Beyond Bulls & Bears

Waarde vinden in volatiliteit

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De recente marktvolatiliteit heeft zeker geleid tot nervositeit bij de meeste beleggers. De kans is echter reëel dat zij er nog een tijdje langer mee zullen moeten leven, gelet op de aanhoudende onzekerheid op de markt over de vooruitzichten op korte termijn. Norm Boersma, chief investment officer van Templeton Global Equity Group, legt uit waarom zijn team geen reden ziet tot paniek in de recente marktcorrectie — en waarom zij denken dat de situatie rijp is voor een aanpak gericht op waarde.

Norm Boersma
Norm Boersma

Norm Boersma, CFA
Chief Investment Officer
Templeton Global Equity Group

Tot voor kort hadden enkele grote markten een ongewoon lange tijd zonder beduidende correctie meegemaakt. De laatste maanden was de onzekerheid van de beleggers sterk toegenomen, en veel beleggers waren waarschijnlijk aan het wachten op een reden om te verkopen na een lange rally. De recente malaise op de Chinese markt, die een hoge schuldenlast torst en vatbaar is voor speculatie, heeft de lont in het kruitvat gestoken. De daling van de Chinese aandelenkoersen leidde tot angst voor een algemene instabiliteit van de opkomende markten en tegenwind voor de wereldwijde groei, zoals blijkt uit de ineengestorte grondstoffenprijzen. Hoewel de situatie volatiel blijft, merken wij graag op dat de fundamentele indicatoren van de belangrijkste grote economieën over het algemeen ondersteunend blijven, en we vinden nog steeds selectief aantrekkelijke beleggingskansen op bottom-up niveau.

De Amerikaanse economie loopt nog geen gevaar op een recessie en de recente bedrijfsresultaten zijn voor het grootste deel positief. In Europa blijven de productiegegevens voor de eurozone stabiel, verbeteren de bedrijfswinsten en neemt de vraag naar krediet toe. In Aziatische en opkomende markten draaien de grondstoffenproducenten op voor het grootste deel van de baisse, maar er blijven aantrekkelijke waarden te vinden bij goed gekapitaliseerde en goed beheerde bedrijven met een gunstige blootstelling aan langdurige groeitrends.

Ruimer bekeken denken wij dat de recente verkoopdruk het begin van het einde zou kunnen betekenen van de op groei gerichte cyclus van de markt. Sinds de wereldwijde financiële crisis boeken groeiaandelen betere resultaten dan waarde-aandelen, en dat is nu al een ongewoon lange tijd aan de gang; in feite is deze periode de langste periode ooit waarin waarde-aandelen mindere resultaten boeken dan groeiaandelen.[1]

In het verleden werd de outperformance van waarde-aandelen geassocieerd met een omgeving van stijgende rentevoeten; het feit dat de raad van bestuur van de Amerikaanse Federal Reserve (die soms “de centrale bank van de wereld” wordt genoemd vanwege de verreikende invloed van haar beleid) aanstuurt op een renteverhoging, is voor ons een potentiële katalysator voor een waardeherstel over onze beleggingshorizon op lange termijn.

Stuurloos in het waardeslop

Bij Templeton zien wij stevige argumenten voor waardebeleggingen in de uitdagende omgeving van vandaag. Sir John Templeton beschreef zijn beleggingsproces ooit als “zoeken naar impopulaire gebieden, en dan onderzoeken of die impopulariteit permanent is.” We kunnen met zekerheid stellen dat waardebeleggingen vandaag de dag zeer impopulair zijn.

