Beyond Bulls & Bears

Fundamentele sterktes van Saudi-Arabië op lange termijn: verder kijken dan de volatiele olieprijs

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De langverwachte opening van de Saudische aandelenmarkt voor rechtstreekse buitenlandse beleggingen biedt beleggers toegang tot de grootste economie in het Midden-Oosten op een moment van ingrijpende veranderingen voor de financiële markten in de regio. Bassel Khatoun, CIO, MENA Equities, Franklin Local Asset Management – MENA , somt enkele redenen op waarom hij denkt dat Saudi-Arabië de dalende olieprijzen en de recente volatiliteit op de wereldmarkten te boven zal komen. Hij gelooft bovendien dat de aantrekkelijkheid van Saudi-Arabië als beleggingsbestemming belangrijke gevolgen zal hebben voor het hele universum van de opkomende markten.

Bassel Khatoun
Bassel Khatoun

Bassel Khatoun

Chief Investment Officer, MENA Equities

Franklin Local Asset Management − MENA
De ineengestorte olieprijzen en zeer wispelturige opkomende markten hebben hun tol geëist op de onlangs geliberaliseerde aandelenmarkt van Saudi-Arabië (ook bekend als de Tadawul), die zich sinds augustus op negatief terrein bevindt, na de piek in april 2015. Op het eerste gezicht lijken de redenen voor de verkoopgolf duidelijk. De twijfels of de overheid ook bij de huidige lage olieprijzen nog de ruimte zal hebben om zwaar te investeren in de groei van andere economische sectoren dan olie en of zijn vaste wisselkoers wel houdbaar is hebben mede geleid tot de daling van deze markt, in parallel met andere opkomende grondstoffenmarkten die het duidelijk moeilijker hebben.

De olieprijs is ontegenzeglijk belangrijk voor de Saudische economie. De oliesector vertegenwoordigt circa 45% van de totale economie en 90% van de totale overheidsinkomsten.[1] Wij geloven echter dat Saudi-Arabië relatief sterk uit deze periode van volatiliteit zal komen, ondanks de daling van de olieprijzen in de afgelopen maanden. Saudi-Arabië heeft een jonge, groeiende bevolking, met ongeveer 60% jonger dan 30 jaar.[2] Deze consumenten vormen een interessante markt voor uiteenlopende sectoren, van telecommunicatie tot financiële diensten. Hoewel de lagere olieprijzen ertoe hebben geleid dat Saudi-Arabië zijn nog steeds indrukwekkende reserves van USD 664 miljard moet aanspreken en kapitaal moet ophalen om zijn uitgebreide programma van investeringen te blijven financieren, geloven wij dat het land blijft focussen op het stimuleren van de groei van de niet-oliesectoren van zijn economie. Zelfs de recent besproken besparingen zijn relatief klein in vergelijking met het totale investeringsplan van USD 105 miljard.[3] Energiebedrijven nemen ten opzichte van de bredere economie slechts een klein deel van de Tadawul in, waardoor er voor beleggers op de Saudi-Arabische aandelenmarkt voldoende kansen zijn om blootstelling te verwerven aan de sneller groeiende marktdomeinen. Daarom denken wij dat deze markt op langere termijn betere resultaten zal boeken dan andere opkomende markten die zwaar worden gedomineerd door grondstoffen.

Hoewel de Tadawul tot voor kort grotendeels gesloten was voor directe buitenlandse beleggingen, stond deze markt in regionale beleggerskringen al lang bekend als de meest liquide aandelenbeurs in het Midden-Oosten, met de breedste waaier van sectormogelijkheden en qua grootte en invloed vergelijkbaar met gevestigde opkomende markten als Rusland en Zuid-Afrika. Nu Saudi-Arabië als laatste van de G20-landen zijn aandelenmarkt heeft geopend voor buitenlandse beleggers, zij het met bepaalde beperkingen, hebben beleggers uit de hele wereld toegang tot wat volgens ons een van de aantrekkelijkste beleggingskansen op lange termijn in de opkomende wereld is, en een essentiële toegangspoort tot de grootste economie van het Midden-Oosten.

De gunstige demografische ontwikkelingen en de nog altijd indrukwekkende overheidsinvesteringen zijn in onze ogen de belangrijkste factoren die pleiten voor een belegging in Saudi-Arabië. De groeiende middenklasse schept een aantrekkelijk kader voor een groei van de vraag in talrijke economische domeinen, van consumentengoederen over gezondheidszorg tot telecommunicatiediensten.

De Saudische overheid is ook van plan dit jaar zwaar te investeren, ondanks de dalende olieprijzen, waarmee ze aantoont dat het haar menens is om minder afhankelijk te worden van olie en de bredere economie te ondersteunen. De begroting van 2015 breekt zelfs records, ook al is ze opgesteld in een context van dalende olieprijzen. Door dit beleid is het mogelijk dat Saudi-Arabië in 2015 zijn eerste begrotingstekort van twee cijfers zal boeken, maar gelet op zijn nog steeds lage schuldenlast en massale reserves kan het land dit volgens ons wel aan.

