronder gefabriceerde goederen zoals auto’s, die zouden moeten profiteren van het moment waarop de Amerikaanse consument meer gaat uitgeven.

Ons optimistische standpunt over de vooruitzichten voor Mexico en Maleisië onderstreept het vaak marktcontraire karakter van onze strategieën. Als wij nooit een minder goed resultaat behalen dan de brede markt of onze concurrenten, betekent dit dat wij niet echt contraire standpunten innemen en geen keuzes maken die ingaan tegen het heersende marktsentiment. Maar wij geloven dat deze perioden van minder goede resultaten uiteindelijk van korte duur zullen zijn, omdat elke positie die wij houden is gebaseerd op een diepe overtuiging en een op fundamentele gronden gebaseerd standpunt.

Renteverhoging in de VS: een kwestie van tijd

Wij verwachten grotere verschillen in monetair beleid over de hele wereld, in de veronderstelling dat de Europese Centrale Bank, de Bank of Japan en de Reserve Bank of Australia hun beleid nog zullen versoepelen. Anderzijds blijven wij ervan uitgaan dat de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) zijn rente zal optrekken in de tweede helft van 2015. Wij pinnen ons echter niet vast op een exact tijdstip waarop de Fed zijn beleidsrente zal verhogen. Indien er dit jaar toch geen renteverhoging plaatsvindt, denken wij dat de markt er rekening mee zal houden dat de Fed achterloopt op de curve in het licht van verbeterende economische indicatoren, en dat de rentecurve waarschijnlijk steiler zal worden. Wij blijven vertrouwen hebben in onze positieve economische vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en geloven dat de markt zal bewegen vóór de Fed, ondanks de sussende taal, zoals in het verleden al vaker gebeurde.

Wij begrijpen dat perioden van verhoogde volatiliteit, zoals we er nu een beleven, onaangenaam kunnen zijn voor beleggers. Wij zouden daarom willen herhalen dat dit de perioden zijn waarin ons team de kans heeft gehad om posities in te nemen waarvan wij heel sterk geloofden dat ze voor een lange periode betere resultaten dan de brede markt zouden opleveren. Het lijkt wel of we momenteel een herhaling zien van de paniek op de markten van twee jaar geleden, nadat de toenmalige voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, had gesproken over de mogelijkheid van een beleidswijziging. Wij blijven dan ook vasthouden aan een zeer korte duration, en wij zien interessante beleggingskansen in deze periode van volatiliteit.

 Michael Hasenstab heeft nog meer te vertellen over de huidige marktontwikkelingen in deze korte video:

Voor een meer gedetailleerde analyse van China en andere markten over de hele wereld kunt u “Wereldwijde macroverschuivingen” raadplegen, een onderzoeksgebaseerde briefing over de wereldeconomie waarin de analyses en meningen van dr. Michael Hasenstab en andere senior leden van Templeton Global Macro worden gepresenteerd. Dr. Hasenstab en zijn team beheren Templetons wereldwijde obligatiestrategieën, zoals beperkingenvrij vastrentend, valuta’s en wereldwijd macro-economisch. Zijn economieteam, dat is opgeleid aan enkele van ’s werelds meest toonaangevende universiteiten, koppelt een wereldwijde macro-economische analyse aan diepgaand onderzoek op landenniveau om langdurige evenwichtsverstoringen op te sporen die beleggingskansen kunnen opleveren.

 De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

 Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

 

 Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.