Zoals de eerste grafiek hieronder aangeeft, bevindt waarde als beleggingsstijl zich helemaal onderaan in zijn langste periode van underperformance ooit. Even interessant voor marktcontraire beleggers is dat de tweede grafiek suggereert dat op waarde gerichte aandelen nooit zo goedkoop zijn geweest ten opzichte van hun op groei gerichte tegenhangers. In feite zijn waardeaandelen, met een korting van 75% t.o.v. groeiaandelen op basis van de verhouding tussen hun aandelenkoers en hun materiële boekwaarde — twee standaardafwijkingen onder het gemiddelde niveau op lange termijn — nooit zo goedkoop geweest ten opzichte van groeiaandelen sinds de piek van de dotcom-zeepbel.[2] Maar is deze impopulariteit permanent? De geschiedenis lijkt aan te geven van niet: waardeaandelen zijn er altijd bovenop gekomen om, na verloop van tijd, betere resultaten te boeken dan groeiaandelen.[3] Wij zijn optimistisch over de kans dat komende veranderingen in de markttrends op lange termijn de op waarde gerichte beleggingsaanpak van ons team zouden kunnen ondersteunen.

 

Daarnaast beschouwen wij waarde als een toekomstgericht concept, niet als een statische of terugblikkende waarderingsratio. Deze dynamische benadering voor waardebeleggingen onderscheidt onze portefeuilles gewoonlijk van een indexgebaseerde benadering, waardoor we vaak blootstelling verwerven aan aandelen die traditioneel worden gekenmerkt als “groeiaandelen.”  Wij houden ons niet al te veel bezig met stijllabels als “groei” en “waarde”. Sir John Templeton gaf veel minder om het percentage van de verwachte winstgroei dan om de prijs die hij betaalde voor die toekomstige winst.

1

2

Volatiliteit creëert waardekansen op lange termijn

 De marktconsensus gaat zeker niet uit van een waardeherstel, en de huidige omstandigheden ogen inderdaad vijandig tegenover waarde. Er is zo veel industriële capaciteit toegevoegd aan de wereldwijde economie tijdens deze door China geleide, door schulden gevoede en door technologie gestuurde bedrijfscyclus, dat het lang duurt voordat de vraag herstelt tot niveaus die de capaciteit aankunnen. Volgens ons hebben deze factoren uiteindelijk een deflatoir effect, en in de context van dalende rentevoeten en lagere beleggingsopbrengsten waren de beleggers bereid meer te betalen voor groei.

Op een bepaald punt zullen beleggers waarschijnlijk te veel betalen voor de vermeende zekerheid van groei. De consensus lijkt echter de huidige lauwe economische situatie te hebben aanvaard als de nieuwe norm, wat bedrijven die blijk hebben gegeven van een sterke inkomstengroei op korte termijn een grote schaarstepremie verschaft. Wij zijn van mening dat deze historische groeipremie onhoudbaar is.

Zolang deze extreme baissetrend op korte termijn aanhoudt, is het mogelijk dat alle wereldwijde aandelenmarkten in de klappen zullen delen en verwachten wij dat onze portefeuilles wat tijdelijke volatiliteit te verduren zullen krijgen. Maar zoals Sir John Templeton ooit zei: “Kopen wanneer anderen wanhopig verkopen, en verkopen wanneer anderen gretig kopen vereist de grootste zelfbeheersing en biedt de grootste uiteindelijke beloning.”

Wij zullen ons bewezen beleggingsproces gedisciplineerd blijven volgen en verkoopbewegingen uit wanhoop gebruiken om waarde op lange termijn te creëren voor onze klanten wanneer de kansen daartoe zich voordoen. Voor geduldige beleggers is het potentiële herstel in waarde volgens ons aantrekkelijkste contraire beleggingskans op de markt van vandaag.

 De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen. Ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied. 

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan bijzondere risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen; met beleggingen in opkomende markten gaan hogere risico’s gepaard in verband met dezelfde factoren. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

[1] Bron: MSCI, Morgan Stanley Research, per 19 augustus 2015. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Louter ter illustratie; weerspiegelt geen fonds van Franklin Templeton.

[2] Bronnen: MSCI, Bloomberg. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker. De koers/boekwaarde is een verhouding die wordt gebruikt om de marktwaarde van een aandeel te vergelijken met zijn boekwaarde. Een aandeel met een lage koers/boekwaarde zou kunnen worden beschouwd als ondergewaardeerd. De standaardafwijking wordt beschouwd als een meting van de volatiliteit en vertegenwoordigt afwijkingen van een reeks gegevens van een gemiddelde.

[3] In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.