Recente schulduitgiften om een deel van het begrotingstekort te dichten onderstrepen ook dat Saudi-Arabië de groei wil blijven stimuleren ondanks de ineengestorte olieprijzen en de impact die dit heeft gehad op zijn reserves. Met slechts 1,6% van het bruto binnenlands product (bbp), zoals gemeten door de Saudi Arabian Monetary Agency in 2014, is de openbare schuld van Saudi-Arabië nog steeds uitzonderlijk laag. Het investeringsbeleid heeft al enkele aantoonbare successen opgeleverd. De economie blijft groeien, en de niet-oliesectoren groeien sneller dan de brede olie-economie: de bbp-groei zonder olie in 2015 wordt geschat op 4,6% tegenover een verwachte groei van 0,9% voor het olie-bbp, volgens ramingen van het Internationaal Monetair Fonds.[4] En in tegenstelling tot andere olie-exporterende opkomende markten zoals Rusland, Iran, Venezuela en Nigeria, lijken de fundamenten van de Saudische economie volgens onze analyse zeer stevig.

Terwijl Saudi-Arabië in de komende jaren ongetwijfeld enkele belangrijke uitdagingen te wachten staan, zou de voortgezette hervorming van de Tadawul de last voor de staat kunnen helpen verlichten nu die zich blijft inspannen om de economie meer te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van olie.

Bovendien biedt de Tadawul, in tegenstelling tot andere opkomende markten met een dominantie van grondstoffenaandelen, de beleggers meer mogelijkheden voor wat wij als de aantrekkelijkere niet-energiegerelateerde marktsegmenten van de Saudische economie beschouwen. De energiesector is ondervertegenwoordigd (1% van de Tadawul) ten opzichte van zijn positie in de algemene economie. Financiële instellingen daarentegen vertegenwoordigen circa 28% van de marktwaarde, volgens cijfers van de Tadawul, gevolgd door petrochemische bedrijven (23%) en telecommunicatie- en consumentengerelateerde bedrijven (20%).[5]

Wij denken dat elk van deze sectoren zijn eigen aantrekkelijke punten heeft. Saudische banken behoren tot de best gekapitaliseerde financiële instellingen in de wereld, Saudische infrastructuurbedrijven hebben geprofiteerd van de massale overheidsinvesteringen in domeinen als onderwijs, energie en gezondheidszorg, en de consumentengerelateerde bedrijven worden ondersteund door de opkomst van een consumptiemaatschappij in Saudi-Arabië en de inspanningen van de overheid om het besteedbare inkomen te verhogen. Al even belangrijk is dat bedrijven in uiteenlopende sectoren winstmarges boeken waar concurrenten van andere opkomende markten alleen maar van kunnen dromen en dat ze actief zijn in een economie die profiteert van gunstige onderliggende demografische trends.

Naar onze mening zal de impact van een renteverhoging in de VS op de Saudische economie en aandelenmarkt ook niet zo groot zal zijn als op andere opkomende markten. De gestage stappen van de US Federal Reserve in de richting van hogere rente ondersteunen een sterkere dollar, en de vaste koppeling van de Saudische rial aan de Amerikaanse dollar heeft de aandelenmarkt grotendeels behoed voor de valutavolatiliteit die sommige andere opkomende markten met een grotere externe kwetsbaarheid hebben meegemaakt. Hoewel de vaste wisselkoers de flexibiliteit van Saudi-Arabië beperkt, en in vraag werd gesteld in de nasleep van de valutadevaluatie in China, is ze al van kracht sinds 1986. Wij denken dat het systeem wellicht zal blijven bestaan, vooral omdat de prijs van olie in dollar wordt uitgedrukt en omdat het land tot nu toe heeft geprofiteerd van een stabiele en vaste wisselkoers.

Na de uitverkoop in augustus, toen de Tadawul met 17% daalde, worden Saudische aandelen momenteel verhandeld tegen een in onze ogen aantrekkelijke verhouding van 15 maal de geschatte winst voor 2016, met betere winstgroei- en dividendvooruitzichten dan zowel in het ontwikkelde universum als op andere opkomende markten.[6] En hoewel de Tadawul in het afgelopen jaar 33% in waarde is gedaald, is dat nog altijd een stuk minder dan de daling van 48% voor de olieprijzen.

Op basis van onze analyse is de historische correlatie tussen de Saudische aandelenkoersen en de olieprijzen in het verleden veel zwakker geweest. De vijfjarige correlatie van de dagelijkse rendementen bedroeg slechts 0,09[7], wat niet alleen de diversiteit van de sectoren op de Tadawul en de minimale energieblootstelling weerspiegelt, maar ook het vermogen van de overheid om gebruik te maken van haar gezonde financiële situatie en overvloedige reserves om, indien en wanneer nodig, te investeren in groei.

 

Capture1

Capture2Een uitgelezen kans om de marktdiscipline en -transparantie te verbeteren

Het feit dat internationale beleggers een grotere toegang wordt geboden tot de Tadawul zou het extra voordeel kunnen hebben dat het de volatiliteit op een markt die traditioneel wordt gedomineerd door lokale particuliere beleggers doet afnemen en de Saudische financiële markten technische knowhow bijbrengt. Bovendien gelooft de Capital Markets Authority (CMA) van Saudi-Arabië dat de openstelling van beursgenoteerde bedrijven voor buitenlandse aandeelhouders de internationalisering van de economie kan bevorderen en het management van lokale bedrijven kan verbeteren door ze te onderwerpen aan een veel grotere marktdiscipline. Daarnaast zal de directe toegang van institutionele beleggers tot de Saudische aandelenmarkt de liquiditeit wellicht verhogen en kan ze bijdragen tot een grotere complexiteit en rijpheid van de markt, wat zou kunnen leiden tot een groter aantal beursintroducties (IPO’s) en een verdieping van de markt.

Wij verwachten dat het opnemen van Saudi-Arabië in wereldwijde aandelenindexen na verloop van tijd grote hoeveelheden vers buitenlands kapitaal zal aantrekken. De indexbeheerder MSCI zou al in juni 2016 starten met verkennende gesprekken met beleggers om te evalueren of Saudi-Arabië in aanmerking komt, met het oog op een opname van de Tadawul in de MSCI Emerging Market (EM) Index in 2017.

De weging van het land bij een eventuele opname in de MSCI EM Index wordt geschat op 1,7%.[8] Volgens ons eigen onderzoek zou de opening van de Tadawul alleen al een potentiële mogelijkheid van USD 45 miljard voor nieuwe buitenlandse fondsen creëren, of bijkomende fondsstromen van USD 40 miljard tegenover het huidige niveau, en voor beleggers een kans om hun posities in de sterke groeivooruitzichten voor de Saudische economie te verbreden en te verdiepen. Een dergelijke instroom van buitenlands kapitaal zou de economie van Saudi-Arabië een boost geven, nu het land moet afrekenen met lagere olie-inkomsten en een beperktere budgettaire ruimte.

Wij denken echter dat de instroom van buitenlands kapitaal op korte termijn beperkt zal blijven. Toegang krijgen tot de enorme mogelijkheden van deze markt blijft een hele uitdaging voor buitenstaanders, waarbij marktdeelnemers heel wat moeten doen om aan de strenge vergunningscriteria te voldoen. Het feit dat deze markt zich nog aan het ontwikkelen is, vereist de zorgvuldige selectie van een beleggingspartner die zowel de plaatselijke risico’s kan identificeren als de talrijke kansen die volgens ons uiteindelijk binnen het bereik zullen komen van buitenlandse beleggers als gevolg van deze historische ontwikkeling op de kapitaalmarkten.

Toch denken wij dat, gelet op de omvang, groei en toenemende complexiteit van de Saudi-Arabische economie en aandelenmarkt, de verwachte instroom van buitenlands kapitaal in de Tadawul een belangrijke katalysator zal zijn voor een verbetering van het profiel van regionale markten in het algemeen, met name als en wanneer de markttoegang verder wordt geliberaliseerd. En als de rust terugkeert op de aandelenmarkten van de opkomende landen, zullen beleggers tot het besef komen dat de opening van de Saudi-Arabische aandelenmarkt voor institutionele beleggers hun een unieke kans biedt om deel te nemen aan de toenemende complexiteit van zowel het land als de hele MONA-regio en zijn markten.

De verklaringen, meningen en analyses van Bassel Khatoun in dit document vertegenwoordigen zijn persoonlijke standpunt. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door  FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de geringere liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Wisselkoersen kunnen binnen een kort tijdsbestek aanzienlijk fluctueren, wat een impact kan hebben op het rendement.

[1] Bron: CIA World Factbook, schatting 2014.

[2] Bronnen: Saudi-Arabisch ministerie van Financiën en centraal departement van Statistiek en Informatie, ministerie van Economie en Planning.

[3] Bron: Bloomberg, “Saudi Arabia Is Seeking Advice on Cutting Billions from Its Budget in the Wake of the Oil Crash”, 25 augustus 2015.

[4] Bron: IMF. Er is geen garantie dat voorspellingen of schattingen zullen worden verwezenlijkt.

[5] Bronnen: Bloomberg, Tadawul, op 31 juli 2015.

[6] Bron: Bloomberg, op 31 augustus 2015. Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

[7] Bron: Bloomberg, op 1 september 2015. De correlatie meet de mate waarin beleggingen al dan niet gelijk evolueren. De correlatie kan reiken van 1 (perfect positieve correlatie, bewegend in dezelfde richting) tot -1 (perfect negatieve correlatie, bewegend in tegengestelde richting).

[8] Bron: HSBC Global Research rapport “Saudi Arabia Revisited—Implications for Global Index Benchmarks,” 6 februari 2015. Het werkelijke gewicht van Saudi-Arabië op het moment van de opname zal afhangen van een aantal factoren, waaronder beperkingen voor buitenlandse eigenaars en de liquiditeit van afzonderlijke aandelen. Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd.